موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تست میکروبیولوژی پزشکی در مراقبت های اولیه
Medical Microbiology Testing in Primary Care
نام کتاب:

دانلود کتاب تست میکروبیولوژی پزشکی در مراقبت های اولیه

Medical Microbiology Testing in Primary Care
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: J. Keith Struthers , Michael J. Weinbren, Christopher Taggart and Kjell J. Wiberg
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های کشاورزی ارگانیک: جایگزین ها برای سیستم های کشاورزی متعارف
Organic Agricultural Practices: Alternatives to Conventional Agricultural Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های کشاورزی ارگانیک: جایگزین ها برای سیستم های کشاورزی متعارف

Organic Agricultural Practices: Alternatives to Conventional Agricultural Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Kimberly Etingoff
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت، عملکرد، و کاربرد سیستم های میکرو آبیاری
Management, Performance, and Applications of Micro Irrigation Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت، عملکرد، و کاربرد سیستم های میکرو آبیاری

Management, Performance, and Applications of Micro Irrigation Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Megh R. Goyal
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت میکرو آبیاری پایدار برای درختان و تاک ها
Sustainable Micro Irrigation Management for Trees and Vines
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت میکرو آبیاری پایدار برای درختان و تاک ها

Sustainable Micro Irrigation Management for Trees and Vines
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Megh R. Goyal
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کودها: ترکیبات، استفاده در کشاورزی و اثرات زیست محیطی
Fertilizers: Components, Uses in Agriculture and Environmental Impacts
نام کتاب:

دانلود کتاب کودها: ترکیبات، استفاده در کشاورزی و اثرات زیست محیطی

Fertilizers: Components, Uses in Agriculture and Environmental Impacts
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Fernando López-valdez and Fabián Fernández-luqueño
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لکتین
Lectins: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب لکتین

Lectins: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Jun Hirabayashi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیتوتوکسیک سلولهای T
Cytotoxic T-Cells: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب سیتوتوکسیک سلولهای T

Cytotoxic T-Cells: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Elena Ranieri
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی
Atlas of Preimplantation Genetic Diagnosis, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی

Atlas of Preimplantation Genetic Diagnosis, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Anver Kuliev , Svetlana Rechitsky and Oleg Verlinsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 128.6 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روابط بین مرجانها و شیلات
Interrelationships Between Corals and Fisheries
نام کتاب:

دانلود کتاب روابط بین مرجانها و شیلات

Interrelationships Between Corals and Fisheries
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Stephen A. Bortone
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 32.1 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلرژی غذایی: تشخیص عملی و مدیریت
Food Allergy: Practical Diagnosis and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب آلرژی غذایی: تشخیص عملی و مدیریت

Food Allergy: Practical Diagnosis and Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Scott H. Sicherer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی سلولی و بافت شناسی
BRS Cell Biology and Histology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی سلولی و بافت شناسی

BRS Cell Biology and Histology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Leslie P. Gartner and James L. Hiatt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 78.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف سنجی NMR: ابزار چند منظوره برای تحقیقات زیست محیطی
NMR Spectroscopy: A Versatile Tool for Environmental Research
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف سنجی NMR: ابزار چند منظوره برای تحقیقات زیست محیطی

NMR Spectroscopy: A Versatile Tool for Environmental Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Myrna J. Simpson and Andre J. Simpson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی بصری
Visual Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی بصری

Visual Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Thomas W. Cronin , Sönke Johnsen , N. Justin Marshall and Eric J. Warrant
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کانابینوئیدها
Cannabinoids
نام کتاب:

دانلود کتاب کانابینوئیدها

Cannabinoids
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Vincenzo Di Marzo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ها microRNA در سم شناسی و پزشکی
microRNAs in Toxicology and Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب ها microRNA در سم شناسی و پزشکی

microRNAs in Toxicology and Medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Saura C. Sahu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوامل موثر در بر هم کنش های گیاه-میکروب
Effectors in Plant-Microbe Interactions
نام کتاب:

دانلود کتاب عوامل موثر در بر هم کنش های گیاه-میکروب

Effectors in Plant-Microbe Interactions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Francis Martin and Sophien Kamoun
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی ترکیبات زیستی: سنتز، خواص، و کاربرد پزشکی
Chemistry of Bioconjugates: Synthesis, Characterization, and Biomedical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی ترکیبات زیستی: سنتز، خواص، و کاربرد پزشکی

Chemistry of Bioconjugates: Synthesis, Characterization, and Biomedical Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Ravin Narain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش زیستی منابع تجدید پذیر به کالاهای زیستی
Bioprocessing of Renewable Resources to Commodity Bioproducts
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش زیستی منابع تجدید پذیر به کالاهای زیستی

Bioprocessing of Renewable Resources to Commodity Bioproducts
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Virendra S. Bisaria and Akihiko Kondo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشپزی کلاسیک چینی
Classic Chinese Cookbook
نام کتاب:

دانلود کتاب آشپزی کلاسیک چینی

Classic Chinese Cookbook
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Yan-kit So
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونولوژی بنیادی
Fundamental Immunology 7th (seventh) Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونولوژی بنیادی

Fundamental Immunology 7th (seventh) Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: William E. Paul
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 48.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر