موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ضایعات صنایع غذایی
Food Industry Wastes: Assessment and Recuperation of Commodities
نام کتاب:

دانلود کتاب ضایعات صنایع غذایی

Food Industry Wastes: Assessment and Recuperation of Commodities
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Maria Kosseva , Colin Webb
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی وتهیه مواد غذایی
Food Biochemistry and Food Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی وتهیه مواد غذایی

Food Biochemistry and Food Processing
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Benjamin K. Simpson , Leo M.L Nollet , Fidel Toldrá , Soottawat Benjakul , Gopinadhan Paliyath , Y. H. Hui
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  غذاهای با فیبر غنی و سبوس دار: بهبود کیفیت
Fibre-Rich and Wholegrain Foods: Improving Quality
نام کتاب:

دانلود کتاب غذاهای با فیبر غنی و سبوس دار: بهبود کیفیت

Fibre-Rich and Wholegrain Foods: Improving Quality
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: J Delcour , K Poutanen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب تنظیم اندامک و بخش سیگنالینگ سلول
Regulation of Organelle and Cell Compartment Signaling: Cell Signaling Collection
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم اندامک و بخش سیگنالینگ سلول

Regulation of Organelle and Cell Compartment Signaling: Cell Signaling Collection
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ralph A. Bradshaw , Edward A. Dennis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویروس شناسی: اصول و کاربردها
Virology: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ویروس شناسی: اصول و کاربردها

Virology: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: John Carter , Venetia Saunders
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 21.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید سبزیجات گرمسیری
Tropical Vegetable Production
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید سبزیجات گرمسیری

Tropical Vegetable Production
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Raymond A.T. George
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اساس ژنتیکی خواب و اختلالات خواب
The Genetic Basis of Sleep and Sleep Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اساس ژنتیکی خواب و اختلالات خواب

The Genetic Basis of Sleep and Sleep Disorders
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Paul Shaw , Mehdi Tafti , Michael J. Thorpy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی تلاش های پیشگیری و درمان چاقی
Evaluating Obesity Prevention Efforts: A Plan for Measuring Progress
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی تلاش های پیشگیری و درمان چاقی

Evaluating Obesity Prevention Efforts: A Plan for Measuring Progress
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Committee on Evaluating Progress of Obesity Prevention Effort , Food and Nutrition Board , Institute of Medicine
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آب زیست محیطی: پیشرفت در بهبود، بازسازی و بازیافت
Environmental Water: Advances in Treatment, Remediation and Recycling
نام کتاب:

دانلود کتاب آب زیست محیطی: پیشرفت در بهبود، بازسازی و بازیافت

Environmental Water: Advances in Treatment, Remediation and Recycling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: V.K. Gupta , Imran Ali
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی با بیماری های طبقه بندی
Microbiology with Diseases by Taxonomy
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی با بیماری های طبقه بندی

Microbiology with Diseases by Taxonomy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Robert W. Bauman Ph.D.
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 86.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب BRS بیوشیمی، بیولوژی مولکولی و ژنتیک
BRS Biochemistry, Molecular Biology, and Genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب BRS بیوشیمی، بیولوژی مولکولی و ژنتیک

BRS Biochemistry, Molecular Biology, and Genetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Michael Lieberman and Rick Ricer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 36.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای اپیدمیولوژی
Handbook of Epidemiology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای اپیدمیولوژی

Handbook of Epidemiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Wolfgang Ahrens , Iris Pigeot
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوراکتور یک بار مصرف II
Disposable Bioreactors II
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوراکتور یک بار مصرف II

Disposable Bioreactors II
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Dieter Eibl, Regine Eibl
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای ستون مونولیتیک و  ایزوتوپ دمتیلاسیون نشاندار در آنالیز پروتئوم بوسیله تكنیك Shotgun
Applications of Monolithic Column and Isotope Dimethylation Labeling in Shotgun Proteome Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای ستون مونولیتیک و ایزوتوپ دمتیلاسیون نشاندار در آنالیز پروتئوم بوسیله تكنیك Shotgun

Applications of Monolithic Column and Isotope Dimethylation Labeling in Shotgun Proteome Analysis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Fangjun Wang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنفس فلزی میکروبی
Microbial Metal Respiration: From Geochemistry to Potential Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تنفس فلزی میکروبی

Microbial Metal Respiration: From Geochemistry to Potential Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Johannes Gescher , Andreas Kappler
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایزوپرنوئیدها گیاهی: روش ها و پروتکل های
Plant Isoprenoids: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ایزوپرنوئیدها گیاهی: روش ها و پروتکل های

Plant Isoprenoids: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Manuel Rodríguez Concepción
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سموم و ترکیبات فعال بیولوژیکی ریز جلبک ها، جلد 2: اثرات بیولوژیکی و مدیریت ریسک
Toxins and Biologically Active Compounds from Microalgae, Volume 2: Biological Effects and Risk Management
نام کتاب:

دانلود کتاب سموم و ترکیبات فعال بیولوژیکی ریز جلبک ها، جلد 2: اثرات بیولوژیکی و مدیریت ریسک

Toxins and Biologically Active Compounds from Microalgae, Volume 2: Biological Effects and Risk Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: Gian Paolo Rossini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی تولید مثل گیاهان
Reproductive Biology of Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی تولید مثل گیاهان

Reproductive Biology of Plants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Kishan Gopal Ramawat , Jean-Michel Mérillon , K. R. Shivanna
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمودینامیک در مهندسی بیوشیمی
Thermodynamics in Biochemical Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمودینامیک در مهندسی بیوشیمی

Thermodynamics in Biochemical Engineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Urs von Stockar , Luuk A. M. van der Wielen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب OMICS:  کاربردها در پزشکی، کشاورزی، و علوم محیط زیست
OMICS: Applications in Biomedical, Agricultural, and Environmental Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب OMICS: کاربردها در پزشکی، کشاورزی، و علوم محیط زیست

OMICS: Applications in Biomedical, Agricultural, and Environmental Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Debmalya Barh , Vasudeo Zambare , Vasco Azevedo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر