موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بهداشت روانی و مشکلات اجتماعی
Mental Health and Social Problems: A Social Work Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت روانی و مشکلات اجتماعی

Mental Health and Social Problems: A Social Work Perspective
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Nina Rovinelli Heller and Alex Gitterman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معانی و نمونه های اولیه: مطالعات در طبقه بندی زبانی
Meanings and Prototypes (RLE Linguistics B: Grammar): Studies in Linguistic Categorization
نام کتاب:

دانلود کتاب معانی و نمونه های اولیه: مطالعات در طبقه بندی زبانی

Meanings and Prototypes (RLE Linguistics B: Grammar): Studies in Linguistic Categorization
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: S.L. Tsohatzidis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معنی در روانشناسی مثبت و وجودی
Meaning in Positive and Existential Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب معنی در روانشناسی مثبت و وجودی

Meaning in Positive and Existential Psychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Alexander Batthyany and Pninit Russo-Netzer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات و آمار برای مدیریت ریسک مالی
Mathematics and Statistics for Financial Risk Management
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات و آمار برای مدیریت ریسک مالی

Mathematics and Statistics for Financial Risk Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Michael Miller
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تفاضل و معادلات دیفرانسیل با کاربرد ها در تئوری صف
Difference and Differential Equations with Applications in Queueing Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب تفاضل و معادلات دیفرانسیل با کاربرد ها در تئوری صف

Difference and Differential Equations with Applications in Queueing Theory
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Aliakbar Montazer Haghighi , Dimitar P. Mishev
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازاریابی
Marketing For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاریابی

Marketing For Dummies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Alexander Hiam
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقدینگی بازار: نظریه ها، شواهد و سیاست
Market Liquidity: Theory, Evidence, and Policy
نام کتاب:

دانلود کتاب نقدینگی بازار: نظریه ها، شواهد و سیاست

Market Liquidity: Theory, Evidence, and Policy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Thierry Foucault , Marco Pagano and Ailsa Röell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی پول درآوردن هر ماه از خانه: شکستن زنجیرها و به دست آوردن آزادی مالی خود
How to make money every month from home: Break your chains and gain your finaical freedom
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی پول درآوردن هر ماه از خانه: شکستن زنجیرها و به دست آوردن آزادی مالی خود

How to make money every month from home: Break your chains and gain your finaical freedom
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Mark Castamore
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل ترافیک کاربردی کسب و کار: یکپارچه سازی فرآیند کسب و کار، داده های بزرگ ، و تجزیه و تحلیل پیشرفته
Applied Business Analytics: Integrating Business Process, Big Data, and Advanced Analytics (FT Press Analytics)
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل ترافیک کاربردی کسب و کار: یکپارچه سازی فرآیند کسب و کار، داده های بزرگ ، و تجزیه و تحلیل پیشرفته

Applied Business Analytics: Integrating Business Process, Big Data, and Advanced Analytics (FT Press Analytics)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Nathaniel Lin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت اطلاعات محصول
Product Information Management: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت اطلاعات محصول

Product Information Management: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Abraham Jorij
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مراقبت از سیستم های مهندسی بهداشت
Proceedings of the International Conference on Health Care Systems Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مراقبت از سیستم های مهندسی بهداشت

Proceedings of the International Conference on Health Care Systems Engineering
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Andrea Matta , Li Jingshan , Evren Sahin , Ettore Lanzarone and John Fowler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکلات هنجاری، قوانین و پیروی از قانون
Problems of Normativity, Rules and Rule-Following
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات هنجاری، قوانین و پیروی از قانون

Problems of Normativity, Rules and Rule-Following
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حقوق
نویسنده: Michal Araszkiewicz , Pawel Banas , Tomasz Gizbert-Studnicki and Krzysztof Pleszka
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکلات و راه حل ها در ریاضیات مالی: حساب دیفرانسیل و انتگرال تصادفی
Problems and Solutions in Mathematical Finance: Stochastic Calculus
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات و راه حل ها در ریاضیات مالی: حساب دیفرانسیل و انتگرال تصادفی

Problems and Solutions in Mathematical Finance: Stochastic Calculus
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Eric Chin , Sverrir Olafsson and Dian Nel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار و احتمال برای امور مالی
Probability and Statistics for Finance
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار و احتمال برای امور مالی

Probability and Statistics for Finance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Svetlozar T. Rachev , Markus Hoechstoetter and Frank J. Fabozzi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری حقوق صاحبان سهام خصوصی، گزارش سرمایه گذار، و فراتر
Private Equity Accounting, Investor Reporting, and Beyond
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری حقوق صاحبان سهام خصوصی، گزارش سرمایه گذار، و فراتر

Private Equity Accounting, Investor Reporting, and Beyond
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Mariya Stefanova
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قیمت گذاری اطلاعات: راهنمای مختصر اطلاعات قیمت و قیمت گذاری پویا
Pricing Intelligence: A Brief Guide to Price Intelligence and Dynamic Pricing
نام کتاب:

دانلود کتاب قیمت گذاری اطلاعات: راهنمای مختصر اطلاعات قیمت و قیمت گذاری پویا

Pricing Intelligence: A Brief Guide to Price Intelligence and Dynamic Pricing
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Mihir Kittur
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باستان شناسی پیش از تاریخ در فلات قاره: یک بررسی جهانی
Prehistoric Archaeology on the Continental Shelf: A Global Review
نام کتاب:

دانلود کتاب باستان شناسی پیش از تاریخ در فلات قاره: یک بررسی جهانی

Prehistoric Archaeology on the Continental Shelf: A Global Review
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » باستان شناسی
نویسنده: Amanda Evans , Joe Flatman and Nicholas Flemming
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی توسعه عملکرد کیفیت
Practical Manual of Quality Function Deployment
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی توسعه عملکرد کیفیت

Practical Manual of Quality Function Deployment
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Davide Maritan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات استرس پس از درمان: علوم پایه و بالینی
Post-Traumatic Stress Disorder: Basic Science and Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات استرس پس از درمان: علوم پایه و بالینی

Post-Traumatic Stress Disorder: Basic Science and Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Peter Shiromani , Terrence Keane and Joseph E. LeDoux
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پست هیومنیسم
Posthumanism
نام کتاب:

دانلود کتاب پست هیومنیسم

Posthumanism
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Pramod K. Nayar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر