موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  بیوتکنولوژی مخمر
Handbook on Sourdough Biotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی مخمر

Handbook on Sourdough Biotechnology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Marco Gobbetti , Michael Gänzle
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پروتئین های ECTO-NOX: رشد، سرطان، و پیری
ECTO-NOX Proteins: Growth, Cancer, and Aging
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئین های ECTO-NOX: رشد، سرطان، و پیری

ECTO-NOX Proteins: Growth, Cancer, and Aging
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: D. James Morré , Dorothy M. Morré
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیاست مالی برای انرژی های تجدید پذیر و محیط زیست پایدار
Finance Policy for Renewable Energy and a Sustainable Environment (Energy and the Environment)
نام کتاب:

دانلود کتاب سیاست مالی برای انرژی های تجدید پذیر و محیط زیست پایدار

Finance Policy for Renewable Energy and a Sustainable Environment (Energy and the Environment)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Michael Curley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمو ژنومیکی اسکیدیانس (از بی مهرگان دریایی)
Developmental Genomics of Ascidians
نام کتاب:

دانلود کتاب نمو ژنومیکی اسکیدیانس (از بی مهرگان دریایی)

Developmental Genomics of Ascidians
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Noriyuki Satoh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عناصر شیمیایی محیط زیست
Elements of Environmental Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب عناصر شیمیایی محیط زیست

Elements of Environmental Chemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Ronald A. Hites, Jonathan D. Raff
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای پروتئومیکس در تشخیص و کشف سرطان
Proteomic Applications in Cancer Detection and Discovery
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای پروتئومیکس در تشخیص و کشف سرطان

Proteomic Applications in Cancer Detection and Discovery
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Timothy D. Veenstra
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل مستقیم متان به متانول: مبانی و چشم انداز از فرآیند
Direct Methane to Methanol: Foundations and Prospects of the Process
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل مستقیم متان به متانول: مبانی و چشم انداز از فرآیند

Direct Methane to Methanol: Foundations and Prospects of the Process
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Vladimir Arutyunov
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی فرآیندهای زیستی (بیوپروسس): سینتیک، بیوسیستم ها، توسعه پایدار، و طراحی راکتور
Bioprocess Engineering: Kinetics, Biosystems, Sustainability, and Reactor Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی فرآیندهای زیستی (بیوپروسس): سینتیک، بیوسیستم ها، توسعه پایدار، و طراحی راکتور

Bioprocess Engineering: Kinetics, Biosystems, Sustainability, and Reactor Design
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Shijie Liu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویرولانس باکتریایی: اصول اساسی، مدل و روش های جهانی
Bacterial Virulence: Basic Principles, Models and Global Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب ویرولانس باکتریایی: اصول اساسی، مدل و روش های جهانی

Bacterial Virulence: Basic Principles, Models and Global Approaches
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Philippe Sansonetti
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های خود ایمنی
Autoimmune Diseases: Acute and Complex Situations
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های خود ایمنی

Autoimmune Diseases: Acute and Complex Situations
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Munther A Khamashta and Manuel Ramos-Casals
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشاورزی اتوماسیون: اصول و روش ها
Agricultural Automation: Fundamentals and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب کشاورزی اتوماسیون: اصول و روش ها

Agricultural Automation: Fundamentals and Practices
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Qin Zhang , Francis J. Pierce
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلاتوکسین ها: منابع غذایی، پیدایش و  اثرات سم شناسی
Aflatoxins: Food Sources, Occurrence and Toxicological Effects
نام کتاب:

دانلود کتاب فلاتوکسین ها: منابع غذایی، پیدایش و اثرات سم شناسی

Aflatoxins: Food Sources, Occurrence and Toxicological Effects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Adina G. Faulkner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ اپیدمیولوژی
A Dictionary of Epidemiology
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ اپیدمیولوژی

A Dictionary of Epidemiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Miquel Porta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای اجمالی میکروبیولوژی پاتوژنها
A Concise Manual of Pathogenic Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای اجمالی میکروبیولوژی پاتوژنها

A Concise Manual of Pathogenic Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Saroj K. Mishra and Dipti Agrawal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویتامین D و سرطان
Vitamin D and Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب ویتامین D و سرطان

Vitamin D and Cancer
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Donald L. Trump and Candace S. Johnson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک برای آلرژی غذایی
Risk Management for Food Allergy
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک برای آلرژی غذایی

Risk Management for Food Allergy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Charlotte Madsen, Rene Crevel, Clare Mills and Steve Taylor
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک اطفال و اختلالات مادرزادی متابولیسم
Pediatric Genetics and Inborn Errors of Metabolism: A Practically Painless Review
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک اطفال و اختلالات مادرزادی متابولیسم

Pediatric Genetics and Inborn Errors of Metabolism: A Practically Painless Review
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Christine M. Houser
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروب شناسی و بیماری های عفونی
Microbiology and Infectious Diseases on the Move
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروب شناسی و بیماری های عفونی

Microbiology and Infectious Diseases on the Move
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Thomas Locke , Sally Keat , Andrew Walker and Rory Mackinnon
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای تکنیک ها در پاتولوژی بی مهرگان
Manual of Techniques in Invertebrate Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تکنیک ها در پاتولوژی بی مهرگان

Manual of Techniques in Invertebrate Pathology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Lawrence A. Lacey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 30 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حفظ حیات وحش
Keeping the Wild: Against the Domestication of Earth
نام کتاب:

دانلود کتاب حفظ حیات وحش

Keeping the Wild: Against the Domestication of Earth
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: George Wuerthner , Eileen Crist , Tom Butler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر