موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تهاجم ژنتیک
Invasion Genetics: The Baker and Stebbins Legacy 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تهاجم ژنتیک

Invasion Genetics: The Baker and Stebbins Legacy 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Spencer C.H. Barrett , Robert I. Colautti , Katrina M. Dlugosch and Loren H. Rieseberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلاعات ترمودینامیک در شبکه های سببی و کاربرد آن در بیوشیمی هدایت سیگنال
Information Thermodynamics on Causal Networks and its Application to Biochemical Signal Transduction
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلاعات ترمودینامیک در شبکه های سببی و کاربرد آن در بیوشیمی هدایت سیگنال

Information Thermodynamics on Causal Networks and its Application to Biochemical Signal Transduction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Sosuke Ito
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غربالگری RNAi توان بالا - روش ها و پروتکل ها
High-Throughput RNAi Screening: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب غربالگری RNAi توان بالا - روش ها و پروتکل ها

High-Throughput RNAi Screening: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: David O. Azorsa and Shilpi Arora
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری وضوح بالای پروتئین های سلولی - روش ها و پروتکل ها
High-Resolution Imaging of Cellular Proteins: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری وضوح بالای پروتئین های سلولی - روش ها و پروتکل ها

High-Resolution Imaging of Cellular Proteins: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Steven D. Schwartzbach , Omar Skalli and Thomas Schikorski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هلیکوباکتر پیلوری
Helicobacter pylori
نام کتاب:

دانلود کتاب هلیکوباکتر پیلوری

Helicobacter pylori
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Hidekazu Suzuki , Robin Warren and Barry Marshall
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیستگاه، دینامیک جمعیت، و  سطح فلزات درکولونیال آبزی: روش های زنجیره ای مواد غذایی
Habitat, Population Dynamics, and Metal Levels in Colonial Waterbirds: A Food Chain Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب زیستگاه، دینامیک جمعیت، و سطح فلزات درکولونیال آبزی: روش های زنجیره ای مواد غذایی

Habitat, Population Dynamics, and Metal Levels in Colonial Waterbirds: A Food Chain Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Joanna Burger and Michael Gochfeld
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی ژنتیک محصولات: تجارب و چشم اندازها
Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی ژنتیک محصولات: تجارب و چشم اندازها

Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Engineering, and Medicine National Academies of Sciences , Division on Earth and Life Studies and Board on Agriculture and Natural Resources
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راندن های ژنی در افق - پیشبرد علم، ناوبری عدم اطمینان و هم ترازی پژوهش با ارزش های عمومی
Gene Drives on the Horizon: Advancing Science, Navigating Uncertainty, and Aligning Research with Public Values
نام کتاب:

دانلود کتاب راندن های ژنی در افق - پیشبرد علم، ناوبری عدم اطمینان و هم ترازی پژوهش با ارزش های عمومی

Gene Drives on the Horizon: Advancing Science, Navigating Uncertainty, and Aligning Research with Public Values
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Engineering, and Medicine National Academies of Sciences , Division on Earth and Life Studies and Board on Life Sciences
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژن کلونینگ و تجزیه و تحلیل DNA
Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction 7th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ژن کلونینگ و تجزیه و تحلیل DNA

Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction 7th Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: T. A. Brown
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 61.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کیناز های گیرنده جفت شده با پروتئین G
G Protein-Coupled Receptor Kinases
نام کتاب:

دانلود کتاب کیناز های گیرنده جفت شده با پروتئین G

G Protein-Coupled Receptor Kinases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Vsevolod V. Gurevich , Eugenia V. Gurevich and John J.G. Tesmer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص کاربردی اسیدهای نوکلئیک در ایمنی مواد غذایی: نظریه ها و کاربرد ها
Functional Nucleic Acids Detection in Food Safety: Theories and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص کاربردی اسیدهای نوکلئیک در ایمنی مواد غذایی: نظریه ها و کاربرد ها

Functional Nucleic Acids Detection in Food Safety: Theories and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Wentao Xu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حشره شناسی
The Royal Entomological Society Book of British Insects 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب حشره شناسی

The Royal Entomological Society Book of British Insects 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Peter C. Barnard
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 51.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروارگانیسم ها و تخمیر غذاهای سنتی
Microorganisms and Fermentation of Traditional Foods
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروارگانیسم ها و تخمیر غذاهای سنتی

Microorganisms and Fermentation of Traditional Foods
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ramesh C. Ray and Montet Didier
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Hedgehog Signaling Protocols
Hedgehog Signaling Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب Hedgehog Signaling Protocols

Hedgehog Signaling Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Natalia A. Riobo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیچ های ژنتیکی سرنوشت
Genetic Twists of Fate
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچ های ژنتیکی سرنوشت

Genetic Twists of Fate
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Stanley Fields and Mark Johnston
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کدو: رشد، پرورش، و فیزیولوژی
Handbook of Cucurbits: Growth, Cultural Practices, and Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کدو: رشد، پرورش، و فیزیولوژی

Handbook of Cucurbits: Growth, Cultural Practices, and Physiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Mohammad Pessarakli
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 86.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کلسترول: زیست شناسی، عملکرد و نقش در سلامت و بیماری
Handbook of Cholesterol: Biology, Function and Role in Health and Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کلسترول: زیست شناسی، عملکرد و نقش در سلامت و بیماری

Handbook of Cholesterol: Biology, Function and Role in Health and Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Ronald Ross Watson and Fabien De Meester
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بیوالکترونیک: الکترونیک به طور مستقیم واسط و سیستم های بیولوژیکی
Handbook of Bioelectronics: Directly Interfacing Electronics and Biological Systems 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بیوالکترونیک: الکترونیک به طور مستقیم واسط و سیستم های بیولوژیکی

Handbook of Bioelectronics: Directly Interfacing Electronics and Biological Systems 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Sandro Carrara and Krzysztof Iniewski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 44.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  گلیکوبیولوژی و بیماری های انسانی
Glycobiology and Human Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب گلیکوبیولوژی و بیماری های انسانی

Glycobiology and Human Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Gherman Wiederschain
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 26.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول درمانی برای آسیب نورولوژیکی
Cellular Therapy for Neurological Injury
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول درمانی برای آسیب نورولوژیکی

Cellular Therapy for Neurological Injury
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Charles S. Cox Jr.
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر