موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب شیوه های اشفته در فرهنگ آمریکایی
Berserk Style in American Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب شیوه های اشفته در فرهنگ آمریکایی

Berserk Style in American Culture
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » جامعه شناسی
نویسنده: Kirby Farrell
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عقلانیت رفتاری و انتظارات ناهمگن در سیستم های اقتصادی پیچیده
Behavioral Rationality and Heterogeneous Expectations in Complex Economic Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب عقلانیت رفتاری و انتظارات ناهمگن در سیستم های اقتصادی پیچیده

Behavioral Rationality and Heterogeneous Expectations in Complex Economic Systems
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Cars Hommes
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 54.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد عمومی
Basic Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد عمومی

Basic Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Thomas Sowell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی بانک، حکومت و اعتبار
Bank Strategy, Governance and Ratings
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی بانک، حکومت و اعتبار

Bank Strategy, Governance and Ratings
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Philip Molyneux
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی شیفت انعطاف پذیر در صنعت خدمات: مورد پزشکان در بیمارستان ها
Flexible Shift Planning in the Service Industry: The Case of Physicians in Hospitals
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی شیفت انعطاف پذیر در صنعت خدمات: مورد پزشکان در بیمارستان ها

Flexible Shift Planning in the Service Industry: The Case of Physicians in Hospitals
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Jens O. Brunner
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی مدیریت مالی
Fundamentals of Financial Management, Concise Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی مدیریت مالی

Fundamentals of Financial Management, Concise Edition
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Eugene F. Brigham and Joel F. Houston
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 55.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استواری ایده های پول
Fixed Ideas of Money: Small States and Exchange Rate Regimes in Twentieth-Century Europe
نام کتاب:

دانلود کتاب استواری ایده های پول

Fixed Ideas of Money: Small States and Exchange Rate Regimes in Twentieth-Century Europe
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Tobias Straumann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مالی و مدیریت ریسک
Financial Analysis and Risk Management: Data Governance, Analytics and Life Cycle Management
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مالی و مدیریت ریسک

Financial Analysis and Risk Management: Data Governance, Analytics and Life Cycle Management
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Victoria Lemieux
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بینش مالیاتی
Tax Insight: For Tax Year 2014 and Beyond
نام کتاب:

دانلود کتاب بینش مالیاتی

Tax Insight: For Tax Year 2014 and Beyond
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: M. Casey Murdock
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت زنجیره تامین: مدلها، کاربردها، و تحقیقات
Supply Chain Management: Models, Applications, and Research Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت زنجیره تامین: مدلها، کاربردها، و تحقیقات

Supply Chain Management: Models, Applications, and Research Directions
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Joseph Geunes , Panos M. Pardalos and H. Edwin Romeijn
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملکرد زنجیره تامین و مدل های ارزیابی
Supply Chain Performance and Evaluation Models
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد زنجیره تامین و مدل های ارزیابی

Supply Chain Performance and Evaluation Models
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Dominique Estampe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشگیری از خودکشی و فن آوری های جدید
Suicide Prevention and New Technologies: Evidence Based Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشگیری از خودکشی و فن آوری های جدید

Suicide Prevention and New Technologies: Evidence Based Practice
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » روانشناسی
نویسنده: Brian Mishara and Ad Kerkhof
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فروش موفق به سادگی
Successful Selling is Simply Awesome
نام کتاب:

دانلود کتاب فروش موفق به سادگی

Successful Selling is Simply Awesome
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Elie Richard
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسرار موفقیت ستاره های بزرگ بازاریابی آنلاین
Success Secrets of the Online Marketing Superstars
نام کتاب:

دانلود کتاب اسرار موفقیت ستاره های بزرگ بازاریابی آنلاین

Success Secrets of the Online Marketing Superstars
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Mitch Meyerson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی استراتژیک برای کسب و کار
Strategic Planning for Business: A Self Help Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی استراتژیک برای کسب و کار

Strategic Planning for Business: A Self Help Manual
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: John Blakemore
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل بهینه تصادفی و بحران بدهی مالی آمریکا
Stochastic Optimal Control and the U.S. Financial Debt Crisis
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل بهینه تصادفی و بحران بدهی مالی آمریکا

Stochastic Optimal Control and the U.S. Financial Debt Crisis
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jerome L. Stein
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نام تجاری مهم: 12.5 اصول ایستادگی کردن، جذب مشتریان و رشد یک نام تجاری باور نکردنی
Sticky Branding: 12.5 Principles to Stand Out, Attract Customers, and Grow an Incredible Brand
نام کتاب:

دانلود کتاب نام تجاری مهم: 12.5 اصول ایستادگی کردن، جذب مشتریان و رشد یک نام تجاری باور نکردنی

Sticky Branding: 12.5 Principles to Stand Out, Attract Customers, and Grow an Incredible Brand
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jeremy Miller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار بازارهای مالی
Statistics of Financial Markets: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار بازارهای مالی

Statistics of Financial Markets: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Jürgen Franke , Wolfgang Karl Härdle and Christian Matthias Hafner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار برای مدیریت و اقتصاد
Statistics for Management and Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار برای مدیریت و اقتصاد

Statistics for Management and Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » مدیریت
نویسنده: Gerald Keller
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های آماری در اقتصاد و بازرگانی
Statistical Techniques in Business and Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های آماری در اقتصاد و بازرگانی

Statistical Techniques in Business and Economics
شاخه: کتاب » علوم انسانی و اجتماعی » تجارت و اقتصاد
نویسنده: Douglas Lind , William Marchal and Samuel Wathen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 42.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر