موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کشاورزی اتوماسیون: اصول و روش ها
Agricultural Automation: Fundamentals and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب کشاورزی اتوماسیون: اصول و روش ها

Agricultural Automation: Fundamentals and Practices
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Qin Zhang , Francis J. Pierce
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلاتوکسین ها: منابع غذایی، پیدایش و  اثرات سم شناسی
Aflatoxins: Food Sources, Occurrence and Toxicological Effects
نام کتاب:

دانلود کتاب فلاتوکسین ها: منابع غذایی، پیدایش و اثرات سم شناسی

Aflatoxins: Food Sources, Occurrence and Toxicological Effects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Adina G. Faulkner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ اپیدمیولوژی
A Dictionary of Epidemiology
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ اپیدمیولوژی

A Dictionary of Epidemiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Miquel Porta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای اجمالی میکروبیولوژی پاتوژنها
A Concise Manual of Pathogenic Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای اجمالی میکروبیولوژی پاتوژنها

A Concise Manual of Pathogenic Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Saroj K. Mishra and Dipti Agrawal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویتامین D و سرطان
Vitamin D and Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب ویتامین D و سرطان

Vitamin D and Cancer
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Donald L. Trump and Candace S. Johnson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک برای آلرژی غذایی
Risk Management for Food Allergy
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک برای آلرژی غذایی

Risk Management for Food Allergy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Charlotte Madsen, Rene Crevel, Clare Mills and Steve Taylor
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک اطفال و اختلالات مادرزادی متابولیسم
Pediatric Genetics and Inborn Errors of Metabolism: A Practically Painless Review
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک اطفال و اختلالات مادرزادی متابولیسم

Pediatric Genetics and Inborn Errors of Metabolism: A Practically Painless Review
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Christine M. Houser
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروب شناسی و بیماری های عفونی
Microbiology and Infectious Diseases on the Move
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروب شناسی و بیماری های عفونی

Microbiology and Infectious Diseases on the Move
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Thomas Locke , Sally Keat , Andrew Walker and Rory Mackinnon
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای تکنیک ها در پاتولوژی بی مهرگان
Manual of Techniques in Invertebrate Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تکنیک ها در پاتولوژی بی مهرگان

Manual of Techniques in Invertebrate Pathology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Lawrence A. Lacey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 30 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حفظ حیات وحش
Keeping the Wild: Against the Domestication of Earth
نام کتاب:

دانلود کتاب حفظ حیات وحش

Keeping the Wild: Against the Domestication of Earth
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: George Wuerthner , Eileen Crist , Tom Butler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلاوپروتئین ها
Handbook of Flavoproteins
نام کتاب:

دانلود کتاب فلاوپروتئین ها

Handbook of Flavoproteins
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Russ Hille
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 48.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی: علم ​​برای زندگی با فیزیولوژی
Biology: Science for Life with Physiology (4th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی: علم ​​برای زندگی با فیزیولوژی

Biology: Science for Life with Physiology (4th Edition)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Colleen Belk , Virginia Borden Maier
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 47.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه برای دوندگان
Nutrition For Runners
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه برای دوندگان

Nutrition For Runners
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jeff Galloway , Nancy Clark
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انجماد مواد غذایی و محاسبات ذوب
Food Freezing and Thawing Calculations
نام کتاب:

دانلود کتاب انجماد مواد غذایی و محاسبات ذوب

Food Freezing and Thawing Calculations
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Quang Tuan Pham
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت یکپارچه وزن: کتاب راهنما برای پزشکان
Integrative Weight Management: A Guide for Clinicians (Nutrition and Health)
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت یکپارچه وزن: کتاب راهنما برای پزشکان

Integrative Weight Management: A Guide for Clinicians (Nutrition and Health)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Gerard E. Mullin , Lawrence J. Cheskin , Laura E. Matarese
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاهدات یکپارچه و ارزیابی
Integrative Observations and Assessments
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاهدات یکپارچه و ارزیابی

Integrative Observations and Assessments
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Shin-ichi Nakano , Tetsukazu Yahara , Tohru Nakashizuka
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای بیوتکنولوژیکی مخمر یاروویا لیپولیتیکا
Biotechnological Applications of the Yeast Yarrowia lipolytica
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای بیوتکنولوژیکی مخمر یاروویا لیپولیتیکا

Biotechnological Applications of the Yeast Yarrowia lipolytica
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Farshad Darvishi Harzevili
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثرات سوخت های زیستی در اقتصاد، محیط زیست، و فقر
The Impacts of Biofuels on the Economy, Environment, and Poverty: A Global Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات سوخت های زیستی در اقتصاد، محیط زیست، و فقر

The Impacts of Biofuels on the Economy, Environment, and Poverty: A Global Perspective
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Govinda R. Timilsina , David Zilberman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سودوموناس روش ها و پروتکل ها
Pseudomonas Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب سودوموناس روش ها و پروتکل ها

Pseudomonas Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Alain Filloux , Juan-Luis Ramos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی های نوآورانه برای آموزش در علوم گیاهی
Innovative Strategies for Teaching in the Plant Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی های نوآورانه برای آموزش در علوم گیاهی

Innovative Strategies for Teaching in the Plant Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Cassandra L Quave
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر