موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدیریت پروژه در مشکل: دستیابی با بازگشت موفقیت
Managing Projects in Trouble: Achieving Turnaround and Success
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت پروژه در مشکل: دستیابی با بازگشت موفقیت

Managing Projects in Trouble: Achieving Turnaround and Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Ralph L. Kliem PMP
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق و بحران مالی جهانی
Ethics and the Global Financial Crisis: Why Incompetence is Worse than Greed
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق و بحران مالی جهانی

Ethics and the Global Financial Crisis: Why Incompetence is Worse than Greed
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Boudewijn de Bruin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برخورداری معرفتی
Epistemic Entitlement: The Right to Believe
نام کتاب:

دانلود کتاب برخورداری معرفتی

Epistemic Entitlement: The Right to Believe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Hannes Ole Matthiessen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم کارآفرینی: دیدگاه های پیدایش اقتصاد
Entrepreneurial Ecosystem: Perspectives from Emerging Economies
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم کارآفرینی: دیدگاه های پیدایش اقتصاد

Entrepreneurial Ecosystem: Perspectives from Emerging Economies
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » کاروکارآفرینی
نویسنده: Mathew J Manimala and Kishinchand Poornima Wasdani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگلیسی - سطح 1
English - Student's book. Level 1
نام کتاب:

دانلود کتاب انگلیسی - سطح 1

English - Student's book. Level 1
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: brian abbs , chris barker and ingrid freebairn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 40.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مترادف و متضاد انگلیسی
English Synonyms and Antonyms
نام کتاب:

دانلود کتاب مترادف و متضاد انگلیسی

English Synonyms and Antonyms
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: JAMES C. FERNALD
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی پول: اصول مالی برای مهندسین
Engineering Money: Financial Fundamentals for Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی پول: اصول مالی برای مهندسین

Engineering Money: Financial Fundamentals for Engineers
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Richard Hill and George Solt
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه نوروسایکولوژی بالینی
Encyclopedia of Clinical Neuropsychology
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه نوروسایکولوژی بالینی

Encyclopedia of Clinical Neuropsychology
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Jeffrey Kreutzer , John DeLuca and Bruce Caplan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مهندسی عاطفی: جلد 3
Emotional Engineering (Vol. 3)
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی عاطفی: جلد 3

Emotional Engineering (Vol. 3)
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » آموزش
نویسنده: Shuichi Fukuda
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمیل و مکاتبات بازرگانی: راهنمای حرفه ای انگلیسی
Email and Commercial Correspondence: A Guide to Professional English
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمیل و مکاتبات بازرگانی: راهنمای حرفه ای انگلیسی

Email and Commercial Correspondence: A Guide to Professional English
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Adrian Wallwork
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بزرگسالی در حال ظهور و جوان: دیدگاه های چندگانه، روایات گوناگون
Emerging and Young Adulthood: Multiple Perspectives, Diverse Narratives
نام کتاب:

دانلود کتاب بزرگسالی در حال ظهور و جوان: دیدگاه های چندگانه، روایات گوناگون

Emerging and Young Adulthood: Multiple Perspectives, Diverse Narratives
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Varda Konstam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی فرهنگی آموزش: شرق و غرب
Cultural Foundations of Learning: East and West
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی فرهنگی آموزش: شرق و غرب

Cultural Foundations of Learning: East and West
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Jin Li
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معناشناسی فرهنگی و شناخت اجتماعی
Cultural Semantics and Social Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب معناشناسی فرهنگی و شناخت اجتماعی

Cultural Semantics and Social Cognition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » زبان های خارجی
نویسنده: Carsten Levisen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلاعات بزرگ٬ داده کاوی و یادگیری ماشین
Big Data, Data Mining, and Machine Learning: Value Creation for Business Leaders and Practitioners
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلاعات بزرگ٬ داده کاوی و یادگیری ماشین

Big Data, Data Mining, and Machine Learning: Value Creation for Business Leaders and Practitioners
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jared Dean
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فراتر از محافظت: استفاده از تاریخ عمومی برای احیای مجدد داخلی شهرها
Beyond Preservation: Using Public History to Revitalize Inner Cities
نام کتاب:

دانلود کتاب فراتر از محافظت: استفاده از تاریخ عمومی برای احیای مجدد داخلی شهرها

Beyond Preservation: Using Public History to Revitalize Inner Cities
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Andrew Hurley
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصمیمات کسب و کار بهتر از داده ها: تجزیه و تحلیل آماری برای موفقیت حرفه ای
Better Business Decisions from Data: Statistical Analysis for Professional Success
نام کتاب:

دانلود کتاب تصمیمات کسب و کار بهتر از داده ها: تجزیه و تحلیل آماری برای موفقیت حرفه ای

Better Business Decisions from Data: Statistical Analysis for Professional Success
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Peter Kenny
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیوه های اشفته در فرهنگ آمریکایی
Berserk Style in American Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب شیوه های اشفته در فرهنگ آمریکایی

Berserk Style in American Culture
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Kirby Farrell
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عقلانیت رفتاری و انتظارات ناهمگن در سیستم های اقتصادی پیچیده
Behavioral Rationality and Heterogeneous Expectations in Complex Economic Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب عقلانیت رفتاری و انتظارات ناهمگن در سیستم های اقتصادی پیچیده

Behavioral Rationality and Heterogeneous Expectations in Complex Economic Systems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Cars Hommes
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 54.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد عمومی
Basic Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد عمومی

Basic Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Thomas Sowell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی بانک، حکومت و اعتبار
Bank Strategy, Governance and Ratings
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی بانک، حکومت و اعتبار

Bank Strategy, Governance and Ratings
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Philip Molyneux
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر