موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اقتصاد بین الملل
International Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد بین الملل

International Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: James Gerber
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژه نامه بین المللی موسیقی درمانی
International Dictionary of Music Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب واژه نامه بین المللی موسیقی درمانی

International Dictionary of Music Therapy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Kevin Kirkland
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ناتوانی فکری: مسائل قانونی جنایی و مدنی
Intellectual Disability: Criminal and Civil Forensic Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب ناتوانی فکری: مسائل قانونی جنایی و مدنی

Intellectual Disability: Criminal and Civil Forensic Issues
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Michael Chafetz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوآوری، مالکیت معنوی، و رشد اقتصادی
Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری، مالکیت معنوی، و رشد اقتصادی

Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Christine Greenhalgh and Mark Rogers
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوآوری و کارآفرینی: نظریه، سیاست و عمل
Innovation and Entrepreneurship: Theory, Policy and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری و کارآفرینی: نظریه، سیاست و عمل

Innovation and Entrepreneurship: Theory, Policy and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Elias G. Carayannis , Elpida T. Samara and Yannis L. Bakouros
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرد و جامعه در فلسفه نیچه
Individual and Community in Nietzsche's Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب فرد و جامعه در فلسفه نیچه

Individual and Community in Nietzsche's Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Julian Young
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی درآمد و متعادل کننده: تیمار دقیق از الگوهای توزیع
Income Modeling and Balancing: A Rigorous Treatment of Distribution Patterns (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems)
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی درآمد و متعادل کننده: تیمار دقیق از الگوهای توزیع

Income Modeling and Balancing: A Rigorous Treatment of Distribution Patterns (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Thomas Kämpke and Franz Josef Radermacher
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ادبیات پاراتکستوال باستانی خاور نزدیک و فرهنگ باستانی مدیترانه و بازتاب آن در ادبیات قرون وسطی
In the Second Degree: Paratextual Literature in Ancient Near Eastern and Ancient Mediterranean Culture and Its Reflections in Medieval Literature
نام کتاب:

دانلود کتاب ادبیات پاراتکستوال باستانی خاور نزدیک و فرهنگ باستانی مدیترانه و بازتاب آن در ادبیات قرون وسطی

In the Second Degree: Paratextual Literature in Ancient Near Eastern and Ancient Mediterranean Culture and Its Reflections in Medieval Literature
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Philip S. Alexander and Renate Pillinger
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب در دفاع از کاهش قیمت ها
In Defense of Deflation
نام کتاب:

دانلود کتاب در دفاع از کاهش قیمت ها

In Defense of Deflation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Philipp Bagus
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهاجر، شرکت: چرایی کارآفرینان مهاجر در حال هدایت اقتصاد جدید
Immigrant, Inc.: Why Immigrant Entrepreneurs Are Driving the New Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب مهاجر، شرکت: چرایی کارآفرینان مهاجر در حال هدایت اقتصاد جدید

Immigrant, Inc.: Why Immigrant Entrepreneurs Are Driving the New Economy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Richard T. Herman and Robert L. Smith
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی تحقیقات کیفی در علوم اجتماعی
Reviewing Qualitative Research in the Social Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی تحقیقات کیفی در علوم اجتماعی

Reviewing Qualitative Research in the Social Sciences
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Audrey A. Trainor and Elizabeth Graue
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی کار بازار سهام: راهنمای مبتدیان جهت سرمایه گذاری
How the Stock Market Works: A Beginner's Guide to Investment
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی کار بازار سهام: راهنمای مبتدیان جهت سرمایه گذاری

How the Stock Market Works: A Beginner's Guide to Investment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Michael Becket
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی شروع یک کسب و کار راهنمای تور
How to Start a Tour Guiding Business
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی شروع یک کسب و کار راهنمای تور

How to Start a Tour Guiding Business
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: G. E. Mitchell
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 0.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی اجرای موفق کسب و کار طراحی
How to Run a Successful Design Business
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی اجرای موفق کسب و کار طراحی

How to Run a Successful Design Business
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Shan Preddy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی دریافت لایک نامحدود در فیسبوک
How To Get Unlimited Facebook Likes: Be taken much more seriously
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی دریافت لایک نامحدود در فیسبوک

How To Get Unlimited Facebook Likes: Be taken much more seriously
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » سرگرمی
نویسنده: Kevin Clarke
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی فروش شرکت برای نویسندگان مستقل و خود ناشران
BE SEEN: Corporate selling strategies for independent authors & self-publishers
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی فروش شرکت برای نویسندگان مستقل و خود ناشران

BE SEEN: Corporate selling strategies for independent authors & self-publishers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Kristen Maxwell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازاریابی خودکار
Automated Marketing: Monetise Your Sales Funnel
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاریابی خودکار

Automated Marketing: Monetise Your Sales Funnel
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Kylee Ellis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 72 ساعت شرکت حقوقی: چگونه شروع شرکت خود در سه روز
The 72 Hour Law Firm: How to Start your Own Firm in Three Days
نام کتاب:

دانلود کتاب 72 ساعت شرکت حقوقی: چگونه شروع شرکت خود در سه روز

The 72 Hour Law Firm: How to Start your Own Firm in Three Days
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Matt Coatney and Jennifer Coatney
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روان پریشی و اسکیزوفرنی در بزرگسالان
Psychosis and schizophrenia in adults
نام کتاب:

دانلود کتاب روان پریشی و اسکیزوفرنی در بزرگسالان

Psychosis and schizophrenia in adults
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: NCCMH
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای فراگیر خرید، نوسازی، فروش
The Everything Guide To Flipping Houses: An All-Inclusive Guide to Buying, Renovating, Selling
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای فراگیر خرید، نوسازی، فروش

The Everything Guide To Flipping Houses: An All-Inclusive Guide to Buying, Renovating, Selling
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Melanie Williamson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر