موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آموختن یا روبزوال نهادن
Learn or Die: Using Science to Build a Leading-Edge Learning Organization
نام کتاب:

دانلود کتاب آموختن یا روبزوال نهادن

Learn or Die: Using Science to Build a Leading-Edge Learning Organization
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Edward D. Hess
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابرسی ناب: ارزش افزوده و بهره وری در حسابرسی داخلی
Lean Auditing: Driving Added Value and Efficiency in Internal Audit
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابرسی ناب: ارزش افزوده و بهره وری در حسابرسی داخلی

Lean Auditing: Driving Added Value and Efficiency in Internal Audit
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: James C. Paterson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی های دیجیتال پیشرو
Leading Digital Strategy: Driving Business Growth Through Effective E-commerce
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی های دیجیتال پیشرو

Leading Digital Strategy: Driving Business Growth Through Effective E-commerce
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Christopher Bones and James Hammersley
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرپرستی در تعطیلات و  خدمات اوقات فراغت
Leadership in Recreation and Leisure Services
نام کتاب:

دانلود کتاب سرپرستی در تعطیلات و خدمات اوقات فراغت

Leadership in Recreation and Leisure Services
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Timothy O'Connell , Brent Cuthbertson and Terilyn Goins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان، جامعه و قدرت
Language, Society and Power: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان، جامعه و قدرت

Language, Society and Power: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Annabelle Mooney and Betsy Evans
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان و گفتمان در آموزش و پرورش ویژه: شناخت فرهنگ تیمی قوم نگاری میان رشته ای
Language and Discourse in Special Education: Understanding Ethnographic Interdisciplinary Team Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان و گفتمان در آموزش و پرورش ویژه: شناخت فرهنگ تیمی قوم نگاری میان رشته ای

Language and Discourse in Special Education: Understanding Ethnographic Interdisciplinary Team Culture
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Iris Manor-Binyamini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد کار
Labor Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد کار

Labor Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: George Borjas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانش: ایجاد، توزیع آن و اهمیت اقتصادی، جلد دوم: شاخه آموزش
Knowledge: Its Creation, Distribution and Economic Significance, Volume II: The Branches of Learning
نام کتاب:

دانلود کتاب دانش: ایجاد، توزیع آن و اهمیت اقتصادی، جلد دوم: شاخه آموزش

Knowledge: Its Creation, Distribution and Economic Significance, Volume II: The Branches of Learning
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Fritz Machlup
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلطان پنبه در امریکا مدرن: فرهنگی، سیاسی، و تاریخ اقتصاد از سال 1945
King Cotton in Modern America: A Cultural, Political, and Economic History since 1945
نام کتاب:

دانلود کتاب سلطان پنبه در امریکا مدرن: فرهنگی، سیاسی، و تاریخ اقتصاد از سال 1945

King Cotton in Modern America: A Cultural, Political, and Economic History since 1945
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: D. Clayton Brown
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد و تئوری قیمت کینزی
Keynesian Economics and Price Theory: Re-orientation of a Theory of Monetary Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد و تئوری قیمت کینزی

Keynesian Economics and Price Theory: Re-orientation of a Theory of Monetary Economy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Masayuki Otaki
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ادبیات، نظریه، تاریخ
Literature, Theory, History
نام کتاب:

دانلود کتاب ادبیات، نظریه، تاریخ

Literature, Theory, History
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Jonathan Hart
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرمایه گذاری اسلامی: چالش جدید تنظیم مقررات
Islamic Finance: The New Regulatory Challenge
نام کتاب:

دانلود کتاب سرمایه گذاری اسلامی: چالش جدید تنظیم مقررات

Islamic Finance: The New Regulatory Challenge
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Rifaat Ahmed Abdel Karim and Simon Archer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازار سرمایه اسلامی: محصولات و استراتژی
Islamic Capital Markets: Products and Strategies
نام کتاب:

دانلود کتاب بازار سرمایه اسلامی: محصولات و استراتژی

Islamic Capital Markets: Products and Strategies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Kabir Hassan , Michael Mahlknecht
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب این است یک ماهی در گوش شما را ؟: ترجمه و معنای همه چیز
Is That a Fish in Your Ear?: Translation and the Meaning of Everything
نام کتاب:

دانلود کتاب این است یک ماهی در گوش شما را ؟: ترجمه و معنای همه چیز

Is That a Fish in Your Ear?: Translation and the Meaning of Everything
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: David Bellos
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آیفون 6: راهنمایی
iPhone 6: Beginners Tutorial Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب آیفون 6: راهنمایی

iPhone 6: Beginners Tutorial Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Mark Dawn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشوق های سرمایه گذاری و رقابت جهانی برای سرمایه
Investment Incentives and the Global Competition for Capital
نام کتاب:

دانلود کتاب مشوق های سرمایه گذاری و رقابت جهانی برای سرمایه

Investment Incentives and the Global Competition for Capital
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Kenneth P Thomas
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرمایه گذاری بانکی
Investment Banking Focus Notes
نام کتاب:

دانلود کتاب سرمایه گذاری بانکی

Investment Banking Focus Notes
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Joshua Rosenbaum and Joshua Pearl
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بانکداری سرمایه گذاری: راهنمای تعهد و خدمات مشاوره
Investment Banking: A Guide to Underwriting and Advisory Services
نام کتاب:

دانلود کتاب بانکداری سرمایه گذاری: راهنمای تعهد و خدمات مشاوره

Investment Banking: A Guide to Underwriting and Advisory Services
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Giuliano Iannotta
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازاریابی اینترنتی
Internet Marketing Fact File - Newbies Friendly: The Internet Eagles VS The Internet Turkeys
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاریابی اینترنتی

Internet Marketing Fact File - Newbies Friendly: The Internet Eagles VS The Internet Turkeys
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Noble Success
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازارهای مالی بین المللی
International Financial Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب بازارهای مالی بین المللی

International Financial Markets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Hung-Gay Fung and Yiuman Tse
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر