موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سواحل جهان با Google Earth
The Coastlines of the World with Google Earth: Understanding our Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب سواحل جهان با Google Earth

The Coastlines of the World with Google Earth: Understanding our Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Anja M. Scheffers , Sander R. Scheffers , Dieter H. Kelletat
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 95.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی گیاهان
Raven Biology of Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی گیاهان

Raven Biology of Plants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ray F. Evert , Susan E. Eichhorn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 66.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مروری در میکروب شناسی و ایمنی شناسی
Review of Microbiology and Immunology
نام کتاب:

دانلود کتاب مروری در میکروب شناسی و ایمنی شناسی

Review of Microbiology and Immunology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Bonnie A. Buxton , Lauritz A. Jensen DA , Randal K. Gregg
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حیات: علم زیست شناسی
Life: The Science of Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب حیات: علم زیست شناسی

Life: The Science of Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: David E. Sadava, David M. Hillis , H. Craig Heller, May Berenbaum
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 111 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص آزمایشگاهی بیماری های عفونی: ملزومات میکروب شناسی تشخیصی
Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases: Essentials of Diagnostic Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص آزمایشگاهی بیماری های عفونی: ملزومات میکروب شناسی تشخیصی

Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases: Essentials of Diagnostic Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Paul G. Engelkirk and Janet Duben-Engelkirk
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 26.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر لیپیدمیک ها
Introduction to Lipidomics: From Bacteria to Man
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر لیپیدمیک ها

Introduction to Lipidomics: From Bacteria to Man
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Claude Leray
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انفوبیوتیکها: اطلاعات در سیستم های حیات وزندگی
Infobiotics: Information in Biotic Systems (Emergence, Complexity and Computation)
نام کتاب:

دانلود کتاب انفوبیوتیکها: اطلاعات در سیستم های حیات وزندگی

Infobiotics: Information in Biotic Systems (Emergence, Complexity and Computation)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Vincenzo Manca
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای راکتورهای غشایی، جلد 2: انواع راکتور و  کاربردهای صنعتی
Handbook of Membrane Reactors, Volume 2: Reactor Types and Industrial Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای راکتورهای غشایی، جلد 2: انواع راکتور و کاربردهای صنعتی

Handbook of Membrane Reactors, Volume 2: Reactor Types and Industrial Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Angelo Basile
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای طراحی فرآیند غذا
Handbook of Food Process Design
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای طراحی فرآیند غذا

Handbook of Food Process Design
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jasim Ahmed , Mohammad Shafuir Rahman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضایعات صنایع غذایی
Food Industry Wastes: Assessment and Recuperation of Commodities
نام کتاب:

دانلود کتاب ضایعات صنایع غذایی

Food Industry Wastes: Assessment and Recuperation of Commodities
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Maria Kosseva , Colin Webb
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی وتهیه مواد غذایی
Food Biochemistry and Food Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی وتهیه مواد غذایی

Food Biochemistry and Food Processing
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Benjamin K. Simpson , Leo M.L Nollet , Fidel Toldrá , Soottawat Benjakul , Gopinadhan Paliyath , Y. H. Hui
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  غذاهای با فیبر غنی و سبوس دار: بهبود کیفیت
Fibre-Rich and Wholegrain Foods: Improving Quality
نام کتاب:

دانلود کتاب غذاهای با فیبر غنی و سبوس دار: بهبود کیفیت

Fibre-Rich and Wholegrain Foods: Improving Quality
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: J Delcour , K Poutanen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب تنظیم اندامک و بخش سیگنالینگ سلول
Regulation of Organelle and Cell Compartment Signaling: Cell Signaling Collection
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم اندامک و بخش سیگنالینگ سلول

Regulation of Organelle and Cell Compartment Signaling: Cell Signaling Collection
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ralph A. Bradshaw , Edward A. Dennis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویروس شناسی: اصول و کاربردها
Virology: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ویروس شناسی: اصول و کاربردها

Virology: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: John Carter , Venetia Saunders
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 21.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید سبزیجات گرمسیری
Tropical Vegetable Production
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید سبزیجات گرمسیری

Tropical Vegetable Production
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Raymond A.T. George
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اساس ژنتیکی خواب و اختلالات خواب
The Genetic Basis of Sleep and Sleep Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اساس ژنتیکی خواب و اختلالات خواب

The Genetic Basis of Sleep and Sleep Disorders
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Paul Shaw , Mehdi Tafti , Michael J. Thorpy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی تلاش های پیشگیری و درمان چاقی
Evaluating Obesity Prevention Efforts: A Plan for Measuring Progress
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی تلاش های پیشگیری و درمان چاقی

Evaluating Obesity Prevention Efforts: A Plan for Measuring Progress
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Committee on Evaluating Progress of Obesity Prevention Effort , Food and Nutrition Board , Institute of Medicine
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آب زیست محیطی: پیشرفت در بهبود، بازسازی و بازیافت
Environmental Water: Advances in Treatment, Remediation and Recycling
نام کتاب:

دانلود کتاب آب زیست محیطی: پیشرفت در بهبود، بازسازی و بازیافت

Environmental Water: Advances in Treatment, Remediation and Recycling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: V.K. Gupta , Imran Ali
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی با بیماری های طبقه بندی
Microbiology with Diseases by Taxonomy
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی با بیماری های طبقه بندی

Microbiology with Diseases by Taxonomy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Robert W. Bauman Ph.D.
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 86.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب BRS بیوشیمی، بیولوژی مولکولی و ژنتیک
BRS Biochemistry, Molecular Biology, and Genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب BRS بیوشیمی، بیولوژی مولکولی و ژنتیک

BRS Biochemistry, Molecular Biology, and Genetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Michael Lieberman and Rick Ricer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 36.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر