موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بیوشیمی بالینی و متابولیک پزشکی
Clinical Biochemistry and Metabolic Medicine Eighth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی بالینی و متابولیک پزشکی

Clinical Biochemistry and Metabolic Medicine Eighth Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Martin Andrew Crook
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری عفونی انفورماتیک و نظارت زیستی
Infectious Disease Informatics and Biosurveillance
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری عفونی انفورماتیک و نظارت زیستی

Infectious Disease Informatics and Biosurveillance
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Daniel Zeng, Hsinchun Chen, Carlos Castillo-Chavez, William B. Lober and Mark Thurmond
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی در زمان بیماری همه گیر
Pandemic Planning
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی در زمان بیماری همه گیر

Pandemic Planning
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: J. Eric Dietz and David R. Black
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پادشاه خرچنگهای جهان: زیست شناسی و  مدیریت شیلات
King Crabs of the World: Biology and Fisheries Management
نام کتاب:

دانلود کتاب پادشاه خرچنگهای جهان: زیست شناسی و مدیریت شیلات

King Crabs of the World: Biology and Fisheries Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Bradley G. Stevens
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملاتونین در ارتقاء بهداشت
Melatonin in the Promotion of Health, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ملاتونین در ارتقاء بهداشت

Melatonin in the Promotion of Health, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ronald Ross Watson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رئولوژی و شکست مکانیکی غذاها
Rheology and Fracture Mechanics of Foods
نام کتاب:

دانلود کتاب رئولوژی و شکست مکانیکی غذاها

Rheology and Fracture Mechanics of Foods
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ton van Vliet
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر آماری در اپیدمیولوژی
Statistical Thinking in Epidemiology
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر آماری در اپیدمیولوژی

Statistical Thinking in Epidemiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Yu-Kang Tu and Mark S. Gilthorpe
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک به عنوان عمل اجتماعی
Genetics as Social Practice: Transdisciplinary Views on Science and Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک به عنوان عمل اجتماعی

Genetics as Social Practice: Transdisciplinary Views on Science and Culture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Barbara Prainsack, Silke Schicktanz and Gabriele Werner-Felmayer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استافیلوکوک در بیماری های انسانی
Staphylococci in Human Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب استافیلوکوک در بیماری های انسانی

Staphylococci in Human Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Kent B. Crossley , Kimberly K. Jefferson , Gordon L. Archer and Vance G. Fowler
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 38.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل زیست توده: تئوری تا عمل
Transformation of Biomass: Theory to Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل زیست توده: تئوری تا عمل

Transformation of Biomass: Theory to Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Andreas Hornung
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ژنومیک اکولوژیکی قارچ ها
The Ecological Genomics of Fungi
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک اکولوژیکی قارچ ها

The Ecological Genomics of Fungi
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: Francis Martin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید سوخت های زیستی
Biofuels Production
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید سوخت های زیستی

Biofuels Production
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Vikash Babu, Ashish Thapliyal and Girijesh Kumar Patel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار پزشکی: راهنمای SPSS، تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی
Medical Statistics: A Guide to SPSS, Data Analysis and Critical Appraisal
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار پزشکی: راهنمای SPSS، تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی

Medical Statistics: A Guide to SPSS, Data Analysis and Critical Appraisal
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Belinda Barton and Jennifer Peat
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوامل آنتی باکتریال: شیمی، نحوه عمل، مکانیزم های مقاومت و کاربرد بالینی
Antibacterial Agents: Chemistry, Mode of Action, Mechanisms of Resistance and Clinical Application
نام کتاب:

دانلود کتاب عوامل آنتی باکتریال: شیمی، نحوه عمل، مکانیزم های مقاومت و کاربرد بالینی

Antibacterial Agents: Chemistry, Mode of Action, Mechanisms of Resistance and Clinical Application
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Rosaleen Anderson , Paul Groundwater, Adam Todd and Alan Worsley
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصلاح نباتات
Plant Breeding
نام کتاب:

دانلود کتاب اصلاح نباتات

Plant Breeding
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Jack Brown , Peter Caligari and Hugo Campos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عفونت کرمی و تاثیر آنها بر بهداشت عمومی جهانی
Helminth Infections and their Impact on Global Public Health
نام کتاب:

دانلود کتاب عفونت کرمی و تاثیر آنها بر بهداشت عمومی جهانی

Helminth Infections and their Impact on Global Public Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Fabrizio Bruschi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونولوژی و سرولوژی در آزمایشگاه پزشکی
Immunology & Serology in Laboratory Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونولوژی و سرولوژی در آزمایشگاه پزشکی

Immunology & Serology in Laboratory Medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Mary Louise Turgeon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 33.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به سبیردیا خوش آمدید
Welcome to Subirdia
نام کتاب:

دانلود کتاب به سبیردیا خوش آمدید

Welcome to Subirdia
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: John M. Marzluff and Jack DeLap
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مولکول آنتی بادی  ها:از آنتی توکسین ها تا آنتی بادی های درمانی
The Antibody Molecule: From antitoxins to therapeutic antibodies
نام کتاب:

دانلود کتاب مولکول آنتی بادی ها:از آنتی توکسین ها تا آنتی بادی های درمانی

The Antibody Molecule: From antitoxins to therapeutic antibodies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Antony R. Rees
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشاورزی و  جدالهای غذایی
Agricultural and Food Controversies: What Everyone Needs to Know
نام کتاب:

دانلود کتاب کشاورزی و جدالهای غذایی

Agricultural and Food Controversies: What Everyone Needs to Know
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: F. Bailey Norwood , Pascal A. Oltenacu , Michelle S. Calvo-Lorenzo, Sarah Lancaster
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر