موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب نظم اقتصادی نوین جهانی؟
Aftermath: A New Global Economic Order?
نام کتاب:

دانلود کتاب نظم اقتصادی نوین جهانی؟

Aftermath: A New Global Economic Order?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Craig Calhoun and Georgi Derluguian
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرتب سازی زبان ها و قالب ها
Affix Ordering Across Languages and Frameworks
نام کتاب:

دانلود کتاب مرتب سازی زبان ها و قالب ها

Affix Ordering Across Languages and Frameworks
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Stela Manova
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشبرد اقتصاد شغل محور
Advancing a Jobs-Driven Economy: Higher Education and Business Partnerships Lead the Way
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشبرد اقتصاد شغل محور

Advancing a Jobs-Driven Economy: Higher Education and Business Partnerships Lead the Way
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: STEMconnector
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پیشرفت ها در اقتصاد مصنوعی
Advances in Artificial Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در اقتصاد مصنوعی

Advances in Artificial Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Frédéric Amblard , Francisco J. Miguel , Adrien Blanchet and Benoit Gaudou
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در برنامه ریزی زنجیره تامین یکپارچه و پایدار: مفاهیم، روش ها، ابزار ها و رویکرد های راه حل به سوی یک پلت فرم برای عمل صنعتی
Advances in Integrated and Sustainable Supply Chain Planning: Concepts, Methods, Tools and Solution Approaches toward a Platform for Industrial Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در برنامه ریزی زنجیره تامین یکپارچه و پایدار: مفاهیم، روش ها، ابزار ها و رویکرد های راه حل به سوی یک پلت فرم برای عمل صنعتی

Advances in Integrated and Sustainable Supply Chain Planning: Concepts, Methods, Tools and Solution Approaches toward a Platform for Industrial Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: José Miguel Laínez-Aguirre and Luis Puigjaner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری پیشرفته
Advanced Accounting
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری پیشرفته

Advanced Accounting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Floyd A. Beams , Joseph H. Anthony , Bruce Bettinghaus and Kenneth Smith
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز خود را بنوازید: اتخاذ یک طرز فکر موسیقی و تغییر زندگی و کار خود
Play Your Brain : Adopt a Musical Mindset and Change your Life and Career
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز خود را بنوازید: اتخاذ یک طرز فکر موسیقی و تغییر زندگی و کار خود

Play Your Brain : Adopt a Musical Mindset and Change your Life and Career
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Anette Prehn
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اریگامی برای افراد پرمشغله
Origami for Busy People: 27 Original On-The-Go Projects
نام کتاب:

دانلود کتاب اریگامی برای افراد پرمشغله

Origami for Busy People: 27 Original On-The-Go Projects
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » سرگرمی
نویسنده: Marcia Joy Miller
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 89.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دوره آموزشی نهایی گیتار
The Ultimate Guitar Course: Zero to Hero in a Lesson a Day
نام کتاب:

دانلود کتاب دوره آموزشی نهایی گیتار

The Ultimate Guitar Course: Zero to Hero in a Lesson a Day
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Rod Fogg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکاسی جادویی
Capture the Magic: Train Your Eye, Improve Your Photographic Composition
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاسی جادویی

Capture the Magic: Train Your Eye, Improve Your Photographic Composition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Jack Dykinga
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 140.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تسلط بر لایه‌های فتوشاپ: راهنمای یک عکاس
Mastering Photoshop Layers: A Photographer's Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تسلط بر لایه‌های فتوشاپ: راهنمای یک عکاس

Mastering Photoshop Layers: A Photographer's Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Juergen Gulbins
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 117.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری عکاسی؛ مفاهیم بصری و ترکیب
Learning to Photograph - Volume 2: Visual Concepts and Composition
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری عکاسی؛ مفاهیم بصری و ترکیب

Learning to Photograph - Volume 2: Visual Concepts and Composition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Cora Banek and Georg Banek
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 67.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم ناحیه‌ای دیجیتال
The Digital Zone System: Taking Control from Capture to Print
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم ناحیه‌ای دیجیتال

The Digital Zone System: Taking Control from Capture to Print
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Robert Fisher
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 48 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری عکاسی؛ دوربین، تجهیزات و تکنیک‌های پایه عکاسی
Learning to Photograph - Volume 1: Camera, Equipment, and Basic Photographic Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری عکاسی؛ دوربین، تجهیزات و تکنیک‌های پایه عکاسی

Learning to Photograph - Volume 1: Camera, Equipment, and Basic Photographic Techniques
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Cora Banek and Georg Banek
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 48 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکاس مینیمالیست
The Minimalist Photographer
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاس مینیمالیست

The Minimalist Photographer
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Steve Johnson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکاسی Tabletop
Tabletop Photography: Using Compact Flashes and Low-Cost Tricks to Create Professional-Looking Studio Shots
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاسی Tabletop

Tabletop Photography: Using Compact Flashes and Low-Cost Tricks to Create Professional-Looking Studio Shots
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Cyrill Harnischmacher
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 101.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هنر عکاسی
The Art of Photography: An Approach to Personal Expression
نام کتاب:

دانلود کتاب هنر عکاسی

The Art of Photography: An Approach to Personal Expression
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Bruce Barnbaum
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 113.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکسبرداری نمای نزدیک
Closeup Shooting: A Guide to Closeup, Tabletop and Macro Photography
نام کتاب:

دانلود کتاب عکسبرداری نمای نزدیک

Closeup Shooting: A Guide to Closeup, Tabletop and Macro Photography
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Cyrill Harnischmacher
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکاسی ماکرو و نمای نزدیک دیجیتال
Digital Macro & Close-up Photography
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاسی ماکرو و نمای نزدیک دیجیتال

Digital Macro & Close-up Photography
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Ross Hoddinott
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 21.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک‌های تاکردن برای طراحان
Folding Techniques for Designers: From Sheet to Form
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک‌های تاکردن برای طراحان

Folding Techniques for Designers: From Sheet to Form
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: Paul Jackson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 43.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر