موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب 10 اصول ارائه ارزش کسب و کار واقعی در بازاریابی دیجیتال
Does It Work?: 10 Principles for Delivering True Business Value in Digital Marketing
نام کتاب:

دانلود کتاب 10 اصول ارائه ارزش کسب و کار واقعی در بازاریابی دیجیتال

Does It Work?: 10 Principles for Delivering True Business Value in Digital Marketing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Shane Atchison and Jason Burby
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ناتوانی تحقیقات امروز : چشم اندازهای بین المللی
Disability Research Today: International Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب ناتوانی تحقیقات امروز : چشم اندازهای بین المللی

Disability Research Today: International Perspectives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Tom Shakespeare
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازاریابی دیجیتال با استفاده از خدمات گوگل
Digital Marketing using Google Services: Make your website visible on Google Search
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاریابی دیجیتال با استفاده از خدمات گوگل

Digital Marketing using Google Services: Make your website visible on Google Search
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Balu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و توسعه حرفه ای برای معلمان علم و ریاضیات
Designing Professional Development for Teachers of Science and Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و توسعه حرفه ای برای معلمان علم و ریاضیات

Designing Professional Development for Teachers of Science and Mathematics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Susan Loucks-Horsley , Katherine E. Stiles , Susan E. Mundry , Nancy B. Love and Peter W. Hewson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات افسردگی
Depressive Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات افسردگی

Depressive Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Carla Mooney
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارائه مدیریت زمان برای متخصصان فناوری اطلاعات
Delivering Time Management for IT Professionals: A Trainers Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب ارائه مدیریت زمان برای متخصصان فناوری اطلاعات

Delivering Time Management for IT Professionals: A Trainers Manual
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Dr. Jan Yager
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استعمارزدایی
Decolonizing "Multicultural" Counseling through Social Justice
نام کتاب:

دانلود کتاب استعمارزدایی "چند فرهنگی" مشاوره از طریق عدالت اجتماعی

Decolonizing "Multicultural" Counseling through Social Justice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Rachael D. Goodman and Paul C. Gorski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری تصمیم گیری و انتخاب: رویکرد پیچیدگی
Decision Theory and Choices: a Complexity Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری تصمیم گیری و انتخاب: رویکرد پیچیدگی

Decision Theory and Choices: a Complexity Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Marisa Faggini and Concetto Paolo Vinci
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال شرکت های بزرگ و اجتماعی پول و بانکداری
Corporate and Social Transformation of Money and Banking: Breaking the Serfdom
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال شرکت های بزرگ و اجتماعی پول و بانکداری

Corporate and Social Transformation of Money and Banking: Breaking the Serfdom
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: S. Mouatt and C. Adams
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بحث سازنده: تئوری، تحقیق، تمرین
Constructive Controversy: Theory, Research, Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب بحث سازنده: تئوری، تحقیق، تمرین

Constructive Controversy: Theory, Research, Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David W. Johnson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حضور پیچیده
Complicated Presence: Heidegger and the Postmetaphysical Unity of Being
نام کتاب:

دانلود کتاب حضور پیچیده

Complicated Presence: Heidegger and the Postmetaphysical Unity of Being
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Jussi Backman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب COMPASS و علم پیاده سازی: بهبود نتایج آموزشی کودکان مبتلا به ASD
COMPASS and Implementation Science: Improving Educational Outcomes of Children with ASD
نام کتاب:

دانلود کتاب COMPASS و علم پیاده سازی: بهبود نتایج آموزشی کودکان مبتلا به ASD

COMPASS and Implementation Science: Improving Educational Outcomes of Children with ASD
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Lisa A. Ruble and John H. McGrew
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تارنما در روانشناسی غیر طبیعی
Casebook in Abnormal Psychology, 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تارنما در روانشناسی غیر طبیعی

Casebook in Abnormal Psychology, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Timothy A. Brown and David H. Barlow
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه کنونی در انتخاب جنسی
Current Perspectives on Sexual Selection: What's left after Darwin?
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه کنونی در انتخاب جنسی

Current Perspectives on Sexual Selection: What's left after Darwin?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Thierry Hoquet
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انواع مختلف ویژگی در میان زبان ها
Different Kinds of Specificity Across Languages
نام کتاب:

دانلود کتاب انواع مختلف ویژگی در میان زبان ها

Different Kinds of Specificity Across Languages
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Cornelia Ebert and Stefan Hinterwimmer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کارآفرینی، امور مالی، حکومت و اخلاق
Entrepreneurship, Finance, Governance and Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب کارآفرینی، امور مالی، حکومت و اخلاق

Entrepreneurship, Finance, Governance and Ethics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Robert Cressy , Douglas Cumming and Chris Mallin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل: مفاهیم داروینیسم در فلسفه و علوم اجتماعی و طبیعی
Evolution 2.0: Implications of Darwinism in Philosophy and the Social and Natural Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل: مفاهیم داروینیسم در فلسفه و علوم اجتماعی و طبیعی

Evolution 2.0: Implications of Darwinism in Philosophy and the Social and Natural Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Martin Brinkworth and Friedel Weinert
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از ابهام تا معما
From Obscurity to Enigma: The Work of Oliver Heaviside, 1872-1889
نام کتاب:

دانلود کتاب از ابهام تا معما

From Obscurity to Enigma: The Work of Oliver Heaviside, 1872-1889
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Ido Yavetz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 162.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجارب خانوادگی از اختلالات دو قطبی
Family Experiences of Bipolar Disorder: The Ups, The Downs and the Bits in Between
نام کتاب:

دانلود کتاب تجارب خانوادگی از اختلالات دو قطبی

Family Experiences of Bipolar Disorder: The Ups, The Downs and the Bits in Between
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Cara Aiken
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاوره و اجرا: به سوی زندگی-بهبود کیفیت کار، روابط و هویت
Counseling and Action: Toward Life-Enhancing Work, Relationships, and Identity
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره و اجرا: به سوی زندگی-بهبود کیفیت کار، روابط و هویت

Counseling and Action: Toward Life-Enhancing Work, Relationships, and Identity
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Richard A. Young , Jose Domene and Ladislav Valach
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر