موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مولکول آنتی بادی  ها:از آنتی توکسین ها تا آنتی بادی های درمانی
The Antibody Molecule: From antitoxins to therapeutic antibodies
نام کتاب:

دانلود کتاب مولکول آنتی بادی ها:از آنتی توکسین ها تا آنتی بادی های درمانی

The Antibody Molecule: From antitoxins to therapeutic antibodies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Antony R. Rees
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشاورزی و  جدالهای غذایی
Agricultural and Food Controversies: What Everyone Needs to Know
نام کتاب:

دانلود کتاب کشاورزی و جدالهای غذایی

Agricultural and Food Controversies: What Everyone Needs to Know
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: F. Bailey Norwood , Pascal A. Oltenacu , Michelle S. Calvo-Lorenzo, Sarah Lancaster
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی و بیوتکنولوژی: تحقیق و توسعه
Biochemistry and Biotechnology: Research and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی و بیوتکنولوژی: تحقیق و توسعه

Biochemistry and Biotechnology: Research and Development
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Sergey D. Varfolomeev, G. E. Zaikov and Larisa P. Krylova
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه در طب بالینی
Nutrition in Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه در طب بالینی

Nutrition in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Nikolaos Katsilambros , Charilaos Dimosthenopoulos , Meropi D. Kontogianni , Evangelia Manglara and Kalliopi-Anna Poulia
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرایند تجزیه و تحلیل محیط زیست: اصول و مدل سازی
Environmental Process Analysis: Principles and Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب فرایند تجزیه و تحلیل محیط زیست: اصول و مدل سازی

Environmental Process Analysis: Principles and Modeling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Henry V. Mott
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل فرآیند آماری برای صنعت غذا و دارو  (FDA)
Statistical Process Control for the FDA-Regulated Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل فرآیند آماری برای صنعت غذا و دارو (FDA)

Statistical Process Control for the FDA-Regulated Industry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Manuel E. Pena Rodriguez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد اجتماعی و محیط زیست
International Handbook on Social Policy and the Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد اجتماعی و محیط زیست

International Handbook on Social Policy and the Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Tony Fitzpatrick
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیدمی چاقی و مدیریت آن
The Obesity Epidemic and Its Management
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدمی چاقی و مدیریت آن

The Obesity Epidemic and Its Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Maguire Terry and David Haslam
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کربوهیدرات های غیر قابل هضم و سلامت دستگاه گوارش
Nondigestible Carbohydrates and Digestive Health
نام کتاب:

دانلود کتاب کربوهیدرات های غیر قابل هضم و سلامت دستگاه گوارش

Nondigestible Carbohydrates and Digestive Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Teresa M. Paeschke and William R. Aimutis
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات پستانداران
Primate Communication: A Multimodal Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات پستانداران

Primate Communication: A Multimodal Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Katja Liebal , Bridget M. Waller , Anne M. Burrows and Katie E. Slocombe
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیدمیولوژی و پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق
Epidemiology And Prevention Of Cardiovascular Diseases: A Global Challenge
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدمیولوژی و پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

Epidemiology And Prevention Of Cardiovascular Diseases: A Global Challenge
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Darwin R. Labarthe
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه کودکان: رویکرد الگوریتمی
Pediatric Nutrition Handbook: An Algorithmic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه کودکان: رویکرد الگوریتمی

Pediatric Nutrition Handbook: An Algorithmic Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: David Suskind and Polly Lenssen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تمرین رژیم غذایی
Manual of Dietetic Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تمرین رژیم غذایی

Manual of Dietetic Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Joan Gandy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلاونوئید فارماکوکینتیک ها
Flavonoid Pharmacokinetics: Methods of Analysis, Preclinical and Clinical Pharmacokinetics, Safety, and Toxicology
نام کتاب:

دانلود کتاب فلاونوئید فارماکوکینتیک ها

Flavonoid Pharmacokinetics: Methods of Analysis, Preclinical and Clinical Pharmacokinetics, Safety, and Toxicology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Neal M. Davies , Jaime A. Yáñez and Basil Roufogalis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئومیکس پلاکت: اصول، تجزیه تحلیل و کاربردها
Platelet Proteomics: Principles, Analysis, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئومیکس پلاکت: اصول، تجزیه تحلیل و کاربردها

Platelet Proteomics: Principles, Analysis, and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Aacute;ngel García-Alonso and Yotis Senis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های تحلیلی برای شیمی بالینی: روش ها و کاربردها
Analytical Techniques for Clinical Chemistry: Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های تحلیلی برای شیمی بالینی: روش ها و کاربردها

Analytical Techniques for Clinical Chemistry: Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Sergio Caroli and Gyula Záray
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی فیزیولوژی
Essential Physiological Biochemistry: An Organ-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی فیزیولوژی

Essential Physiological Biochemistry: An Organ-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Stephen Reed
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری موزاییک کروموزومی زنان: X غیر فعال و تفاوت های جنسی در بیماری
Females Are Mosaics: X Inactivation and Sex Differences in Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری موزاییک کروموزومی زنان: X غیر فعال و تفاوت های جنسی در بیماری

Females Are Mosaics: X Inactivation and Sex Differences in Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Barbara Migeon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکسن مولکولی: از پیشگیری تا درمان - جلد 2
Molecular Vaccines: From Prophylaxis to Therapy - Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب واکسن مولکولی: از پیشگیری تا درمان - جلد 2

Molecular Vaccines: From Prophylaxis to Therapy - Volume 2
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Matthias Giese
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی متابولیک مخمر
Yeast Metabolic Engineering: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی متابولیک مخمر

Yeast Metabolic Engineering: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Valeria Mapelli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر