موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اختلالات ژنتیکی و جنین: تشخیص، پیشگیری و درمان
Genetic Disorders and the Fetus: Diagnosis, Prevention and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات ژنتیکی و جنین: تشخیص، پیشگیری و درمان

Genetic Disorders and the Fetus: Diagnosis, Prevention and Treatment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Aubrey Milunsky and Jeff Milunsky
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 32.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازگاری تغییرات آب و هوایی و توسعه
Climate Change Adaptation and Development: Transforming Paradigms and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب سازگاری تغییرات آب و هوایی و توسعه

Climate Change Adaptation and Development: Transforming Paradigms and Practices
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Tor Håkon Inderberg , Siri Eriksen, Karen O'Brien and Linda Sygna
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی برای امروز
Chemistry for Today: General, Organic, and Biochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی برای امروز

Chemistry for Today: General, Organic, and Biochemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Spencer L. Seager and Michael R. Slabaugh
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 75.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویروس شناسی: اصول و کاربردها
Virology: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ویروس شناسی: اصول و کاربردها

Virology: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: John Carter and Venetia Saunders
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه و توسعه
Nutrition and Development: Short and Long Term Consequences for Health
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه و توسعه

Nutrition and Development: Short and Long Term Consequences for Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: British Nutrition Foundation
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضروریات ژنتیک پزشکی
Essential Medical Genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب ضروریات ژنتیک پزشکی

Essential Medical Genetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Edward S. Tobias, Michael Connor and Malcolm Ferguson-Smith
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص سم شناسی محیط زیست در صنعت دباغی
Ecotoxicological Diagnosis in the Tanning Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص سم شناسی محیط زیست در صنعت دباغی

Ecotoxicological Diagnosis in the Tanning Industry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Mwinyikione Mwinyihija
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 21.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پزشک در اهمیت پزشکی بندپایان
Physician's Guide to Arthropods of Medical Importance, Sixth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پزشک در اهمیت پزشکی بندپایان

Physician's Guide to Arthropods of Medical Importance, Sixth Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Jerome Goddard
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تخمیر کاکائو و قهوه
Cocoa and Coffee Fermentations
نام کتاب:

دانلود کتاب تخمیر کاکائو و قهوه

Cocoa and Coffee Fermentations
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Rosane F. Schwan and Graham H. Fleet
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی
Microbiology For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی

Microbiology For Dummies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Jennifer Stearns and Michael Surette
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم طعم و عطر
How Flavor Works: The Science of Taste and Aroma
نام کتاب:

دانلود کتاب علم طعم و عطر

How Flavor Works: The Science of Taste and Aroma
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Nak-Eon Choi and Jung H. Han
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاهها در مطالعات زیست محیطی
Perspectives in Environmental Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاهها در مطالعات زیست محیطی

Perspectives in Environmental Studies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Anubha Kaushik and C.P. Kaushik
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیو سورفاکتانت ها: تولید و بهره برداری – فرآیند ها، فناوری ها، و اقتصاد
Biosurfactants: Production and Utilization—Processes, Technologies, and Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب بیو سورفاکتانت ها: تولید و بهره برداری – فرآیند ها، فناوری ها، و اقتصاد

Biosurfactants: Production and Utilization—Processes, Technologies, and Economics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Naim Kosaric and Fazilet Vardar Sukan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جداسازی زیستی و تنوع زیست محیطی: تعدیل و تطبیق با تغییرات آب و هوا و تخریب محیط زیست
Biosequestration and Ecological Diversity: Mitigating and Adapting to Climate Change and Environmental Degradation
نام کتاب:

دانلود کتاب جداسازی زیستی و تنوع زیست محیطی: تعدیل و تطبیق با تغییرات آب و هوا و تخریب محیط زیست

Biosequestration and Ecological Diversity: Mitigating and Adapting to Climate Change and Environmental Degradation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Wayne A. White
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آلرژی مواد غذایی
Food Allergy
نام کتاب:

دانلود کتاب آلرژی مواد غذایی

Food Allergy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: John M James , A Wesley Burks and Philippe Eigenmann
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیدایش و سرنوشت و تاثیر آلاینده های جوی بر بهداشت محیط
Occurrence, Fate and Impact of Atmospheric Pollutants on Environmental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب پیدایش و سرنوشت و تاثیر آلاینده های جوی بر بهداشت محیط

Occurrence, Fate and Impact of Atmospheric Pollutants on Environmental Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Laura L. McConnell , Jordi Dachs and Cathleen J. Hapeman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ساخت مدل تجربی: داده ها، مدل ها، و واقعیت
Empirical Model Building: Data, Models, and Reality
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت مدل تجربی: داده ها، مدل ها، و واقعیت

Empirical Model Building: Data, Models, and Reality
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: James R. Thompson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنگلهای شهری درختان و فضای سبز
Urban Forests, Trees, and Greenspace: A Political Ecology Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب جنگلهای شهری درختان و فضای سبز

Urban Forests, Trees, and Greenspace: A Political Ecology Perspective
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: L. Anders Sandberg , Adrina Bardekjian and Sadia Butt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاهش خطر انتشار گاز محل دفن مواد زائد
Mitigation of Landfill Gas Emissions
نام کتاب:

دانلود کتاب کاهش خطر انتشار گاز محل دفن مواد زائد

Mitigation of Landfill Gas Emissions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Malgorzata Pawlowska
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناسایی و کاهش خطرات بهداشتی زیست محیطی مواد شیمیایی در جامعه ما
Identifying and Reducing Environmental Health Risks of Chemicals in Our Society
نام کتاب:

دانلود کتاب شناسایی و کاهش خطرات بهداشتی زیست محیطی مواد شیمیایی در جامعه ما

Identifying and Reducing Environmental Health Risks of Chemicals in Our Society
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Robert Pool, and Erin Rusch
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر