موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب Hedgehog Signaling Protocols
Hedgehog Signaling Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب Hedgehog Signaling Protocols

Hedgehog Signaling Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Natalia A. Riobo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیچ های ژنتیکی سرنوشت
Genetic Twists of Fate
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچ های ژنتیکی سرنوشت

Genetic Twists of Fate
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Stanley Fields and Mark Johnston
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کدو: رشد، پرورش، و فیزیولوژی
Handbook of Cucurbits: Growth, Cultural Practices, and Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کدو: رشد، پرورش، و فیزیولوژی

Handbook of Cucurbits: Growth, Cultural Practices, and Physiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Mohammad Pessarakli
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 86.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کلسترول: زیست شناسی، عملکرد و نقش در سلامت و بیماری
Handbook of Cholesterol: Biology, Function and Role in Health and Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کلسترول: زیست شناسی، عملکرد و نقش در سلامت و بیماری

Handbook of Cholesterol: Biology, Function and Role in Health and Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Ronald Ross Watson and Fabien De Meester
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بیوالکترونیک: الکترونیک به طور مستقیم واسط و سیستم های بیولوژیکی
Handbook of Bioelectronics: Directly Interfacing Electronics and Biological Systems 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بیوالکترونیک: الکترونیک به طور مستقیم واسط و سیستم های بیولوژیکی

Handbook of Bioelectronics: Directly Interfacing Electronics and Biological Systems 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Sandro Carrara and Krzysztof Iniewski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 44.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  گلیکوبیولوژی و بیماری های انسانی
Glycobiology and Human Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب گلیکوبیولوژی و بیماری های انسانی

Glycobiology and Human Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Gherman Wiederschain
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 26.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول درمانی برای آسیب نورولوژیکی
Cellular Therapy for Neurological Injury
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول درمانی برای آسیب نورولوژیکی

Cellular Therapy for Neurological Injury
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Charles S. Cox Jr.
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان گوشت خوار: باغبانی با ترکیبات گیاهی خارق العاده
Carnivorous Plants: Gardening with Extraordinary Botanicals
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان گوشت خوار: باغبانی با ترکیبات گیاهی خارق العاده

Carnivorous Plants: Gardening with Extraordinary Botanicals
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Nigel Hewitt-Cooper
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معجزات گیاه شناسی: شیمی گیاهانی که دنیا را تغییر داد
Botanical Miracles: Chemistry of Plants That Changed the World
نام کتاب:

دانلود کتاب معجزات گیاه شناسی: شیمی گیاهانی که دنیا را تغییر داد

Botanical Miracles: Chemistry of Plants That Changed the World
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Raymond Cooper and Jeffrey John Deakin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی، بوم شناسی و کشت شاه ماهی خاکستری (موگیلیدائه)
Biology, Ecology and Culture of Grey Mullets
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی، بوم شناسی و کشت شاه ماهی خاکستری (موگیلیدائه)

Biology, Ecology and Culture of Grey Mullets
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Donatella Crosetti and Stephen J. M. Blaber
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 27.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تجزیه الهام گرفته ی زیستی: کمپلکس های فلز - گوگرد
Bioinspired Catalysis: Metal-Sulfur Complexes 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه الهام گرفته ی زیستی: کمپلکس های فلز - گوگرد

Bioinspired Catalysis: Metal-Sulfur Complexes 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Wolfgang Weigand and Philippe Schollhammer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثرات محصولات غذایی و آشامیدنی بر سلامت و تغذیه
Beverage Impacts on Health and Nutrition: Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات محصولات غذایی و آشامیدنی بر سلامت و تغذیه

Beverage Impacts on Health and Nutrition: Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ted Wilson and Norman J. Temple
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باغ وحش آمریکا
American Zoo: A Sociological Safari
نام کتاب:

دانلود کتاب باغ وحش آمریکا

American Zoo: A Sociological Safari
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: David Grazian
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جلبک زیست پالایی: یک رویکرد یکپارچه
Algal Biorefinery: An Integrated Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب جلبک زیست پالایی: یک رویکرد یکپارچه

Algal Biorefinery: An Integrated Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Debabrata Das
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات میکروبیولوژی
Essentials of Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات میکروبیولوژی

Essentials of Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Surinder Kumar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 60.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم و سلامت انسان: سم شناسی و خطرات زیست محیطی
Ecosystems and Human Health: Toxicology and Environmental Hazards, Third Edition 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم و سلامت انسان: سم شناسی و خطرات زیست محیطی

Ecosystems and Human Health: Toxicology and Environmental Hazards, Third Edition 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Richard B. Philp
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی اکولوژیکی: بر هم کنش های محیط زیست و درون گونه ها
Ecological Biochemistry: Environmental and Interspecies Interactions
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی اکولوژیکی: بر هم کنش های محیط زیست و درون گونه ها

Ecological Biochemistry: Environmental and Interspecies Interactions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Gerd-Joachim Krauss and Dietrich H. Nies
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آفت کش ها: بررسی آلودگی محیط زیست
Pesticides: Evaluation of Environmental Pollution 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آفت کش ها: بررسی آلودگی محیط زیست

Pesticides: Evaluation of Environmental Pollution 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Hamir S. Rathore and Leo M.L. Nollet
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویروس پست دس پتیتس نشخوارکنندگان
Peste des Petits Ruminants Virus
نام کتاب:

دانلود کتاب ویروس پست دس پتیتس نشخوارکنندگان

Peste des Petits Ruminants Virus
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Muhammad Munir
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شخصیت و خلق و خو در پستانداران غیر انسانی
Personality and Temperament in Nonhuman Primates
نام کتاب:

دانلود کتاب شخصیت و خلق و خو در پستانداران غیر انسانی

Personality and Temperament in Nonhuman Primates
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Alexander Weiss , James E. King and Lindsay Murray
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر