موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب گرامر برای داستان نویسان
Grammar for Fiction Writers
نام کتاب:

دانلود کتاب گرامر برای داستان نویسان

Grammar for Fiction Writers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Marcy Kennedy and Chris Saylor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از سقراط تا مکتب سقراط : اخلاق کلاسیک، متافیزیک و معرفت شناسی
From the Socratics to the Socratic Schools: Classical Ethics, Metaphysics and Epistemology
نام کتاب:

دانلود کتاب از سقراط تا مکتب سقراط : اخلاق کلاسیک، متافیزیک و معرفت شناسی

From the Socratics to the Socratic Schools: Classical Ethics, Metaphysics and Epistemology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Ugo Zilioli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزادی مالی
Financial Freedom
نام کتاب:

دانلود کتاب آزادی مالی

Financial Freedom
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: K.E. Gaston
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت پویایی سازمانی
Enterprise Mobility Suite Managing BYOD and Company-Owned Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت پویایی سازمانی

Enterprise Mobility Suite Managing BYOD and Company-Owned Devices
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Yuri Diogenes and Jeff Gilbert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه روانشناسی تصمیم گیری
Encyclopedia of Psychology of Decision Making
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه روانشناسی تصمیم گیری

Encyclopedia of Psychology of Decision Making
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Denis Murphy
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه بدهی مالی
Encyclopedia of Debt Finance
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه بدهی مالی

Encyclopedia of Debt Finance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Tony Rhodes
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصادهای در حال ظهور: محصولات غذایی و امنیت انرژی و فناوری و نوآوری
Emerging Economies: Food and Energy Security, and Technology and Innovation
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصادهای در حال ظهور: محصولات غذایی و امنیت انرژی و فناوری و نوآوری

Emerging Economies: Food and Energy Security, and Technology and Innovation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Parthasarathi Shome and Pooja Sharma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلهای گفتار پویا
Dynamic Speech Models
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلهای گفتار پویا

Dynamic Speech Models
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Li Deng
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 10 اصول ارائه ارزش کسب و کار واقعی در بازاریابی دیجیتال
Does It Work?: 10 Principles for Delivering True Business Value in Digital Marketing
نام کتاب:

دانلود کتاب 10 اصول ارائه ارزش کسب و کار واقعی در بازاریابی دیجیتال

Does It Work?: 10 Principles for Delivering True Business Value in Digital Marketing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Shane Atchison and Jason Burby
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ناتوانی تحقیقات امروز : چشم اندازهای بین المللی
Disability Research Today: International Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب ناتوانی تحقیقات امروز : چشم اندازهای بین المللی

Disability Research Today: International Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Tom Shakespeare
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازاریابی دیجیتال با استفاده از خدمات گوگل
Digital Marketing using Google Services: Make your website visible on Google Search
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاریابی دیجیتال با استفاده از خدمات گوگل

Digital Marketing using Google Services: Make your website visible on Google Search
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Balu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و توسعه حرفه ای برای معلمان علم و ریاضیات
Designing Professional Development for Teachers of Science and Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و توسعه حرفه ای برای معلمان علم و ریاضیات

Designing Professional Development for Teachers of Science and Mathematics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Susan Loucks-Horsley , Katherine E. Stiles , Susan E. Mundry , Nancy B. Love and Peter W. Hewson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات افسردگی
Depressive Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات افسردگی

Depressive Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Carla Mooney
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارائه مدیریت زمان برای متخصصان فناوری اطلاعات
Delivering Time Management for IT Professionals: A Trainers Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب ارائه مدیریت زمان برای متخصصان فناوری اطلاعات

Delivering Time Management for IT Professionals: A Trainers Manual
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Dr. Jan Yager
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استعمارزدایی
Decolonizing "Multicultural" Counseling through Social Justice
نام کتاب:

دانلود کتاب استعمارزدایی "چند فرهنگی" مشاوره از طریق عدالت اجتماعی

Decolonizing "Multicultural" Counseling through Social Justice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Rachael D. Goodman and Paul C. Gorski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری تصمیم گیری و انتخاب: رویکرد پیچیدگی
Decision Theory and Choices: a Complexity Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری تصمیم گیری و انتخاب: رویکرد پیچیدگی

Decision Theory and Choices: a Complexity Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Marisa Faggini and Concetto Paolo Vinci
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال شرکت های بزرگ و اجتماعی پول و بانکداری
Corporate and Social Transformation of Money and Banking: Breaking the Serfdom
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال شرکت های بزرگ و اجتماعی پول و بانکداری

Corporate and Social Transformation of Money and Banking: Breaking the Serfdom
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: S. Mouatt and C. Adams
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بحث سازنده: تئوری، تحقیق، تمرین
Constructive Controversy: Theory, Research, Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب بحث سازنده: تئوری، تحقیق، تمرین

Constructive Controversy: Theory, Research, Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David W. Johnson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حضور پیچیده
Complicated Presence: Heidegger and the Postmetaphysical Unity of Being
نام کتاب:

دانلود کتاب حضور پیچیده

Complicated Presence: Heidegger and the Postmetaphysical Unity of Being
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Jussi Backman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب COMPASS و علم پیاده سازی: بهبود نتایج آموزشی کودکان مبتلا به ASD
COMPASS and Implementation Science: Improving Educational Outcomes of Children with ASD
نام کتاب:

دانلود کتاب COMPASS و علم پیاده سازی: بهبود نتایج آموزشی کودکان مبتلا به ASD

COMPASS and Implementation Science: Improving Educational Outcomes of Children with ASD
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lisa A. Ruble and John H. McGrew
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر