موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب طیف سنجی NMR: ابزار چند منظوره برای تحقیقات زیست محیطی
NMR Spectroscopy: A Versatile Tool for Environmental Research
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف سنجی NMR: ابزار چند منظوره برای تحقیقات زیست محیطی

NMR Spectroscopy: A Versatile Tool for Environmental Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Myrna J. Simpson and Andre J. Simpson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی بصری
Visual Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی بصری

Visual Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Thomas W. Cronin , Sönke Johnsen , N. Justin Marshall and Eric J. Warrant
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کانابینوئیدها
Cannabinoids
نام کتاب:

دانلود کتاب کانابینوئیدها

Cannabinoids
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Vincenzo Di Marzo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ها microRNA در سم شناسی و پزشکی
microRNAs in Toxicology and Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب ها microRNA در سم شناسی و پزشکی

microRNAs in Toxicology and Medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Saura C. Sahu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوامل موثر در بر هم کنش های گیاه-میکروب
Effectors in Plant-Microbe Interactions
نام کتاب:

دانلود کتاب عوامل موثر در بر هم کنش های گیاه-میکروب

Effectors in Plant-Microbe Interactions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Francis Martin and Sophien Kamoun
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی ترکیبات زیستی: سنتز، خواص، و کاربرد پزشکی
Chemistry of Bioconjugates: Synthesis, Characterization, and Biomedical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی ترکیبات زیستی: سنتز، خواص، و کاربرد پزشکی

Chemistry of Bioconjugates: Synthesis, Characterization, and Biomedical Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Ravin Narain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش زیستی منابع تجدید پذیر به کالاهای زیستی
Bioprocessing of Renewable Resources to Commodity Bioproducts
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش زیستی منابع تجدید پذیر به کالاهای زیستی

Bioprocessing of Renewable Resources to Commodity Bioproducts
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Virendra S. Bisaria and Akihiko Kondo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشپزی کلاسیک چینی
Classic Chinese Cookbook
نام کتاب:

دانلود کتاب آشپزی کلاسیک چینی

Classic Chinese Cookbook
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Yan-kit So
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونولوژی بنیادی
Fundamental Immunology 7th (seventh) Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونولوژی بنیادی

Fundamental Immunology 7th (seventh) Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: William E. Paul
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 48.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمنی نسبت به عفونت انگلی
Immunity to Parasitic Infection
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمنی نسبت به عفونت انگلی

Immunity to Parasitic Infection
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Tracey Lamb
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول شیمی زمین و  زیست محیطی
Chemical Fundamentals of Geology and Environmental Geoscience
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول شیمی زمین و زیست محیطی

Chemical Fundamentals of Geology and Environmental Geoscience
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Robin Gill
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیوشیمی
BIOS Instant Notes in Biochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی

BIOS Instant Notes in Biochemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: David Hames and Nigel Hooper
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرگ سلولی نکروز
Necrotic Cell Death
نام کتاب:

دانلود کتاب مرگ سلولی نکروز

Necrotic Cell Death
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Han-Ming Shen and Peter Vandenabeele
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات موردی در ایمونولوژی
Case Studies in Immunology: A Clinical Companion
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات موردی در ایمونولوژی

Case Studies in Immunology: A Clinical Companion
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Raif Geha and Luigi Notarangelo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میوه و سبزیجات: برداشت محصول، مدیریت و ذخیره
Fruit and Vegetables: Harvesting, Handling and Storage
نام کتاب:

دانلود کتاب میوه و سبزیجات: برداشت محصول، مدیریت و ذخیره

Fruit and Vegetables: Harvesting, Handling and Storage
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Keith Thompson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی ریاضی در علوم اجتماعی و زندگی
Mathematical Modeling in the Social and Life Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی ریاضی در علوم اجتماعی و زندگی

Mathematical Modeling in the Social and Life Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Michael Olinick
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماهی های پهن: زیست شناسی و بهره برداری
Flatfishes: Biology and Exploitation
نام کتاب:

دانلود کتاب ماهی های پهن: زیست شناسی و بهره برداری

Flatfishes: Biology and Exploitation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Robin N. Gibson , Richard D.M. Nash , Audrey J. Geffen and Henk W. Van der Veer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی یکپارچه ارگانیسم
Integrative Organismal Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی یکپارچه ارگانیسم

Integrative Organismal Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Lynn B. Martin , Cameron K. Ghalambor and Art Woods
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول بیوتکنولوژی مواد غذایی
Fundamentals of Food Biotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول بیوتکنولوژی مواد غذایی

Fundamentals of Food Biotechnology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Byong H. Lee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست توده به عنوان یک منبع انرژی پایدار برای آینده: اصول فرآیندهای تبدیل
Biomass as a Sustainable Energy Source for the Future: Fundamentals of Conversion Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست توده به عنوان یک منبع انرژی پایدار برای آینده: اصول فرآیندهای تبدیل

Biomass as a Sustainable Energy Source for the Future: Fundamentals of Conversion Processes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Wiebren de Jong and J. Ruud van Ommen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر