موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سنتز گلیکوشیمیایی: استراتژی ها و کاربرد ها
Glycochemical Synthesis: Strategies and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سنتز گلیکوشیمیایی: استراتژی ها و کاربرد ها

Glycochemical Synthesis: Strategies and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Shang-Cheng Hung and Medel Manuel L. Zulueta
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تکامل ژنوم باکتری های فتوسنتز کننده (فتوسننتتیک)، جلد 66
Genome Evolution of Photosynthetic Bacteria, Volume 66
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل ژنوم باکتری های فتوسنتز کننده (فتوسننتتیک)، جلد 66

Genome Evolution of Photosynthetic Bacteria, Volume 66
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Tom J. Beatty
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی علم پنیر
Fundamentals of Cheese Science 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی علم پنیر

Fundamentals of Cheese Science 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: P. F. Fox , Timothy P. Guinee , Timothy M. Cogan and Paul L. H. McSweeney
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلئورسنس در هیبریداسیون در محل (FISH): پروتکل ها و کاربرد ها
Fluorescence In Situ Hybridization (FISH): Application Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب فلئورسنس در هیبریداسیون در محل (FISH): پروتکل ها و کاربرد ها

Fluorescence In Situ Hybridization (FISH): Application Guide
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Thomas Liehr
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زمان بندی توسعه، جلد 105
Developmental Timing, Volume 105
نام کتاب:

دانلود کتاب زمان بندی توسعه، جلد 105

Developmental Timing, Volume 105
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Ann E Rougvie and Michael B. O'Connor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهبردهای کنترل و تصمیم گیری در تصفیه خانه فاضلاب برای بهبود عملیات
Control and Decision Strategies in Wastewater Treatment Plants for Operation Improvement
نام کتاب:

دانلود کتاب راهبردهای کنترل و تصمیم گیری در تصفیه خانه فاضلاب برای بهبود عملیات

Control and Decision Strategies in Wastewater Treatment Plants for Operation Improvement
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Ignacio Santín , Carles Pedret and Ramon Vilanova
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کانال های ارتباط سلولی کانکسین: نقش ها در سیستم ایمنی و ایمونوپاتولوژی
Connexin Cell Communication Channels: Roles in the Immune System and Immunopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب کانال های ارتباط سلولی کانکسین: نقش ها در سیستم ایمنی و ایمونوپاتولوژی

Connexin Cell Communication Channels: Roles in the Immune System and Immunopathology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ernesto Oviedo-Orta , Brenda R. Kwak , William Howard Evans
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شرایط و شاخص های سلامت ماهیان دریایی بهره برداری شده
Condition and Health Indicators of Exploited Marine Fishes
نام کتاب:

دانلود کتاب شرایط و شاخص های سلامت ماهیان دریایی بهره برداری شده

Condition and Health Indicators of Exploited Marine Fishes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Josep Lloret , Georgiy Shulman and R. Malcolm Love
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانودومین غشاء سلول
Cell Membrane Nanodomains: From Biochemistry to Nanoscopy 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نانودومین غشاء سلول

Cell Membrane Nanodomains: From Biochemistry to Nanoscopy 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Alessandra Cambi and Diane S. Lidke
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محصولات غذایی فعال زیستی به عنوان مداخلات غذایی برای آرتروز و بیماری های التهابی مرتبط
Bioactive Food as Dietary Interventions for Arthritis and Related Inflammatory Diseases: Bioactive Food in Chronic Disease States
نام کتاب:

دانلود کتاب محصولات غذایی فعال زیستی به عنوان مداخلات غذایی برای آرتروز و بیماری های التهابی مرتبط

Bioactive Food as Dietary Interventions for Arthritis and Related Inflammatory Diseases: Bioactive Food in Chronic Disease States
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ronald Ross Watson and Victor R. Preedy
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در تحقیقات ویروس
Advances in Virus Research, Volume 80 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در تحقیقات ویروس

Advances in Virus Research, Volume 80 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Karl Maramorosch , Aaron J. Shatkin and Frederick A. Murphy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروب ها در خاک و چشم انداز کشاورزی
Microbes in Soil and Their Agricultural Prospects
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروب ها در خاک و چشم انداز کشاورزی

Microbes in Soil and Their Agricultural Prospects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Kaushal Kishore, Choudhary and Dolly Wattal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوذرات فلزی در میکروبیولوژی
Metal Nanoparticles in Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوذرات فلزی در میکروبیولوژی

Metal Nanoparticles in Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Mahendra Rai and Nelson Duran
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرز ها در بیوفتونیک برای پزشکی ترجمه ای
Frontiers in Biophotonics for Translational Medicine: In the Celebration of Year of Light
نام کتاب:

دانلود کتاب مرز ها در بیوفتونیک برای پزشکی ترجمه ای

Frontiers in Biophotonics for Translational Medicine: In the Celebration of Year of Light
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Malini Olivo and U. S. Dinish
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر شیمی بیوارگانیک و شیمی زیست شناسی
Introduction to Bioorganic Chemistry and Chemical Biology 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر شیمی بیوارگانیک و شیمی زیست شناسی

Introduction to Bioorganic Chemistry and Chemical Biology 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: David Van Vranken and Gregory A. Weiss
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 44 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لاک پشت های آلاباما
Turtles of Alabama
نام کتاب:

دانلود کتاب لاک پشت های آلاباما

Turtles of Alabama
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Craig Guyer , Mark A. Bailey and Robert H. Mount
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیندهای الکتروشیمیایی در سیستم بیولوژیکال
Electrochemical Processes in Biological Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیندهای الکتروشیمیایی در سیستم بیولوژیکال

Electrochemical Processes in Biological Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Andrzej Lewenstam , Lo Gorton and Andrzej Wieckowski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خانه جغدها
The House of Owls
نام کتاب:

دانلود کتاب خانه جغدها

The House of Owls
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Tony Angell
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استخراج متون پزشکی
Mining the Biomedical Literature
نام کتاب:

دانلود کتاب استخراج متون پزشکی

Mining the Biomedical Literature
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Hagit Shatkay and Mark Craven
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سل
Tuberculosis: Expanding Knowledge
نام کتاب:

دانلود کتاب سل

Tuberculosis: Expanding Knowledge
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Wellman Ribon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر