موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کاتالوگ های استاندارد  پول های جهانی از 1961 تا بحال
Standard Catalog of World Paper Money, Modern Issues, 1961-Present
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالوگ های استاندارد پول های جهانی از 1961 تا بحال

Standard Catalog of World Paper Money, Modern Issues, 1961-Present
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » هنر
نویسنده: George S. Cuhaj
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 234.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان اختلالات روانپزشکی
Gabbard's Treatments of Psychiatric Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان اختلالات روانپزشکی

Gabbard's Treatments of Psychiatric Disorders
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Glen O. Gabbard , M.D. , Glen O. , M.D. Gabbard
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همکاری استراتژیک در مدیریت عمومی و سازمان های غیر انتفاعی
Strategic Collaboration in Public and Nonprofit Administration
نام کتاب:

دانلود کتاب همکاری استراتژیک در مدیریت عمومی و سازمان های غیر انتفاعی

Strategic Collaboration in Public and Nonprofit Administration
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Dorothy Norris-Tirrell and Joy A. Clay
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آینده کارخانه آسیا
Future of Factory Asia
نام کتاب:

دانلود کتاب آینده کارخانه آسیا

Future of Factory Asia
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Choi Byung-il and Rhee Changyong
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دگرگونی های دیجیتال کسب و کار در جهان و وسواس ضوابط
Digital Business Transformation in a Customer Obsessed World
نام کتاب:

دانلود کتاب دگرگونی های دیجیتال کسب و کار در جهان و وسواس ضوابط

Digital Business Transformation in a Customer Obsessed World
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Michael Wilson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های عامل ساخت خود در بازاریابی شبکه ای: عامل اعتماد به نفس
Building Your Prospecting Techniques In Network Marketing: Confident Prospecting
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های عامل ساخت خود در بازاریابی شبکه ای: عامل اعتماد به نفس

Building Your Prospecting Techniques In Network Marketing: Confident Prospecting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Jason Bozzuto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویر اقتصاد بزرگ : چگونگی حرکت اقتصاد جدید جهانی
Big Picture Economics: How to Navigate the New Global Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویر اقتصاد بزرگ : چگونگی حرکت اقتصاد جدید جهانی

Big Picture Economics: How to Navigate the New Global Economy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Joel Naroff and Ron Scherer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داده های بزرگ آموزشی: آنچه مدیران باید بدانید برای سود حاصل از انقلاب بزرگ داده
Big Data Bootcamp: What Managers Need to Know to Profit from the Big Data Revolution
نام کتاب:

دانلود کتاب داده های بزرگ آموزشی: آنچه مدیران باید بدانید برای سود حاصل از انقلاب بزرگ داده

Big Data Bootcamp: What Managers Need to Know to Profit from the Big Data Revolution
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: David Feinleib
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک صندوق های تامینی و تامین مالی: تطابق با عصر جدید
Managing Hedge Fund Risk and Financing: Adapting to a New Era
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک صندوق های تامینی و تامین مالی: تطابق با عصر جدید

Managing Hedge Fund Risk and Financing: Adapting to a New Era
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: David P. Belmont
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت اعتماد عمومی در سازمان های غیر انتفاعی
Managing the Public's Trust in Non-profit Organizations
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت اعتماد عمومی در سازمان های غیر انتفاعی

Managing the Public's Trust in Non-profit Organizations
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Christopher D.B. Burt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات برای تغییر کسب و کار: از خطر به موفقیت
Managing IT Projects for Business Change: From Risk to Success
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات برای تغییر کسب و کار: از خطر به موفقیت

Managing IT Projects for Business Change: From Risk to Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jeff Morgan and Chris Dale
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری مدیریتی
Managerial Accounting
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری مدیریتی

Managerial Accounting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Charles E. Davis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 50.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی مدیریت
Management Engineering: A Guide to Best Practices for Industrial Engineering in Health Care
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی مدیریت

Management Engineering: A Guide to Best Practices for Industrial Engineering in Health Care
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jean Ann Larson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت: مقدمه
Management: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت: مقدمه

Management: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: David Boddy
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پول درآوردن آنلاین
Make Money Online: How To Make Money Online!
نام کتاب:

دانلود کتاب پول درآوردن آنلاین

Make Money Online: How To Make Money Online!
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: James Harper
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پول در اینترنت: چگونگی تبدیل وب سایت شما به یک ماشین پولساز
Make Money On The Internet: How To Turn Your Website Into A Cash-Making Machine
نام کتاب:

دانلود کتاب پول در اینترنت: چگونگی تبدیل وب سایت شما به یک ماشین پولساز

Make Money On The Internet: How To Turn Your Website Into A Cash-Making Machine
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Ryan Chin and Angie Salisbury
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خانه با شکوه در ادبیات قرن بیستم اروپا
Magnificent Houses in Twentieth Century European Literature
نام کتاب:

دانلود کتاب خانه با شکوه در ادبیات قرن بیستم اروپا

Magnificent Houses in Twentieth Century European Literature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Hugo G. Walter
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد کلان: توسعه روش های مدرن برای تجزیه و تحلیل سیاستگذاری
Macroeconomics: The Development of Modern Methods for Policy Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد کلان: توسعه روش های مدرن برای تجزیه و تحلیل سیاستگذاری

Macroeconomics: The Development of Modern Methods for Policy Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: William Scarth
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد کلان: اصول و سیاست
Macroeconomics: Principles and Policy
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد کلان: اصول و سیاست

Macroeconomics: Principles and Policy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: William J. Baumol and Alan S. Blinder
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد کلان
Macroeconomics
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد کلان

Macroeconomics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: William J. Baumol
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر