موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب استافیلوکوک در بیماری های انسانی
Staphylococci in Human Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب استافیلوکوک در بیماری های انسانی

Staphylococci in Human Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Kent B. Crossley , Kimberly K. Jefferson , Gordon L. Archer and Vance G. Fowler
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 38.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل زیست توده: تئوری تا عمل
Transformation of Biomass: Theory to Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل زیست توده: تئوری تا عمل

Transformation of Biomass: Theory to Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Andreas Hornung
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ژنومیک اکولوژیکی قارچ ها
The Ecological Genomics of Fungi
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک اکولوژیکی قارچ ها

The Ecological Genomics of Fungi
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: Francis Martin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید سوخت های زیستی
Biofuels Production
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید سوخت های زیستی

Biofuels Production
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Vikash Babu, Ashish Thapliyal and Girijesh Kumar Patel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار پزشکی: راهنمای SPSS، تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی
Medical Statistics: A Guide to SPSS, Data Analysis and Critical Appraisal
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار پزشکی: راهنمای SPSS، تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی

Medical Statistics: A Guide to SPSS, Data Analysis and Critical Appraisal
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Belinda Barton and Jennifer Peat
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوامل آنتی باکتریال: شیمی، نحوه عمل، مکانیزم های مقاومت و کاربرد بالینی
Antibacterial Agents: Chemistry, Mode of Action, Mechanisms of Resistance and Clinical Application
نام کتاب:

دانلود کتاب عوامل آنتی باکتریال: شیمی، نحوه عمل، مکانیزم های مقاومت و کاربرد بالینی

Antibacterial Agents: Chemistry, Mode of Action, Mechanisms of Resistance and Clinical Application
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Rosaleen Anderson , Paul Groundwater, Adam Todd and Alan Worsley
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصلاح نباتات
Plant Breeding
نام کتاب:

دانلود کتاب اصلاح نباتات

Plant Breeding
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Jack Brown , Peter Caligari and Hugo Campos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عفونت کرمی و تاثیر آنها بر بهداشت عمومی جهانی
Helminth Infections and their Impact on Global Public Health
نام کتاب:

دانلود کتاب عفونت کرمی و تاثیر آنها بر بهداشت عمومی جهانی

Helminth Infections and their Impact on Global Public Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Fabrizio Bruschi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونولوژی و سرولوژی در آزمایشگاه پزشکی
Immunology & Serology in Laboratory Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونولوژی و سرولوژی در آزمایشگاه پزشکی

Immunology & Serology in Laboratory Medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Mary Louise Turgeon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 33.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به سبیردیا خوش آمدید
Welcome to Subirdia
نام کتاب:

دانلود کتاب به سبیردیا خوش آمدید

Welcome to Subirdia
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: John M. Marzluff and Jack DeLap
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مولکول آنتی بادی  ها:از آنتی توکسین ها تا آنتی بادی های درمانی
The Antibody Molecule: From antitoxins to therapeutic antibodies
نام کتاب:

دانلود کتاب مولکول آنتی بادی ها:از آنتی توکسین ها تا آنتی بادی های درمانی

The Antibody Molecule: From antitoxins to therapeutic antibodies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Antony R. Rees
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشاورزی و  جدالهای غذایی
Agricultural and Food Controversies: What Everyone Needs to Know
نام کتاب:

دانلود کتاب کشاورزی و جدالهای غذایی

Agricultural and Food Controversies: What Everyone Needs to Know
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: F. Bailey Norwood , Pascal A. Oltenacu , Michelle S. Calvo-Lorenzo, Sarah Lancaster
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی و بیوتکنولوژی: تحقیق و توسعه
Biochemistry and Biotechnology: Research and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی و بیوتکنولوژی: تحقیق و توسعه

Biochemistry and Biotechnology: Research and Development
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Sergey D. Varfolomeev, G. E. Zaikov and Larisa P. Krylova
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه در طب بالینی
Nutrition in Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه در طب بالینی

Nutrition in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Nikolaos Katsilambros , Charilaos Dimosthenopoulos , Meropi D. Kontogianni , Evangelia Manglara and Kalliopi-Anna Poulia
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرایند تجزیه و تحلیل محیط زیست: اصول و مدل سازی
Environmental Process Analysis: Principles and Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب فرایند تجزیه و تحلیل محیط زیست: اصول و مدل سازی

Environmental Process Analysis: Principles and Modeling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Henry V. Mott
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل فرآیند آماری برای صنعت غذا و دارو  (FDA)
Statistical Process Control for the FDA-Regulated Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل فرآیند آماری برای صنعت غذا و دارو (FDA)

Statistical Process Control for the FDA-Regulated Industry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Manuel E. Pena Rodriguez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد اجتماعی و محیط زیست
International Handbook on Social Policy and the Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد اجتماعی و محیط زیست

International Handbook on Social Policy and the Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Tony Fitzpatrick
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیدمی چاقی و مدیریت آن
The Obesity Epidemic and Its Management
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدمی چاقی و مدیریت آن

The Obesity Epidemic and Its Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Maguire Terry and David Haslam
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کربوهیدرات های غیر قابل هضم و سلامت دستگاه گوارش
Nondigestible Carbohydrates and Digestive Health
نام کتاب:

دانلود کتاب کربوهیدرات های غیر قابل هضم و سلامت دستگاه گوارش

Nondigestible Carbohydrates and Digestive Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Teresa M. Paeschke and William R. Aimutis
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات پستانداران
Primate Communication: A Multimodal Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات پستانداران

Primate Communication: A Multimodal Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Katja Liebal , Bridget M. Waller , Anne M. Burrows and Katie E. Slocombe
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر