موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فرد در حال توسعه از طریق طول عمر
The Developing Person Through the Life Span
نام کتاب:

دانلود کتاب فرد در حال توسعه از طریق طول عمر

The Developing Person Through the Life Span
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kathleen Stassen Berger
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 56.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شفقت و  ارشاد اخلاقی
Compassion and Moral Guidance
نام کتاب:

دانلود کتاب شفقت و ارشاد اخلاقی

Compassion and Moral Guidance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Steve Bein
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جامعه و پیشرفت در فلسفه اخلاق کانت
Community and Progress in Kant's Moral Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب جامعه و پیشرفت در فلسفه اخلاق کانت

Community and Progress in Kant's Moral Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Kate A. Moran
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نتیجه گرایی عام: ملاقات اخلاق در جهت عقلانیت
Commonsense Consequentialism: Wherein Morality Meets Rationality
نام کتاب:

دانلود کتاب نتیجه گرایی عام: ملاقات اخلاق در جهت عقلانیت

Commonsense Consequentialism: Wherein Morality Meets Rationality
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Douglas W. Portmore
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه بارداری، زایمان و مادری
Coming to Life: Philosophies of Pregnancy, Childbirth and Mothering
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه بارداری، زایمان و مادری

Coming to Life: Philosophies of Pregnancy, Childbirth and Mothering
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Sarah LaChance Adams and Caroline R. Lundquist
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پل زدن شکاف بین علم و اخلاق ارسطو
Bridging the Gap between Aristotle's Science and Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب پل زدن شکاف بین علم و اخلاق ارسطو

Bridging the Gap between Aristotle's Science and Ethics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Devin Henry and Karen Margrethe Nielsen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وضوح و سردرگمی در نظریه اجتماعی: در نظر گرفتن مفاهیم به طور جدی
Clarity and Confusion in Social Theory: Taking Concepts Seriously
نام کتاب:

دانلود کتاب وضوح و سردرگمی در نظریه اجتماعی: در نظر گرفتن مفاهیم به طور جدی

Clarity and Confusion in Social Theory: Taking Concepts Seriously
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Leonidas Tsilipakos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بزرگراه ناامیدی: نظریه انتقادی پس از هگل
The Highway of Despair: Critical Theory After Hegel
نام کتاب:

دانلود کتاب بزرگراه ناامیدی: نظریه انتقادی پس از هگل

The Highway of Despair: Critical Theory After Hegel
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Robyn Marasco
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مراقبت پلی تروما و توانبخشی
Handbook of Polytrauma Care and Rehabilitation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مراقبت پلی تروما و توانبخشی

Handbook of Polytrauma Care and Rehabilitation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David X. Cifu and Henry L. Lew
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب روانشناسی بحرانی
Handbook of Critical Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب روانشناسی بحرانی

Handbook of Critical Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Ian Parker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرامر برای داستان نویسان
Grammar for Fiction Writers
نام کتاب:

دانلود کتاب گرامر برای داستان نویسان

Grammar for Fiction Writers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Marcy Kennedy and Chris Saylor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از سقراط تا مکتب سقراط : اخلاق کلاسیک، متافیزیک و معرفت شناسی
From the Socratics to the Socratic Schools: Classical Ethics, Metaphysics and Epistemology
نام کتاب:

دانلود کتاب از سقراط تا مکتب سقراط : اخلاق کلاسیک، متافیزیک و معرفت شناسی

From the Socratics to the Socratic Schools: Classical Ethics, Metaphysics and Epistemology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Ugo Zilioli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزادی مالی
Financial Freedom
نام کتاب:

دانلود کتاب آزادی مالی

Financial Freedom
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: K.E. Gaston
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت پویایی سازمانی
Enterprise Mobility Suite Managing BYOD and Company-Owned Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت پویایی سازمانی

Enterprise Mobility Suite Managing BYOD and Company-Owned Devices
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Yuri Diogenes and Jeff Gilbert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه روانشناسی تصمیم گیری
Encyclopedia of Psychology of Decision Making
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه روانشناسی تصمیم گیری

Encyclopedia of Psychology of Decision Making
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Denis Murphy
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه بدهی مالی
Encyclopedia of Debt Finance
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه بدهی مالی

Encyclopedia of Debt Finance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Tony Rhodes
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصادهای در حال ظهور: محصولات غذایی و امنیت انرژی و فناوری و نوآوری
Emerging Economies: Food and Energy Security, and Technology and Innovation
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصادهای در حال ظهور: محصولات غذایی و امنیت انرژی و فناوری و نوآوری

Emerging Economies: Food and Energy Security, and Technology and Innovation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Parthasarathi Shome and Pooja Sharma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلهای گفتار پویا
Dynamic Speech Models
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلهای گفتار پویا

Dynamic Speech Models
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Li Deng
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 10 اصول ارائه ارزش کسب و کار واقعی در بازاریابی دیجیتال
Does It Work?: 10 Principles for Delivering True Business Value in Digital Marketing
نام کتاب:

دانلود کتاب 10 اصول ارائه ارزش کسب و کار واقعی در بازاریابی دیجیتال

Does It Work?: 10 Principles for Delivering True Business Value in Digital Marketing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Shane Atchison and Jason Burby
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ناتوانی تحقیقات امروز : چشم اندازهای بین المللی
Disability Research Today: International Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب ناتوانی تحقیقات امروز : چشم اندازهای بین المللی

Disability Research Today: International Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Tom Shakespeare
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر