موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب رهبری چهار گوشه: چارچوب برای تصمیم گیری
Four-Cornered Leadership: A Framework for Making Decisions
نام کتاب:

دانلود کتاب رهبری چهار گوشه: چارچوب برای تصمیم گیری

Four-Cornered Leadership: A Framework for Making Decisions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: John Roland Schultz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی حکومت شریعت بانک های اسلامی
Foundations of Shari'ah Governance of Islamic Banks
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی حکومت شریعت بانک های اسلامی

Foundations of Shari'ah Governance of Islamic Banks
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Karim Ginena and Azhar Hamid
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی روانپزشکی پزشکی خواب
Foundations of Psychiatric Sleep Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی روانپزشکی پزشکی خواب

Foundations of Psychiatric Sleep Medicine
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: John W. Winkelman and David T. Plante
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارکس: راهنمای خود آموز
Forex DeMYSTiFieD: A Self-Teaching Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب فارکس: راهنمای خود آموز

Forex DeMYSTiFieD: A Self-Teaching Guide
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: David Borman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تثبیت بودجه
Fixing Global Finance
نام کتاب:

دانلود کتاب تثبیت بودجه

Fixing Global Finance
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Martin Wolf
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درآمد ثابت اوراق بهادار و مشتقات
Fixed-Income Securities and Derivatives Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب درآمد ثابت اوراق بهادار و مشتقات

Fixed-Income Securities and Derivatives Handbook
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Moorad Choudhry
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تامین آینده مالی: مبتنی بر بازار نوآوری برای رشد
Financing the Future: Market-Based Innovations for Growth
نام کتاب:

دانلود کتاب تامین آینده مالی: مبتنی بر بازار نوآوری برای رشد

Financing the Future: Market-Based Innovations for Growth
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Franklin Allen and Glenn Yago
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل گزارش مالی
Financial Statement Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل گزارش مالی

Financial Statement Analysis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: K. R. Subramanyam and John Wild
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک مالی: راهنمای مدیریت بازار و ریسک اعتباری
Financial Risk Management: A Practitioner's Guide to Managing Market and Credit Risk
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک مالی: راهنمای مدیریت بازار و ریسک اعتباری

Financial Risk Management: A Practitioner's Guide to Managing Market and Credit Risk
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Steve L. Allen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی مالی و تناسب مشاوره
Financial Planning and Counseling Scales
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی مالی و تناسب مشاوره

Financial Planning and Counseling Scales
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: John E. Grable , Kristy Archuleta , Roudi Nazarinia Roy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اقتصادسنجی مالی و میکروساختار های تجربی بازار
Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصادسنجی مالی و میکروساختار های تجربی بازار

Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Anil K. Bera , Sergey Ivliev and Fabrizio Lillo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت مالی و حسابداری : مقدمه
Financial and Management Accounting: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت مالی و حسابداری : مقدمه

Financial and Management Accounting: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Pauline Weetman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری مالی
Financial Accounting
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری مالی

Financial Accounting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Walter T. Harrison Jr. , Charles T. Horngren and C. William Thomas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 33.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسابداری مالی و  مدیریتی
Financial & Managerial Accounting
نام کتاب:

دانلود کتاب حسابداری مالی و مدیریتی

Financial & Managerial Accounting
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Charles T. Horngren , Walter T. Harrison Jr. and M. Suzanne Oliver
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ن نسبت های مالی برای مدیران: چگونگی ارزیابی قدرت شرکت، رفع مشکلات، و تصمیم گیری های بهتر
Financial Ratios for Executives: How to Assess Company Strength, Fix Problems, and Make Better Decisions
نام کتاب:

دانلود کتاب ن نسبت های مالی برای مدیران: چگونگی ارزیابی قدرت شرکت، رفع مشکلات، و تصمیم گیری های بهتر

Financial Ratios for Executives: How to Assess Company Strength, Fix Problems, and Make Better Decisions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Michael Rist and Albert J. Pizzica
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی مالی
Financial Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی مالی

Financial Modeling
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Simon Benninga
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی مالی برای صاحبان کسب و کار و کارآفرینان
Financial Modeling for Business Owners and Entrepreneurs: Developing Excel Models to Raise Capital, Increase Cash Flow, Improve Operations, Plan Projects, and Make Decisions
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی مالی برای صاحبان کسب و کار و کارآفرینان

Financial Modeling for Business Owners and Entrepreneurs: Developing Excel Models to Raise Capital, Increase Cash Flow, Improve Operations, Plan Projects, and Make Decisions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » حسابداری
نویسنده: Tom Y. Sawyer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزادی مالی: راهنمای دستیابی به ثروت و امنیت مادام العمر
Financial Freedom: A Guide to Achieving Lifelong Wealth and Security
نام کتاب:

دانلود کتاب آزادی مالی: راهنمای دستیابی به ثروت و امنیت مادام العمر

Financial Freedom: A Guide to Achieving Lifelong Wealth and Security
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Reuben Advani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطاهای تجربی و خطای انسانی
Experimental Slips and Human Error: Exploring the Architecture of Volition
نام کتاب:

دانلود کتاب خطاهای تجربی و خطای انسانی

Experimental Slips and Human Error: Exploring the Architecture of Volition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Bernard J. Baars
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 37.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسل 2010 برای  آمار مدیریت منابع انسانی: راهنمای حل مسائل عملی
Excel 2010 for Human Resource Management Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسل 2010 برای آمار مدیریت منابع انسانی: راهنمای حل مسائل عملی

Excel 2010 for Human Resource Management Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Thomas J. Quirk and Julie Palmer-Schuyler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر