موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مجموعه برای تجزیه و تحلیل موسیقی
Anthology for Musical Analysis: The Common-Practice Period
نام کتاب:

دانلود کتاب مجموعه برای تجزیه و تحلیل موسیقی

Anthology for Musical Analysis: The Common-Practice Period
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Charles Burkhart and William Rothstein
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 42.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از سبک واحد عبارت در گفتمان
Stylistic Use of Phraseological Units in Discourse
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از سبک واحد عبارت در گفتمان

Stylistic Use of Phraseological Units in Discourse
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Anita Naciscione
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر توسعه اقتصاد مبتنی بر مکان و سیاستگذاری
An Introduction to Place-Based Development Economics and Policy
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر توسعه اقتصاد مبتنی بر مکان و سیاستگذاری

An Introduction to Place-Based Development Economics and Policy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Gilberto Seravalli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر گرافیک کامپیوتر برای هنرمندان
An Introduction to Computer Graphics for Artists
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر گرافیک کامپیوتر برای هنرمندان

An Introduction to Computer Graphics for Artists
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Andrew Paquette
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی نگارش یک مقاله
How to write an essay
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی نگارش یک مقاله

How to write an essay
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Alan Barker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلبرت اینشتین و نسبیت برای کودکان: زندگی او و ایده  ها  با 21 فعالیت و آزمایشهای فکری
Albert Einstein and Relativity for Kids: His Life and Ideas with 21 Activities and Thought Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب آلبرت اینشتین و نسبیت برای کودکان: زندگی او و ایده ها با 21 فعالیت و آزمایشهای فکری

Albert Einstein and Relativity for Kids: His Life and Ideas with 21 Activities and Thought Experiments
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Jerome Pohlen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 32.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظم اقتصادی نوین جهانی؟
Aftermath: A New Global Economic Order?
نام کتاب:

دانلود کتاب نظم اقتصادی نوین جهانی؟

Aftermath: A New Global Economic Order?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Craig Calhoun and Georgi Derluguian
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرتب سازی زبان ها و قالب ها
Affix Ordering Across Languages and Frameworks
نام کتاب:

دانلود کتاب مرتب سازی زبان ها و قالب ها

Affix Ordering Across Languages and Frameworks
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Stela Manova
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشبرد اقتصاد شغل محور
Advancing a Jobs-Driven Economy: Higher Education and Business Partnerships Lead the Way
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشبرد اقتصاد شغل محور

Advancing a Jobs-Driven Economy: Higher Education and Business Partnerships Lead the Way
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: STEMconnector
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پیشرفت ها در اقتصاد مصنوعی
Advances in Artificial Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در اقتصاد مصنوعی

Advances in Artificial Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Frédéric Amblard , Francisco J. Miguel , Adrien Blanchet and Benoit Gaudou
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در برنامه ریزی زنجیره تامین یکپارچه و پایدار: مفاهیم، روش ها، ابزار ها و رویکرد های راه حل به سوی یک پلت فرم برای عمل صنعتی
Advances in Integrated and Sustainable Supply Chain Planning: Concepts, Methods, Tools and Solution Approaches toward a Platform for Industrial Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در برنامه ریزی زنجیره تامین یکپارچه و پایدار: مفاهیم، روش ها، ابزار ها و رویکرد های راه حل به سوی یک پلت فرم برای عمل صنعتی

Advances in Integrated and Sustainable Supply Chain Planning: Concepts, Methods, Tools and Solution Approaches toward a Platform for Industrial Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: José Miguel Laínez-Aguirre and Luis Puigjaner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری پیشرفته
Advanced Accounting
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری پیشرفته

Advanced Accounting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Floyd A. Beams , Joseph H. Anthony , Bruce Bettinghaus and Kenneth Smith
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز خود را بنوازید: اتخاذ یک طرز فکر موسیقی و تغییر زندگی و کار خود
Play Your Brain : Adopt a Musical Mindset and Change your Life and Career
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز خود را بنوازید: اتخاذ یک طرز فکر موسیقی و تغییر زندگی و کار خود

Play Your Brain : Adopt a Musical Mindset and Change your Life and Career
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anette Prehn
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اریگامی برای افراد پرمشغله
Origami for Busy People: 27 Original On-The-Go Projects
نام کتاب:

دانلود کتاب اریگامی برای افراد پرمشغله

Origami for Busy People: 27 Original On-The-Go Projects
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » سرگرمی
نویسنده: Marcia Joy Miller
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 89.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دوره آموزشی نهایی گیتار
The Ultimate Guitar Course: Zero to Hero in a Lesson a Day
نام کتاب:

دانلود کتاب دوره آموزشی نهایی گیتار

The Ultimate Guitar Course: Zero to Hero in a Lesson a Day
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Rod Fogg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکاسی جادویی
Capture the Magic: Train Your Eye, Improve Your Photographic Composition
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاسی جادویی

Capture the Magic: Train Your Eye, Improve Your Photographic Composition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Jack Dykinga
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 140.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تسلط بر لایه‌های فتوشاپ: راهنمای یک عکاس
Mastering Photoshop Layers: A Photographer's Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تسلط بر لایه‌های فتوشاپ: راهنمای یک عکاس

Mastering Photoshop Layers: A Photographer's Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Juergen Gulbins
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 117.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری عکاسی؛ مفاهیم بصری و ترکیب
Learning to Photograph - Volume 2: Visual Concepts and Composition
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری عکاسی؛ مفاهیم بصری و ترکیب

Learning to Photograph - Volume 2: Visual Concepts and Composition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Cora Banek and Georg Banek
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 67.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم ناحیه‌ای دیجیتال
The Digital Zone System: Taking Control from Capture to Print
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم ناحیه‌ای دیجیتال

The Digital Zone System: Taking Control from Capture to Print
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Robert Fisher
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 48 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری عکاسی؛ دوربین، تجهیزات و تکنیک‌های پایه عکاسی
Learning to Photograph - Volume 1: Camera, Equipment, and Basic Photographic Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری عکاسی؛ دوربین، تجهیزات و تکنیک‌های پایه عکاسی

Learning to Photograph - Volume 1: Camera, Equipment, and Basic Photographic Techniques
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Cora Banek and Georg Banek
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 48 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر