موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ایمنی نسبت به عفونت انگلی
Immunity to Parasitic Infection
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمنی نسبت به عفونت انگلی

Immunity to Parasitic Infection
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Tracey Lamb
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول شیمی زمین و  زیست محیطی
Chemical Fundamentals of Geology and Environmental Geoscience
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول شیمی زمین و زیست محیطی

Chemical Fundamentals of Geology and Environmental Geoscience
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Robin Gill
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیوشیمی
BIOS Instant Notes in Biochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی

BIOS Instant Notes in Biochemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: David Hames and Nigel Hooper
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرگ سلولی نکروز
Necrotic Cell Death
نام کتاب:

دانلود کتاب مرگ سلولی نکروز

Necrotic Cell Death
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Han-Ming Shen and Peter Vandenabeele
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات موردی در ایمونولوژی
Case Studies in Immunology: A Clinical Companion
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات موردی در ایمونولوژی

Case Studies in Immunology: A Clinical Companion
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Raif Geha and Luigi Notarangelo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میوه و سبزیجات: برداشت محصول، مدیریت و ذخیره
Fruit and Vegetables: Harvesting, Handling and Storage
نام کتاب:

دانلود کتاب میوه و سبزیجات: برداشت محصول، مدیریت و ذخیره

Fruit and Vegetables: Harvesting, Handling and Storage
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Keith Thompson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی ریاضی در علوم اجتماعی و زندگی
Mathematical Modeling in the Social and Life Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی ریاضی در علوم اجتماعی و زندگی

Mathematical Modeling in the Social and Life Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Michael Olinick
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماهی های پهن: زیست شناسی و بهره برداری
Flatfishes: Biology and Exploitation
نام کتاب:

دانلود کتاب ماهی های پهن: زیست شناسی و بهره برداری

Flatfishes: Biology and Exploitation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Robin N. Gibson , Richard D.M. Nash , Audrey J. Geffen and Henk W. Van der Veer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی یکپارچه ارگانیسم
Integrative Organismal Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی یکپارچه ارگانیسم

Integrative Organismal Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Lynn B. Martin , Cameron K. Ghalambor and Art Woods
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول بیوتکنولوژی مواد غذایی
Fundamentals of Food Biotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول بیوتکنولوژی مواد غذایی

Fundamentals of Food Biotechnology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Byong H. Lee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست توده به عنوان یک منبع انرژی پایدار برای آینده: اصول فرآیندهای تبدیل
Biomass as a Sustainable Energy Source for the Future: Fundamentals of Conversion Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست توده به عنوان یک منبع انرژی پایدار برای آینده: اصول فرآیندهای تبدیل

Biomass as a Sustainable Energy Source for the Future: Fundamentals of Conversion Processes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Wiebren de Jong and J. Ruud van Ommen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شایعات بیماری همه گیر : چگونگی درک ما از بیماری
An Epidemic of Rumors: How Stories Shape Our Perception of Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب شایعات بیماری همه گیر : چگونگی درک ما از بیماری

An Epidemic of Rumors: How Stories Shape Our Perception of Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Jon D. Lee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اختلالات میسفولدینگ پروتئین
Protein Misfolding Diseases: Current and Emerging Principles and Therapies
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات میسفولدینگ پروتئین

Protein Misfolding Diseases: Current and Emerging Principles and Therapies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Marina Ramirez-Alvarado, Jeffery W. Kelly and Christopher M. Dobson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه ایمونولوژی پزشکی: بیماریهای خودایمنی
Encyclopedia of Medical Immunology: Autoimmune Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه ایمونولوژی پزشکی: بیماریهای خودایمنی

Encyclopedia of Medical Immunology: Autoimmune Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Ian Mackay, Noel R. Rose, Betty Diamond, Anne Davidson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.9 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 50 سال تحقیقات فیتوشیمی
50 Years of Phytochemistry Research: Volume 43
نام کتاب:

دانلود کتاب 50 سال تحقیقات فیتوشیمی

50 Years of Phytochemistry Research: Volume 43
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: David Gang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محیط کشت، حلالها، و سیستمها در تکنیک انسانی
Culture Media, Solutions, and Systems in Human ART
نام کتاب:

دانلود کتاب محیط کشت، حلالها، و سیستمها در تکنیک انسانی

Culture Media, Solutions, and Systems in Human ART
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Patrick Quinn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوشتن مقاله و پروپوزال جهت گرانت: اپیدمیولوژی، طب پیشگیری و آمار زیستی
Writing Dissertation and Grant Proposals: Epidemiology, Preventive Medicine and Biostatistics
نام کتاب:

دانلود کتاب نوشتن مقاله و پروپوزال جهت گرانت: اپیدمیولوژی، طب پیشگیری و آمار زیستی

Writing Dissertation and Grant Proposals: Epidemiology, Preventive Medicine and Biostatistics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Lisa Chasan-Taber
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویروس نقص ایمنی انسانی حاوی ترانس کریپتاز معکوس
Human Immunodeficiency Virus Reverse Transcriptase
نام کتاب:

دانلود کتاب ویروس نقص ایمنی انسانی حاوی ترانس کریپتاز معکوس

Human Immunodeficiency Virus Reverse Transcriptase
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Stuart F. J. LeGrice and Matthias Gotte
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سم شناسی محیط زیست
Environmental Toxicology: Selected Entries from the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب سم شناسی محیط زیست

Environmental Toxicology: Selected Entries from the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Edward A. Laws
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیابت و ویروس ها
Diabetes and Viruses
نام کتاب:

دانلود کتاب دیابت و ویروس ها

Diabetes and Viruses
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Keith Taylor , Heikki Hyöty , Antonio Toniolo and Arie J. Zuckerman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر