موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  تجزیه و تحلیل شغل در عمل
Occupation Analysis in Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل شغل در عمل

Occupation Analysis in Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Lynette Mackenzie and Gjyn O'Toole
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پراگ
Prague
نام کتاب:

دانلود کتاب پراگ

Prague
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Tony Hawkins
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار داخلی مخارج مصرفی آمریکا
The Internal Structure of U. S. Consumption Expenditures
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار داخلی مخارج مصرفی آمریکا

The Internal Structure of U. S. Consumption Expenditures
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Lester D Taylor
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول شبیه سازی ترافیک
Fundamentals of Traffic Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول شبیه سازی ترافیک

Fundamentals of Traffic Simulation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jaume Barceló
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صندوق وجوه سرمایه گذاری: یک نقشه راه برای تنوع نمونه کارها
Fund of Funds Investing: A Roadmap to Portfolio Diversification
نام کتاب:

دانلود کتاب صندوق وجوه سرمایه گذاری: یک نقشه راه برای تنوع نمونه کارها

Fund of Funds Investing: A Roadmap to Portfolio Diversification
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Daniel A. Strachman and Richard S. Bookbinder
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مدیریت منابع انسانی
Fundamentals of Human Resource Management
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مدیریت منابع انسانی

Fundamentals of Human Resource Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gary Dessler
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از دستور زبان تا معنی
From Grammar to Meaning: The Spontaneous Logicality of Language
نام کتاب:

دانلود کتاب از دستور زبان تا معنی

From Grammar to Meaning: The Spontaneous Logicality of Language
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Ivano Caponigro and Carlo Cecchetto
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزادی، مسئولیت و اقتصاد فردی
Freedom, Responsibility and Economics of the Person
نام کتاب:

دانلود کتاب آزادی، مسئولیت و اقتصاد فردی

Freedom, Responsibility and Economics of the Person
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jérôme Ballet , Damien Bazin , Jean-Luc Dubois and François-Régis Mahieu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رهبری چهار گوشه: چارچوب برای تصمیم گیری
Four-Cornered Leadership: A Framework for Making Decisions
نام کتاب:

دانلود کتاب رهبری چهار گوشه: چارچوب برای تصمیم گیری

Four-Cornered Leadership: A Framework for Making Decisions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: John Roland Schultz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی حکومت شریعت بانک های اسلامی
Foundations of Shari'ah Governance of Islamic Banks
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی حکومت شریعت بانک های اسلامی

Foundations of Shari'ah Governance of Islamic Banks
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Karim Ginena and Azhar Hamid
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی روانپزشکی پزشکی خواب
Foundations of Psychiatric Sleep Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی روانپزشکی پزشکی خواب

Foundations of Psychiatric Sleep Medicine
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John W. Winkelman and David T. Plante
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارکس: راهنمای خود آموز
Forex DeMYSTiFieD: A Self-Teaching Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب فارکس: راهنمای خود آموز

Forex DeMYSTiFieD: A Self-Teaching Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: David Borman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تثبیت بودجه
Fixing Global Finance
نام کتاب:

دانلود کتاب تثبیت بودجه

Fixing Global Finance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Martin Wolf
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درآمد ثابت اوراق بهادار و مشتقات
Fixed-Income Securities and Derivatives Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب درآمد ثابت اوراق بهادار و مشتقات

Fixed-Income Securities and Derivatives Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Moorad Choudhry
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تامین آینده مالی: مبتنی بر بازار نوآوری برای رشد
Financing the Future: Market-Based Innovations for Growth
نام کتاب:

دانلود کتاب تامین آینده مالی: مبتنی بر بازار نوآوری برای رشد

Financing the Future: Market-Based Innovations for Growth
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Franklin Allen and Glenn Yago
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل گزارش مالی
Financial Statement Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل گزارش مالی

Financial Statement Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: K. R. Subramanyam and John Wild
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک مالی: راهنمای مدیریت بازار و ریسک اعتباری
Financial Risk Management: A Practitioner's Guide to Managing Market and Credit Risk
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک مالی: راهنمای مدیریت بازار و ریسک اعتباری

Financial Risk Management: A Practitioner's Guide to Managing Market and Credit Risk
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Steve L. Allen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی مالی و تناسب مشاوره
Financial Planning and Counseling Scales
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی مالی و تناسب مشاوره

Financial Planning and Counseling Scales
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: John E. Grable , Kristy Archuleta , Roudi Nazarinia Roy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اقتصادسنجی مالی و میکروساختار های تجربی بازار
Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصادسنجی مالی و میکروساختار های تجربی بازار

Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Anil K. Bera , Sergey Ivliev and Fabrizio Lillo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت مالی و حسابداری : مقدمه
Financial and Management Accounting: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت مالی و حسابداری : مقدمه

Financial and Management Accounting: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Pauline Weetman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر