موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روانپزشکی و جنون: اخلاق و معرفت شناختی
Psychiatry and the Business of Madness: An Ethical and Epistemological Accounting
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی و جنون: اخلاق و معرفت شناختی

Psychiatry and the Business of Madness: An Ethical and Epistemological Accounting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: B. Burstow
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  دارو های روانپزشکی به عنوان آلاینده های نوظهور در فاضلاب
Psychiatric Pharmaceuticals as Emerging Contaminants in Wastewater
نام کتاب:

دانلود کتاب دارو های روانپزشکی به عنوان آلاینده های نوظهور در فاضلاب

Psychiatric Pharmaceuticals as Emerging Contaminants in Wastewater
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bruna Silva , Filomena Costa , Isabel C. Neves and Teresa Tavares
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرگ مسافران
On the Death of the Pilgrim: The Postcolonial Hermeneutics of Jarava Lal Mehta
نام کتاب:

دانلود کتاب مرگ مسافران

On the Death of the Pilgrim: The Postcolonial Hermeneutics of Jarava Lal Mehta
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Thomas B Ellis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همکاری برای بازیابی در بهداشت روان: راهنمای عملی برای برنامه ریزی فرد محور
Partnering for Recovery in Mental Health: A Practical Guide to Person-Centered Planning
نام کتاب:

دانلود کتاب همکاری برای بازیابی در بهداشت روان: راهنمای عملی برای برنامه ریزی فرد محور

Partnering for Recovery in Mental Health: A Practical Guide to Person-Centered Planning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Janis Tondora , Rebecca Miller , Mike Slade and Larry Davidson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخ فلسفه نیچه
Nietzsche's Philosophy of History
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخ فلسفه نیچه

Nietzsche's Philosophy of History
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Anthony K. Jensen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد عصبی، قضاوت، و تصمیم گیری
Neuroeconomics, Judgment, and Decision Making
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد عصبی، قضاوت، و تصمیم گیری

Neuroeconomics, Judgment, and Decision Making
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Evan A. Wilhelms and Valerie F. Reyna
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضرورت موجودات: هستی شناسی، روش، و روابط بین آنها
Necessary Beings: An Essay on Ontology, Modality, and the Relations Between Them
نام کتاب:

دانلود کتاب ضرورت موجودات: هستی شناسی، روش، و روابط بین آنها

Necessary Beings: An Essay on Ontology, Modality, and the Relations Between Them
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Bob Hale
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبیعت گرایی، تعبیر، و اختلال روانی
Naturalism, interpretation, and mental disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب طبیعت گرایی، تعبیر، و اختلال روانی

Naturalism, interpretation, and mental disorder
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Somogy Varga
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابر رایانه: روند کسب و کار و فن آوری
Cloud Computing: Business Trends and Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب ابر رایانه: روند کسب و کار و فن آوری

Cloud Computing: Business Trends and Technologies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Igor Faynberg and Hui-Lan Lu and Dor Skuler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت کامپیوتر خود: راهنما برای علاقمندان
Build Your Own PC on a Budget: A DIY Guide for Hobbyists and Gamers
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت کامپیوتر خود: راهنما برای علاقمندان

Build Your Own PC on a Budget: A DIY Guide for Hobbyists and Gamers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: John Mueller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر فلسفه هند
An Introduction to Indian Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فلسفه هند

An Introduction to Indian Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Gupta, Bina
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همراهی IBM SPSS در تجزیه و تحلیل سیاسی
An IBM SPSS Companion to Political Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب همراهی IBM SPSS در تجزیه و تحلیل سیاسی

An IBM SPSS Companion to Political Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Phillip H Pollock
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماجراها در تحقیقات اجتماعی: تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  SPSS
Adventures in Social Research: Data Analysis Using IBM® SPSS® Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب ماجراها در تحقیقات اجتماعی: تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS

Adventures in Social Research: Data Analysis Using IBM® SPSS® Statistics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Earl Babbie , William E. Wagner and Jeanne S. Zaino
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 25.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چرا: راهنمای پیدا کردن و استفاده از علل
Why: A Guide to Finding and Using Causes
نام کتاب:

دانلود کتاب چرا: راهنمای پیدا کردن و استفاده از علل

Why: A Guide to Finding and Using Causes
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Samantha Kleinberg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازی با یک هدف
Games with a Purpose
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی با یک هدف

Games with a Purpose
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Mathieu Lafourcade , Alain Joubert and Nathalie Le Brun
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای روانشناسی ایمنی شغلی و  بهداشت محل کار
The Wiley Blackwell Handbook of the Psychology of Occupational Safety and Workplace Health
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای روانشناسی ایمنی شغلی و بهداشت محل کار

The Wiley Blackwell Handbook of the Psychology of Occupational Safety and Workplace Health
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Sharon Clarke , Tahira M. Probst , Frank W. Guldenmund and Jonathan Passmore
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بازی درمانی
Handbook of Play Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بازی درمانی

Handbook of Play Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kevin J. O'Connor , Charles E. Schaefer and Lisa D. Braverman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  حضور ذهن یکپارچه CBT برای رفاه و رشد شخصی: چهار مرحله تا بهبود آرامش درونی، اعتماد به نفس و روابط
Mindfulness-integrated CBT for Well-being and Personal Growth: Four Steps to Enhance Inner Calm, Self-Confidence and Relationships
نام کتاب:

دانلود کتاب حضور ذهن یکپارچه CBT برای رفاه و رشد شخصی: چهار مرحله تا بهبود آرامش درونی، اعتماد به نفس و روابط

Mindfulness-integrated CBT for Well-being and Personal Growth: Four Steps to Enhance Inner Calm, Self-Confidence and Relationships
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bruno A. Cayoun
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمون هوش خانم ها: روانشناسی تفکر منطقی
What Intelligence Tests Miss: The Psychology of Rational Thought
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمون هوش خانم ها: روانشناسی تفکر منطقی

What Intelligence Tests Miss: The Psychology of Rational Thought
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Keith E. Stanovich
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چیزی به نام متافیزیک چیست؟
What is this thing called Metaphysics?
نام کتاب:

دانلود کتاب چیزی به نام متافیزیک چیست؟

What is this thing called Metaphysics?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Brian Garrett
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر