موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای اتانول سلولزی
Handbook of Cellulosic Ethanol
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای اتانول سلولزی

Handbook of Cellulosic Ethanol
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Ananda S. Amarasekara
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عفونت های ویروسی تنفسی انسان
Human Respiratory Viral Infections
نام کتاب:

دانلود کتاب عفونت های ویروسی تنفسی انسان

Human Respiratory Viral Infections
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Sunit K. Singh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیزم های مولکولی فتوسنتز
Molecular Mechanisms of Photosynthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیزم های مولکولی فتوسنتز

Molecular Mechanisms of Photosynthesis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Robert E. Blankenship
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه جانورشناسی: یا یک نمای کلی از ساختار، توابع، و طبقه بندی حیوانات
The Philosophy of Zoology: Or a General View of the Structure, Functions, and Classification of Animals (Cambridge Library Collection - Zoology)
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه جانورشناسی: یا یک نمای کلی از ساختار، توابع، و طبقه بندی حیوانات

The Philosophy of Zoology: Or a General View of the Structure, Functions, and Classification of Animals (Cambridge Library Collection - Zoology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: John Fleming
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 20.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگیب ی نهایت دریا
The Extreme Life of the Sea
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگیب ی نهایت دریا

The Extreme Life of the Sea
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Stephen R. Palumbi , Anthony R. Palumbi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی برای برنامه اموزشی جدید
Medical Microbiology for the New Curriculum: A Case-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی برای برنامه اموزشی جدید

Medical Microbiology for the New Curriculum: A Case-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Roberta B. Carey, Mindy G. Schuster , Karin L. McGowan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک پزشکی در یک نگاه
Medical Genetics at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک پزشکی در یک نگاه

Medical Genetics at a Glance
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Dorian J. Pritchard , Bruce R. Korf
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فنوتیپ محاسباتی
Computational Phenotypes: Towards an Evolutionary Developmental Biolinguistics
نام کتاب:

دانلود کتاب فنوتیپ محاسباتی

Computational Phenotypes: Towards an Evolutionary Developmental Biolinguistics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Sergio Balari , Guillermo Lorenzo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان سمی شمال امریکا
Toxic Plants of North America
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان سمی شمال امریکا

Toxic Plants of North America
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: George E. Burrows , Ronald J. Tyrl
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 28.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سواحل جهان با Google Earth
The Coastlines of the World with Google Earth: Understanding our Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب سواحل جهان با Google Earth

The Coastlines of the World with Google Earth: Understanding our Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Anja M. Scheffers , Sander R. Scheffers , Dieter H. Kelletat
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 95.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی گیاهان
Raven Biology of Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی گیاهان

Raven Biology of Plants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ray F. Evert , Susan E. Eichhorn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 66.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مروری در میکروب شناسی و ایمنی شناسی
Review of Microbiology and Immunology
نام کتاب:

دانلود کتاب مروری در میکروب شناسی و ایمنی شناسی

Review of Microbiology and Immunology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Bonnie A. Buxton , Lauritz A. Jensen DA , Randal K. Gregg
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حیات: علم زیست شناسی
Life: The Science of Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب حیات: علم زیست شناسی

Life: The Science of Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: David E. Sadava, David M. Hillis , H. Craig Heller, May Berenbaum
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 111 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص آزمایشگاهی بیماری های عفونی: ملزومات میکروب شناسی تشخیصی
Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases: Essentials of Diagnostic Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص آزمایشگاهی بیماری های عفونی: ملزومات میکروب شناسی تشخیصی

Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases: Essentials of Diagnostic Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Paul G. Engelkirk and Janet Duben-Engelkirk
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 26.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر لیپیدمیک ها
Introduction to Lipidomics: From Bacteria to Man
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر لیپیدمیک ها

Introduction to Lipidomics: From Bacteria to Man
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Claude Leray
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انفوبیوتیکها: اطلاعات در سیستم های حیات وزندگی
Infobiotics: Information in Biotic Systems (Emergence, Complexity and Computation)
نام کتاب:

دانلود کتاب انفوبیوتیکها: اطلاعات در سیستم های حیات وزندگی

Infobiotics: Information in Biotic Systems (Emergence, Complexity and Computation)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Vincenzo Manca
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای راکتورهای غشایی، جلد 2: انواع راکتور و  کاربردهای صنعتی
Handbook of Membrane Reactors, Volume 2: Reactor Types and Industrial Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای راکتورهای غشایی، جلد 2: انواع راکتور و کاربردهای صنعتی

Handbook of Membrane Reactors, Volume 2: Reactor Types and Industrial Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Angelo Basile
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای طراحی فرآیند غذا
Handbook of Food Process Design
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای طراحی فرآیند غذا

Handbook of Food Process Design
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jasim Ahmed , Mohammad Shafuir Rahman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضایعات صنایع غذایی
Food Industry Wastes: Assessment and Recuperation of Commodities
نام کتاب:

دانلود کتاب ضایعات صنایع غذایی

Food Industry Wastes: Assessment and Recuperation of Commodities
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Maria Kosseva , Colin Webb
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی وتهیه مواد غذایی
Food Biochemistry and Food Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی وتهیه مواد غذایی

Food Biochemistry and Food Processing
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Benjamin K. Simpson , Leo M.L Nollet , Fidel Toldrá , Soottawat Benjakul , Gopinadhan Paliyath , Y. H. Hui
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر