موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اپیدمیولوژی و پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق
Epidemiology And Prevention Of Cardiovascular Diseases: A Global Challenge
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدمیولوژی و پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

Epidemiology And Prevention Of Cardiovascular Diseases: A Global Challenge
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Darwin R. Labarthe
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه کودکان: رویکرد الگوریتمی
Pediatric Nutrition Handbook: An Algorithmic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه کودکان: رویکرد الگوریتمی

Pediatric Nutrition Handbook: An Algorithmic Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: David Suskind and Polly Lenssen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تمرین رژیم غذایی
Manual of Dietetic Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تمرین رژیم غذایی

Manual of Dietetic Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Joan Gandy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلاونوئید فارماکوکینتیک ها
Flavonoid Pharmacokinetics: Methods of Analysis, Preclinical and Clinical Pharmacokinetics, Safety, and Toxicology
نام کتاب:

دانلود کتاب فلاونوئید فارماکوکینتیک ها

Flavonoid Pharmacokinetics: Methods of Analysis, Preclinical and Clinical Pharmacokinetics, Safety, and Toxicology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Neal M. Davies , Jaime A. Yáñez and Basil Roufogalis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئومیکس پلاکت: اصول، تجزیه تحلیل و کاربردها
Platelet Proteomics: Principles, Analysis, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئومیکس پلاکت: اصول، تجزیه تحلیل و کاربردها

Platelet Proteomics: Principles, Analysis, and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Aacute;ngel García-Alonso and Yotis Senis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های تحلیلی برای شیمی بالینی: روش ها و کاربردها
Analytical Techniques for Clinical Chemistry: Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های تحلیلی برای شیمی بالینی: روش ها و کاربردها

Analytical Techniques for Clinical Chemistry: Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Sergio Caroli and Gyula Záray
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی فیزیولوژی
Essential Physiological Biochemistry: An Organ-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی فیزیولوژی

Essential Physiological Biochemistry: An Organ-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Stephen Reed
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری موزاییک کروموزومی زنان: X غیر فعال و تفاوت های جنسی در بیماری
Females Are Mosaics: X Inactivation and Sex Differences in Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری موزاییک کروموزومی زنان: X غیر فعال و تفاوت های جنسی در بیماری

Females Are Mosaics: X Inactivation and Sex Differences in Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Barbara Migeon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکسن مولکولی: از پیشگیری تا درمان - جلد 2
Molecular Vaccines: From Prophylaxis to Therapy - Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب واکسن مولکولی: از پیشگیری تا درمان - جلد 2

Molecular Vaccines: From Prophylaxis to Therapy - Volume 2
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Matthias Giese
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی متابولیک مخمر
Yeast Metabolic Engineering: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی متابولیک مخمر

Yeast Metabolic Engineering: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Valeria Mapelli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کروماتین اسپرم: کاربردهای زیستی و بالینی در ناباروری مردان و نازائی
Sperm Chromatin: Biological and Clinical Applications in Male Infertility and Assisted Reproduction
نام کتاب:

دانلود کتاب کروماتین اسپرم: کاربردهای زیستی و بالینی در ناباروری مردان و نازائی

Sperm Chromatin: Biological and Clinical Applications in Male Infertility and Assisted Reproduction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Armand Zini , Ashok Agarwal
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه و پزشکی دهان و دندان
Nutrition and Oral Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه و پزشکی دهان و دندان

Nutrition and Oral Medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Riva Touger-Decker , Connie Mobley and Joel B. Epstein
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های میکروبیولوژیکی
Collins and Lyne's Microbiological Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های میکروبیولوژیکی

Collins and Lyne's Microbiological Methods
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Chris Collins , John Grange, Patricia Lyne and Joseph Falkinham III
سال انتشار: 2004
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاهش ترتیب روش ها برای کاهش مدلسازی و محاسبات
Reduced Order Methods for Modeling and Computational Reduction
نام کتاب:

دانلود کتاب کاهش ترتیب روش ها برای کاهش مدلسازی و محاسبات

Reduced Order Methods for Modeling and Computational Reduction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Alfio Quarteroni and Gianluigi Rozza
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 26 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث جاری در اپیدمیولوژی شغلی
Current Topics in Occupational Epidemiology
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث جاری در اپیدمیولوژی شغلی

Current Topics in Occupational Epidemiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Katherine Venables
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم انداز علوم
Visions of Science: Books and Readers at the Dawn of the Victorian Age
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم انداز علوم

Visions of Science: Books and Readers at the Dawn of the Victorian Age
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: James A. Secord
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتوژنز لیشمانیوز: تحولات جدید در تحقیقات
Pathogenesis of Leishmaniasis: New Developments in Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتوژنز لیشمانیوز: تحولات جدید در تحقیقات

Pathogenesis of Leishmaniasis: New Developments in Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Abhay Satoskar and Ravi Durvasula
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در ساختار HIV-1  و اتشار
Advances in HIV-1 Assembly and Release
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در ساختار HIV-1 و اتشار

Advances in HIV-1 Assembly and Release
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Eric O. Freed
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حشرات: نمای کلی حشره شناسی
The Insects: An Outline of Entomology
نام کتاب:

دانلود کتاب حشرات: نمای کلی حشره شناسی

The Insects: An Outline of Entomology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: P. J. Gullan and P. S. Cranston
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استرس اکسیداتیو در مهره داران و بی مهرگان
Oxidative Stress in Vertebrates and Invertebrates: Molecular Aspects of Cell Signaling
نام کتاب:

دانلود کتاب استرس اکسیداتیو در مهره داران و بی مهرگان

Oxidative Stress in Vertebrates and Invertebrates: Molecular Aspects of Cell Signaling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Tahira Farooqui and Akhlaq A. Farooqui
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر