موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آسیب شناسی روانی در زنان: ترکیب دیدگاه جنسیتی به توصیفی آسیب شناسی روانی
Psychopathology in Women: Incorporating Gender Perspective into Descriptive Psychopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی روانی در زنان: ترکیب دیدگاه جنسیتی به توصیفی آسیب شناسی روانی

Psychopathology in Women: Incorporating Gender Perspective into Descriptive Psychopathology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Margarita Sáenz-Herrero
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد پروژه و تجزیه و تحلیل تصمیم: جلد 1: مدل های قطعی
Project Economics and Decision Analysis, Volume 1: Determinisitic Models
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد پروژه و تجزیه و تحلیل تصمیم: جلد 1: مدل های قطعی

Project Economics and Decision Analysis, Volume 1: Determinisitic Models
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: M. A. Mian
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 34.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گفتمان حرفه ای
Professional Discourse
نام کتاب:

دانلود کتاب گفتمان حرفه ای

Professional Discourse
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Kenneth Kong
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زبان شفاهی و سواد آموزی
Orality and Literacy: 30th Anniversary Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب زبان شفاهی و سواد آموزی

Orality and Literacy: 30th Anniversary Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Walter J. Ong
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایجاد کسب و کار جدید
New Business Creation: Systems for Institutionalized Radical Innovation Management
نام کتاب:

دانلود کتاب ایجاد کسب و کار جدید

New Business Creation: Systems for Institutionalized Radical Innovation Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Philipp Hartmann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه ها در جامعه: لینک ها و زبان
Networks in Society: Links and Language
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه ها در جامعه: لینک ها و زبان

Networks in Society: Links and Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Robert Stocker and Terry Bossomaier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شبکه اقتصاد: اصول - استراتژی - سیاست رقابتی (متن اسپرینگر در کسب و کار و اقتصاد)
Network Economics: Principles - Strategies - Competition Policy
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه اقتصاد: اصول - استراتژی - سیاست رقابتی (متن اسپرینگر در کسب و کار و اقتصاد)

Network Economics: Principles - Strategies - Competition Policy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Günter Knieps
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سیاست های طبیعت و چشم اندازهای سیاست: به سوی اتحاد
Nature Policies and Landscape Policies: Towards an Alliance
نام کتاب:

دانلود کتاب سیاست های طبیعت و چشم اندازهای سیاست: به سوی اتحاد

Nature Policies and Landscape Policies: Towards an Alliance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Roberto Gambino and Peano Attilia
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه های چندگانه در اکتساب زبان دوم
Multiple Perspectives on the Self in SLA
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه های چندگانه در اکتساب زبان دوم

Multiple Perspectives on the Self in SLA
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Sarah Mercer and Marion Williams
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خلق و خو و بازار: یک راه جدید برای سرمایه گذاری در بار خوب و بد
Moods and Markets: A New Way to Invest in Good Times and in Bad
نام کتاب:

دانلود کتاب خلق و خو و بازار: یک راه جدید برای سرمایه گذاری در بار خوب و بد

Moods and Markets: A New Way to Invest in Good Times and in Bad
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Peter Atwater
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پول از هیچ چیز
Money from Nothing: Indebtedness and Aspiration in South Africa
نام کتاب:

دانلود کتاب پول از هیچ چیز

Money from Nothing: Indebtedness and Aspiration in South Africa
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Deborah James
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازار کار تک خریداری و شکاف جنسیتی پرداخت
Monopsonistic Labour Markets and the Gender Pay Gap: Theory and Empirical Evidence
نام کتاب:

دانلود کتاب بازار کار تک خریداری و شکاف جنسیتی پرداخت

Monopsonistic Labour Markets and the Gender Pay Gap: Theory and Empirical Evidence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Boris Hirsch
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی خطر: استفاده از شبیه سازی خطر مونت کارلو، استراتژیک گزینه های واقعی، پیش بینی تصادفی و سبد بهینه سازی
Modeling Risk: Applying Monte Carlo Risk Simulation, Strategic Real Options, Stochastic Forecasting, and Portfolio Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی خطر: استفاده از شبیه سازی خطر مونت کارلو، استراتژیک گزینه های واقعی، پیش بینی تصادفی و سبد بهینه سازی

Modeling Risk: Applying Monte Carlo Risk Simulation, Strategic Real Options, Stochastic Forecasting, and Portfolio Optimization
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Johnathan Mun
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 130 اشتباهات رایج در انگلیسی
130 Common Mistakes in English
نام کتاب:

دانلود کتاب 130 اشتباهات رایج در انگلیسی

130 Common Mistakes in English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Andrew Miles
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 30.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای تشخیص سرطان
Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای تشخیص سرطان

Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Cancer
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Trish Bartley
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فنی MIDAS : روش VWAP برای بازرگانی و سرمایه گذاری در بازار امروز
MIDAS Technical Analysis: A VWAP Approach to Trading and Investing in Today's Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فنی MIDAS : روش VWAP برای بازرگانی و سرمایه گذاری در بازار امروز

MIDAS Technical Analysis: A VWAP Approach to Trading and Investing in Today's Markets
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Andrew Coles and David Hawkins
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد خرد: اصول، کاربردها، و ابزار
Microeconomics: Principles, Applications, and Tools
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد خرد: اصول، کاربردها، و ابزار

Microeconomics: Principles, Applications, and Tools
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Arthur O'Sullivan , Steven Sheffrin and Stephen Perez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متافیزیک: مقدمه
Metaphysics: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب متافیزیک: مقدمه

Metaphysics: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Alyssa Ney
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت روانی در عصر دیجیتال
Mental Health in the Digital Age: Grave Dangers, Great Promise
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت روانی در عصر دیجیتال

Mental Health in the Digital Age: Grave Dangers, Great Promise
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Elias Aboujaoude and Vladan Starcevic
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت روان در جنوب آسیا: اخلاق، منابع، برنامه ها و قانون
Mental Health in South Asia: Ethics, Resources, Programs and Legislation
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت روان در جنوب آسیا: اخلاق، منابع، برنامه ها و قانون

Mental Health in South Asia: Ethics, Resources, Programs and Legislation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jitendra Kumar Trivedi and Adarsh Tripathi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر