موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب نوآوری پستی و تحویل در اقتصاد دیجیتال
Postal and Delivery Innovation in the Digital Economy
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری پستی و تحویل در اقتصاد دیجیتال

Postal and Delivery Innovation in the Digital Economy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Michael A. Crew and Timothy J. Brennan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ادبیات، هویت و کانال انگلیسی
Literature, Identity and the English Channel: Narrow Seas Expanded
نام کتاب:

دانلود کتاب ادبیات، هویت و کانال انگلیسی

Literature, Identity and the English Channel: Narrow Seas Expanded
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Dominic Rainsford
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل مربوط به سیاست در بیمه آگاهی از ریسک بازارهای سرمایه و خطرات فاجعه بار
Policy Issues in Insurance Risk Awareness, Capital Markets and Catastrophic Risks
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل مربوط به سیاست در بیمه آگاهی از ریسک بازارهای سرمایه و خطرات فاجعه بار

Policy Issues in Insurance Risk Awareness, Capital Markets and Catastrophic Risks
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Oecd Publishing
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ققنوس اقتصاد: از بحران تا رنسانس
Phoenix Economics: From Crisis to Renascence
نام کتاب:

دانلود کتاب ققنوس اقتصاد: از بحران تا رنسانس

Phoenix Economics: From Crisis to Renascence
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Ph.D. Ferlito Carmelo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقالات آزار دهنده در منطق فلسفه
Pesky Essays on the Logic of Philosophy
نام کتاب:

دانلود کتاب مقالات آزار دهنده در منطق فلسفه

Pesky Essays on the Logic of Philosophy
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » فلسفه
نویسنده: Kenneth G. Lucey
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بدقت نگریستن رهبری
Peer-to-Peer Leadership: Why the Network Is the Leader
نام کتاب:

دانلود کتاب بدقت نگریستن رهبری

Peer-to-Peer Leadership: Why the Network Is the Leader
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Mila Baker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ادبیات شفاهی زبان های ایرانی: کردی، پشتو، بلوچی، آسیها. فارسی و تاجیکی: همنشین جلد دوم: تاریخ ادبیات فارسی
Oral Literature of Iranian Languages: Kurdish, Pashto, Balochi, Ossetic; Persian and Tajik: Companion Volume II: History of Persian Literature A, Vol XVIII (A History of Persian Literature)
نام کتاب:

دانلود کتاب ادبیات شفاهی زبان های ایرانی: کردی، پشتو، بلوچی، آسیها. فارسی و تاجیکی: همنشین جلد دوم: تاریخ ادبیات فارسی

Oral Literature of Iranian Languages: Kurdish, Pashto, Balochi, Ossetic; Persian and Tajik: Companion Volume II: History of Persian Literature A, Vol XVIII (A History of Persian Literature)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » ادبیات
نویسنده: Philip G. Kreyenbroek , Ulrich Marzolph
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیق در عملیات
Operations Research: A Model-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیق در عملیات

Operations Research: A Model-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: H. A. Eiselt and Carl-Louis Sandblom
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موضوع آزاد: رنسانس جمهوری خواهان، فردیت مدرن و آسیب پذیری فضیلت
Open Subjects: Renaissance Republicans, Modern Selfhoods and the Virtue of Vulnerability
نام کتاب:

دانلود کتاب موضوع آزاد: رنسانس جمهوری خواهان، فردیت مدرن و آسیب پذیری فضیلت

Open Subjects: Renaissance Republicans, Modern Selfhoods and the Virtue of Vulnerability
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: James Kuzner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گسترش نوآوری: ملزومات توسعه محصول جدید از PDMA
Open Innovation: New Product Development Essentials from the PDMA
نام کتاب:

دانلود کتاب گسترش نوآوری: ملزومات توسعه محصول جدید از PDMA

Open Innovation: New Product Development Essentials from the PDMA
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Abbie Griffin , Charles Noble and Serdar Durmusoglu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور زبان آکسفورد برای مدارس
Oxford Grammar for Schools
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور زبان آکسفورد برای مدارس

Oxford Grammar for Schools
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Oxford University Press
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آمار ثبت اختراع OECD
OECD Patent Statistics Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آمار ثبت اختراع OECD

OECD Patent Statistics Manual
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: OECD Organisation for Economic Co-operation and Develop
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی های اقتصادی OECD: هند 2011
OECD Economic Surveys: India 2011
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی های اقتصادی OECD: هند 2011

OECD Economic Surveys: India 2011
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Organization for Economic Cooperation and Development OECD
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی های اقتصادی OECD: بلژیک 2011
OECD Economic Surveys: Belgium 2011
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی های اقتصادی OECD: بلژیک 2011

OECD Economic Surveys: Belgium 2011
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: OECD Publishing
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تجزیه و تحلیل شغل در عمل
Occupation Analysis in Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل شغل در عمل

Occupation Analysis in Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Lynette Mackenzie and Gjyn O'Toole
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پراگ
Prague
نام کتاب:

دانلود کتاب پراگ

Prague
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » گردشگری و جهانگردی
نویسنده: Tony Hawkins
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار داخلی مخارج مصرفی آمریکا
The Internal Structure of U. S. Consumption Expenditures
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار داخلی مخارج مصرفی آمریکا

The Internal Structure of U. S. Consumption Expenditures
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Lester D Taylor
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول شبیه سازی ترافیک
Fundamentals of Traffic Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول شبیه سازی ترافیک

Fundamentals of Traffic Simulation
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jaume Barceló
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صندوق وجوه سرمایه گذاری: یک نقشه راه برای تنوع نمونه کارها
Fund of Funds Investing: A Roadmap to Portfolio Diversification
نام کتاب:

دانلود کتاب صندوق وجوه سرمایه گذاری: یک نقشه راه برای تنوع نمونه کارها

Fund of Funds Investing: A Roadmap to Portfolio Diversification
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Daniel A. Strachman and Richard S. Bookbinder
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مدیریت منابع انسانی
Fundamentals of Human Resource Management
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مدیریت منابع انسانی

Fundamentals of Human Resource Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gary Dessler
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر