موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پروبیوتیکها: ایمونو بیوتیک ها و ایمونوژنتیک ها
Probiotics: Immunobiotics and Immunogenics
نام کتاب:

دانلود کتاب پروبیوتیکها: ایمونو بیوتیک ها و ایمونوژنتیک ها

Probiotics: Immunobiotics and Immunogenics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Haruki Kitazawa , Julio Villena and Susana Alvarez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه و اپی ژنتیک
Nutrition and Epigenetics
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه و اپی ژنتیک

Nutrition and Epigenetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Emily Ho and Frederick Domann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیو سورفاکتانت ها: تولید و بهره برداری – فرآیند ها، فناوری ها، و اقتصاد
Biosurfactants: Production and Utilization - Processes, Technologies, and Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب بیو سورفاکتانت ها: تولید و بهره برداری – فرآیند ها، فناوری ها، و اقتصاد

Biosurfactants: Production and Utilization - Processes, Technologies, and Economics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Naim Kosaric and Fazilet Vardar Sukan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای غذا های بومی درگیر تخمیر قلیایی
Handbook of Indigenous Foods Involving Alkaline Fermentation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای غذا های بومی درگیر تخمیر قلیایی

Handbook of Indigenous Foods Involving Alkaline Fermentation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Prabir K. Sarkar and M.J. Robert Nout
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی تحقیق در بیوفیلم
Fundamentals of Biofilm Research, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی تحقیق در بیوفیلم

Fundamentals of Biofilm Research, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Zbigniew Lewandowski and Haluk Beyenal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 35.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی بالینی: اصول، فنون، و همبستگی
Clinical Chemistry: Principles, Techniques, and Correlations
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی بالینی: اصول، فنون، و همبستگی

Clinical Chemistry: Principles, Techniques, and Correlations
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Michael L. Bishop , Edward P. Fody and Larry E. Schoeff
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 32.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رصد کره زمین از خدمات اکوسیستم
Earth Observation of Ecosystem Services
نام کتاب:

دانلود کتاب رصد کره زمین از خدمات اکوسیستم

Earth Observation of Ecosystem Services
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Domingo Alcaraz-Segura , Carlos Marcelo Di Bella and Julieta Veronica Straschnoy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 29.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف ایمونولوژی پزشکی: بیماریهای آلرژیک
Encyclopedia of Medical Immunology: Allergic Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف ایمونولوژی پزشکی: بیماریهای آلرژیک

Encyclopedia of Medical Immunology: Allergic Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Ian Mackay , Noel R. Rose , Dennis K. Ledford and Richard F. Lockey
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی محاسباتی در داده کاوی و مدل سازی
Computational Medicine in Data Mining and Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی محاسباتی در داده کاوی و مدل سازی

Computational Medicine in Data Mining and Modeling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Goran Rakocevic , Tijana Djukic , Nenad Filipovic and Veljko Milutinovic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ژن حساس استرس Gadd45
Gadd45 Stress Sensor Genes
نام کتاب:

دانلود کتاب ژن حساس استرس Gadd45

Gadd45 Stress Sensor Genes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Dan A. Liebermann and Barbara Hoffman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ایمنوسنسنس (سرکوب پاسخ های ایمنی ناشی از پیری): روانی و رفتاری عوامل
Immunosenescence: Psychosocial and Behavioral Determinants
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمنوسنسنس (سرکوب پاسخ های ایمنی ناشی از پیری): روانی و رفتاری عوامل

Immunosenescence: Psychosocial and Behavioral Determinants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Jos A. Bosch , Anna C. Phillips and Janet Lord
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محیط های غذای محلی: دسترسی به مواد غذایی در آمریکا
Local Food Environments: Food Access in America
نام کتاب:

دانلود کتاب محیط های غذای محلی: دسترسی به مواد غذایی در آمریکا

Local Food Environments: Food Access in America
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Kimberly B. Morland
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنبه های بالینی غذا ها و عملکرد مواد غذایی
Clinical Aspects of Functional Foods and Nutraceuticals
نام کتاب:

دانلود کتاب جنبه های بالینی غذا ها و عملکرد مواد غذایی

Clinical Aspects of Functional Foods and Nutraceuticals
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Dilip Ghosh , Debasis Bagchi and Tetsuya Konishi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب مرمت و بازسازی DNA و سرطان
DNA Repair and Cancer: From Bench to Clinic
نام کتاب:

دانلود کتاب مرمت و بازسازی DNA و سرطان

DNA Repair and Cancer: From Bench to Clinic
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Srinivasan Madhusudan and David M. Wilson III
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیدمیولوژی، آمار زیستی، پیشگیری پزشکی و بهداشت عمومی
Jekel's Epidemiology, Biostatistics, Preventive Medicine, and Public Health
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدمیولوژی، آمار زیستی، پیشگیری پزشکی و بهداشت عمومی

Jekel's Epidemiology, Biostatistics, Preventive Medicine, and Public Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: David L. Katz , Dorothea Wild, Joann G. Elmore and Sean C Lucan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی مصور (فلش کارت)
Lippincott Illustrated Reviews Flash Cards: Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی مصور (فلش کارت)

Lippincott Illustrated Reviews Flash Cards: Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Cynthia Nau Cornelissen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 26.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی مصور
Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی مصور

Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Denise R. Ferrier
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 28.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تجزیه و تحلیل داده تعیین توالی RNA: روش عملی
RNA-seq Data Analysis: A Practical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل داده تعیین توالی RNA: روش عملی

RNA-seq Data Analysis: A Practical Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Eija Korpelainen, Jarno Tuimala, Panu Somervuo , Mikael Huss and Garry Wong
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طول عمر بشر:اسیدهای چرب  امگا 3 ، انرژی زیستی، زیست شناسی مولکولی، و تکامل
Human Longevity: Omega-3 Fatty Acids, Bioenergetics, Molecular Biology, and Evolution
نام کتاب:

دانلود کتاب طول عمر بشر:اسیدهای چرب امگا 3 ، انرژی زیستی، زیست شناسی مولکولی، و تکامل

Human Longevity: Omega-3 Fatty Acids, Bioenergetics, Molecular Biology, and Evolution
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Raymond C. Valentine and David L. Valentine
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری های اوميكس (Omics) و بهبود محصول
Omics Technologies and Crop Improvement
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری های اوميكس (Omics) و بهبود محصول

Omics Technologies and Crop Improvement
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Noureddine Benkeblia
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر