موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب توسعه از طریق طول عمر
Development Through the Lifespan
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه از طریق طول عمر

Development Through the Lifespan
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Laura E. Berk
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 55.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  افسردگی در کودکان و نوجوانان
Depression in Children and Adolescents: Volume 4
نام کتاب:

دانلود کتاب افسردگی در کودکان و نوجوانان

Depression in Children and Adolescents: Volume 4
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Harold S. Koplewicz and Emily Klass
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منطق دئونتیک و سیستم حقوقی
Deontic Logic and Legal Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب منطق دئونتیک و سیستم حقوقی

Deontic Logic and Legal Systems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Pablo E. Navarro and Jorge L. Rodríguez
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داده کاوی برای علوم اجتماعی: مقدمه
Data Mining for the Social Sciences: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب داده کاوی برای علوم اجتماعی: مقدمه

Data Mining for the Social Sciences: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Paul Attewell and David Monaghan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاههای انتقادی درباره فناوری و آموزش
Critical Perspectives on Technology and Education
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاههای انتقادی درباره فناوری و آموزش

Critical Perspectives on Technology and Education
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Scott Bulfin , Nicola F. Johnson and Chris Bigum
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبرگرایی بیولوژیکی، اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی:  از بینش ژنتیک و علوم اعصاب1
Biological Determinism, Free Will and Moral Responsibility: Insights from Genetics and Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب جبرگرایی بیولوژیکی، اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی: از بینش ژنتیک و علوم اعصاب1

Biological Determinism, Free Will and Moral Responsibility: Insights from Genetics and Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Chris Willmott
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقابله با  افسردگی برای سالم تر ماندن و طولانی تر زندگی کردن: راهنمایی برای افراد مسن تر و خانواده های آنها
Beat Depression to Stay Healthier and Live Longer: A Guide for Older Adults and Their Families
نام کتاب:

دانلود کتاب مقابله با افسردگی برای سالم تر ماندن و طولانی تر زندگی کردن: راهنمایی برای افراد مسن تر و خانواده های آنها

Beat Depression to Stay Healthier and Live Longer: A Guide for Older Adults and Their Families
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Gary S., M.D. Moak
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش بیزی برای مدیریت و کسب و کار: راه حل های عملی برای مشکلات
Bayesian Methods for Management and Business: Pragmatic Solutions for Real Problems 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب روش بیزی برای مدیریت و کسب و کار: راه حل های عملی برای مشکلات

Bayesian Methods for Management and Business: Pragmatic Solutions for Real Problems 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Eugene D. Hahn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقابله با سرقت ادبی: راهنمای برای ویراستاران و نویسندگان
Against Plagiarism: A Guide for Editors and Authors
نام کتاب:

دانلود کتاب مقابله با سرقت ادبی: راهنمای برای ویراستاران و نویسندگان

Against Plagiarism: A Guide for Editors and Authors
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Y.H. Helen Zhang
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی روانشناسی در ماژول
Exploring Psychology in Modules
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی روانشناسی در ماژول

Exploring Psychology in Modules
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David G. Myers and C. Nathan DeWall
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 23.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنما در بیان گفتار و ادراک
A Guide to Speech Production and Perception 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنما در بیان گفتار و ادراک

A Guide to Speech Production and Perception 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Mark Tatham , Katherine Morton
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقالاتی در علم زبان اسلام، تاریخ و فلسفه
Essays in Islamic Philology, History, and Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب مقالاتی در علم زبان اسلام، تاریخ و فلسفه

Essays in Islamic Philology, History, and Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Alireza Korangy , Wheeler M. Thackston , Roy P. Mottahedeh and William Granara
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشکارسازی جهان: در پدیدارشناسی زبان
Disclosing the World: On the Phenomenology of Language
نام کتاب:

دانلود کتاب آشکارسازی جهان: در پدیدارشناسی زبان

Disclosing the World: On the Phenomenology of Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Andrew Inkpin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  برنامه ریز بازیابی شخص محور برای بزرگسالان مبتلا به بیماری روانی جدی
Person-Centered Recovery Planner for Adults with Serious Mental Illness
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریز بازیابی شخص محور برای بزرگسالان مبتلا به بیماری روانی جدی

Person-Centered Recovery Planner for Adults with Serious Mental Illness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Catherine N. Dulmus and Bruce C. Nisbet
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی شخصیت: روندهای اخیر و دستورالعمل ها در حال ظهور
Personality Psychology: Recent Trends and Emerging Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی شخصیت: روندهای اخیر و دستورالعمل ها در حال ظهور

Personality Psychology: Recent Trends and Emerging Directions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: David M. Buss and Nancy Cantor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هویت شخصی: پیچیده و یا ساده
Personal Identity: Complex or Simple?
نام کتاب:

دانلود کتاب هویت شخصی: پیچیده و یا ساده

Personal Identity: Complex or Simple?
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Georg Gasser and Matthias Stefan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرسئوس: مطالعه در محصولات غذایی، فلسفه، و گوشه و کنایه
Persius: A Study in Food, Philosophy, and the Figural
نام کتاب:

دانلود کتاب پرسئوس: مطالعه در محصولات غذایی، فلسفه، و گوشه و کنایه

Persius: A Study in Food, Philosophy, and the Figural
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تاریخ
نویسنده: Shadi Bartsch
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان فارسی، ادبیات و فرهنگ
Persian Language, Literature and Culture: New Leaves, Fresh Looks
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان فارسی، ادبیات و فرهنگ

Persian Language, Literature and Culture: New Leaves, Fresh Looks
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Kamran Talattof
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واقعیت آشکار: آرمانگرایی و واقع گرایی کانت
Manifest Reality: Kant's Idealism and his Realism 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب واقعیت آشکار: آرمانگرایی و واقع گرایی کانت

Manifest Reality: Kant's Idealism and his Realism 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Lucy Allais
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی نتیجه منطقی
Foundations of Logical Consequence
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی نتیجه منطقی

Foundations of Logical Consequence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Colin R. Caret and Ole T. Hjortland
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر