موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب حسابداری مالی
Financial Accounting
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری مالی

Financial Accounting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Walter T. Harrison Jr. , Charles T. Horngren and C. William Thomas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 33.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری مالی و  مدیریتی
Financial & Managerial Accounting
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری مالی و مدیریتی

Financial & Managerial Accounting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Charles T. Horngren , Walter T. Harrison Jr. and M. Suzanne Oliver
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ن نسبت های مالی برای مدیران: چگونگی ارزیابی قدرت شرکت، رفع مشکلات، و تصمیم گیری های بهتر
Financial Ratios for Executives: How to Assess Company Strength, Fix Problems, and Make Better Decisions
نام کتاب:

دانلود کتاب ن نسبت های مالی برای مدیران: چگونگی ارزیابی قدرت شرکت، رفع مشکلات، و تصمیم گیری های بهتر

Financial Ratios for Executives: How to Assess Company Strength, Fix Problems, and Make Better Decisions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Michael Rist and Albert J. Pizzica
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی مالی
Financial Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی مالی

Financial Modeling
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Simon Benninga
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی مالی برای صاحبان کسب و کار و کارآفرینان
Financial Modeling for Business Owners and Entrepreneurs: Developing Excel Models to Raise Capital, Increase Cash Flow, Improve Operations, Plan Projects, and Make Decisions
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی مالی برای صاحبان کسب و کار و کارآفرینان

Financial Modeling for Business Owners and Entrepreneurs: Developing Excel Models to Raise Capital, Increase Cash Flow, Improve Operations, Plan Projects, and Make Decisions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Tom Y. Sawyer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزادی مالی: راهنمای دستیابی به ثروت و امنیت مادام العمر
Financial Freedom: A Guide to Achieving Lifelong Wealth and Security
نام کتاب:

دانلود کتاب آزادی مالی: راهنمای دستیابی به ثروت و امنیت مادام العمر

Financial Freedom: A Guide to Achieving Lifelong Wealth and Security
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Reuben Advani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطاهای تجربی و خطای انسانی
Experimental Slips and Human Error: Exploring the Architecture of Volition
نام کتاب:

دانلود کتاب خطاهای تجربی و خطای انسانی

Experimental Slips and Human Error: Exploring the Architecture of Volition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bernard J. Baars
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 37.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسل 2010 برای  آمار مدیریت منابع انسانی: راهنمای حل مسائل عملی
Excel 2010 for Human Resource Management Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسل 2010 برای آمار مدیریت منابع انسانی: راهنمای حل مسائل عملی

Excel 2010 for Human Resource Management Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Thomas J. Quirk and Julie Palmer-Schuyler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش مبتنی بر شواهد برای درمان بدرفتاری کودکان
Evidence-Based Approaches for the Treatment of Maltreated Children: Considering core components and treatment effectiveness
نام کتاب:

دانلود کتاب روش مبتنی بر شواهد برای درمان بدرفتاری کودکان

Evidence-Based Approaches for the Treatment of Maltreated Children: Considering core components and treatment effectiveness
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Susan Timmer and Anthony Urquiza
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همه فرصت ها: ساخت رهبری از جامعه
Everyone Leads: Building Leadership from the Community Up
نام کتاب:

دانلود کتاب همه فرصت ها: ساخت رهبری از جامعه

Everyone Leads: Building Leadership from the Community Up
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Paul Schmitz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت پروژه در مشکل: دستیابی با بازگشت موفقیت
Managing Projects in Trouble: Achieving Turnaround and Success
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت پروژه در مشکل: دستیابی با بازگشت موفقیت

Managing Projects in Trouble: Achieving Turnaround and Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Ralph L. Kliem PMP
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق و بحران مالی جهانی
Ethics and the Global Financial Crisis: Why Incompetence is Worse than Greed
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق و بحران مالی جهانی

Ethics and the Global Financial Crisis: Why Incompetence is Worse than Greed
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Boudewijn de Bruin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برخورداری معرفتی
Epistemic Entitlement: The Right to Believe
نام کتاب:

دانلود کتاب برخورداری معرفتی

Epistemic Entitlement: The Right to Believe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Hannes Ole Matthiessen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم کارآفرینی: دیدگاه های پیدایش اقتصاد
Entrepreneurial Ecosystem: Perspectives from Emerging Economies
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم کارآفرینی: دیدگاه های پیدایش اقتصاد

Entrepreneurial Ecosystem: Perspectives from Emerging Economies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Mathew J Manimala and Kishinchand Poornima Wasdani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگلیسی - سطح 1
English - Student's book. Level 1
نام کتاب:

دانلود کتاب انگلیسی - سطح 1

English - Student's book. Level 1
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: brian abbs , chris barker and ingrid freebairn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 40.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مترادف و متضاد انگلیسی
English Synonyms and Antonyms
نام کتاب:

دانلود کتاب مترادف و متضاد انگلیسی

English Synonyms and Antonyms
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: JAMES C. FERNALD
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی پول: اصول مالی برای مهندسین
Engineering Money: Financial Fundamentals for Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی پول: اصول مالی برای مهندسین

Engineering Money: Financial Fundamentals for Engineers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Richard Hill and George Solt
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه نوروسایکولوژی بالینی
Encyclopedia of Clinical Neuropsychology
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه نوروسایکولوژی بالینی

Encyclopedia of Clinical Neuropsychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jeffrey Kreutzer , John DeLuca and Bruce Caplan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مهندسی عاطفی: جلد 3
Emotional Engineering (Vol. 3)
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی عاطفی: جلد 3

Emotional Engineering (Vol. 3)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Shuichi Fukuda
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمیل و مکاتبات بازرگانی: راهنمای حرفه ای انگلیسی
Email and Commercial Correspondence: A Guide to Professional English
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمیل و مکاتبات بازرگانی: راهنمای حرفه ای انگلیسی

Email and Commercial Correspondence: A Guide to Professional English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Adrian Wallwork
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر