موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدیریت ضایعات در صنایع شیمیایی و نفت
Waste Management in the Chemical and Petroleum Industries
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ضایعات در صنایع شیمیایی و نفت

Waste Management in the Chemical and Petroleum Industries
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Alireza Bahadori
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی ساختاری غشاء و فرآیندهای غشایی: با مبانی بیوشیمیایی و بیوفیزیکی
Membrane Structural Biology: With Biochemical and Biophysical Foundations
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی ساختاری غشاء و فرآیندهای غشایی: با مبانی بیوشیمیایی و بیوفیزیکی

Membrane Structural Biology: With Biochemical and Biophysical Foundations
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Mary Luckey
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 54.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی فنل ها در گیاهان: جداسازی، خالص سازی و استخراج
Polyphenols in Plants: Isolation, Purification and Extract Preparation
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی فنل ها در گیاهان: جداسازی، خالص سازی و استخراج

Polyphenols in Plants: Isolation, Purification and Extract Preparation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ronald Ross Watson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفتها در انگل شناسی
Advances in Parasitology, Volume 79
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفتها در انگل شناسی

Advances in Parasitology, Volume 79
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: David Rollinson, S.I. Hay
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی ماهی: شناسایی سموم شیمیایی آلی
Fish Physiology: Organic Chemical Toxicology of Fishes
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی ماهی: شناسایی سموم شیمیایی آلی

Fish Physiology: Organic Chemical Toxicology of Fishes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Keith B. Tierney , Anthony P. Farrell , Colin J. Brauner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  غدد مهره داران
Vertebrate Endocrinology, Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب غدد مهره داران

Vertebrate Endocrinology, Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: David O. Norris , James A. Carr
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 27.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مولکولی ویروس شناسی
Principles of Molecular Virology, Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مولکولی ویروس شناسی

Principles of Molecular Virology, Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Alan J. Cann
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف ایمنی مواد غذایی
Encyclopedia of Food Safety
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف ایمنی مواد غذایی

Encyclopedia of Food Safety
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Yasmine Motarjemi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 57.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راه حل های انرژی پایدار در کشاورزی (توسعه انرژی پایدار)
Sustainable Energy Solutions in Agriculture (Sustainable Energy Developments)
نام کتاب:

دانلود کتاب راه حل های انرژی پایدار در کشاورزی (توسعه انرژی پایدار)

Sustainable Energy Solutions in Agriculture (Sustainable Energy Developments)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Jochen Bundschuh, Guangnan Chen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای سایکونوروایمونولوژی
Handbook of Psychoneuroimmunology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سایکونوروایمونولوژی

Handbook of Psychoneuroimmunology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Alexander W. Kusnecov , Hymie Anisman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیانو باکترها: چشم انداز اقتصادی
Cyanobacteria: An Economic Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب سیانو باکترها: چشم انداز اقتصادی

Cyanobacteria: An Economic Perspective
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Naveen K. Sharma , Ashawani K. Rai , Lucas J. Stal
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حیوانات زائد
Trash Animals: How We Live with Nature's Filthy, Feral, Invasive, and Unwanted Species
نام کتاب:

دانلود کتاب حیوانات زائد

Trash Animals: How We Live with Nature's Filthy, Feral, Invasive, and Unwanted Species
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Kelsi Nagy , Phillip David Johnson II
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی با بیماری های سیستم بدن
Microbiology with Diseases by Body System
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی با بیماری های سیستم بدن

Microbiology with Diseases by Body System
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Robert W. Bauman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 93.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات ایمنی روغن: راهنمای مراقبت های بهداشتی حرفه ای
Essential Oil Safety: A Guide for Health Care Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات ایمنی روغن: راهنمای مراقبت های بهداشتی حرفه ای

Essential Oil Safety: A Guide for Health Care Professionals
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Robert Tisserand, Rodney Young
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی و زیست شناسی قارچ تریکودرما
Biotechnology and Biology of Trichoderma
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی و زیست شناسی قارچ تریکودرما

Biotechnology and Biology of Trichoderma
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: Vijai K. Gupta , Monika Schmoll , Alfredo Herrera-Estrella, R. S. Upadhyay , Irina Druzhinina , Maria Tuohy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژن کلونینگ و تجزیه و تحلیل DNA
Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب ژن کلونینگ و تجزیه و تحلیل DNA

Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: T. A. Brown
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت های کابردی در علم بیومولکولار
Practical Skills in Biomolecular Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت های کابردی در علم بیومولکولار

Practical Skills in Biomolecular Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Rob Reed , David Holmes , Jonathan Weyers , Allan Jones
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرمایش اهمی (روش های پیشرفته پردازش حرارتی)  در صنایع غذایی
Ohmic Heating in Food Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب گرمایش اهمی (روش های پیشرفته پردازش حرارتی) در صنایع غذایی

Ohmic Heating in Food Processing
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Hosahalli S. Ramaswamy, Michele Marcotte, Sudhir Sastry , Khalid Abdelrahim
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش بیو شیمی تجزیه
Teaching Bioanalytical Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش بیو شیمی تجزیه

Teaching Bioanalytical Chemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Harvey J. M. Hou
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت در تهیه مواد غذایی
Hygiene in Food Processing, Second Edition: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت در تهیه مواد غذایی

Hygiene in Food Processing, Second Edition: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Huub Lelieveld, John Holah , David Napper
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر