موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پلیمرها طبیعی و مصنوعی در پزشکی
Natural and Synthetic Biomedical Polymers
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمرها طبیعی و مصنوعی در پزشکی

Natural and Synthetic Biomedical Polymers
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Sangamesh Kumbar , Cato Laurencin and Meng Deng
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 50.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمایشات در تخلیص و تعیین خصوصیات آنزیم: راهنمای آزمایشگاه
Experiments in the Purification and Characterization of Enzymes: A Laboratory Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایشات در تخلیص و تعیین خصوصیات آنزیم: راهنمای آزمایشگاه

Experiments in the Purification and Characterization of Enzymes: A Laboratory Manual
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Thomas E. Crowley , Jack Kyte
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در زیست شناسی دریایی
Advances in Marine Biology, Volume 66
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در زیست شناسی دریایی

Advances in Marine Biology, Volume 66
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Michael P. Lesser
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آفت کش ها: جنبه های سمی
Pesticides: Toxic Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب آفت کش ها: جنبه های سمی

Pesticides: Toxic Aspects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Marcelo L. Larramendy and Sonia Soloneski
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی آب و پساب
Wastewater Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی آب و پساب

Wastewater Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Gabriel Bitton
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مجموع مطالعات رژیم غذایی
Total Diet Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب مجموع مطالعات رژیم غذایی

Total Diet Studies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Gerald G. Moy , Richard W. Vannoort
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروکاریوتها
The Prokaryotes
نام کتاب:

دانلود کتاب پروکاریوتها

The Prokaryotes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Edward F. DeLong , Eugene Rosenberg , Stephen Lory , Erko Stackebrandt , Fabiano Thompson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه زیست شناسی
The Philosophy of Biology: A Companion for Educators
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه زیست شناسی

The Philosophy of Biology: A Companion for Educators
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Kostas Kampourakis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حشرات: نمای کلی از حشره شناسی
The Insects: An Outline of Entomology
نام کتاب:

دانلود کتاب حشرات: نمای کلی از حشره شناسی

The Insects: An Outline of Entomology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: P. J. Gullan , P. S. Cranston
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار ژنومیک ها
Structural Genomics: General Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار ژنومیک ها

Structural Genomics: General Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Yu Wai Chen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نسل دوم سوخت های زیستی و زیست توده
Second Generation Biofuels and Biomass: Essential Guide for Investors, Scientists and Decision Makers
نام کتاب:

دانلود کتاب نسل دوم سوخت های زیستی و زیست توده

Second Generation Biofuels and Biomass: Essential Guide for Investors, Scientists and Decision Makers
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Roland A. Jansen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهبود اختلالات غذا خوردن: راهنمای برای پزشکان و بیماران آنها
Recovery from Eating Disorders: A Guide for Clinicians and Their Clients
نام کتاب:

دانلود کتاب بهبود اختلالات غذا خوردن: راهنمای برای پزشکان و بیماران آنها

Recovery from Eating Disorders: A Guide for Clinicians and Their Clients
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Greta Noordenbos
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمونه سازی سریع از بیومتریالها: اصول و کاربردها
Rapid Prototyping of Biomaterials: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نمونه سازی سریع از بیومتریالها: اصول و کاربردها

Rapid Prototyping of Biomaterials: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Roger Narayan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنه ها: اکولوژی، تکامل و رفتار
Mites: Ecology, Evolution & Behaviour
نام کتاب:

دانلود کتاب کنه ها: اکولوژی، تکامل و رفتار

Mites: Ecology, Evolution & Behaviour
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: David Evans Walter and Heather Proctor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفتها در ژنتیک
Advances in Genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفتها در ژنتیک

Advances in Genetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Theodore Friedmann, Jay C. Dunlap, Stephen F. Goodwin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  الکل مستقیم سوخت های سلولی
Direct Alcohol Fuel Cells: Materials, Performance, Durability and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب الکل مستقیم سوخت های سلولی

Direct Alcohol Fuel Cells: Materials, Performance, Durability and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Horacio R. Corti and Ernesto R. Gonzalez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خرچنگ دریایی: زیست شناسی، مدیریت، آبزی پروری و شیلات
Lobsters: Biology, Management, Aquaculture & Fisheries
نام کتاب:

دانلود کتاب خرچنگ دریایی: زیست شناسی، مدیریت، آبزی پروری و شیلات

Lobsters: Biology, Management, Aquaculture & Fisheries
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Bruce Phillips
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم جدید
Novel Ecosystems: Intervening in the New Ecological World Order
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم جدید

Novel Ecosystems: Intervening in the New Ecological World Order
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Richard J. Hobbs and Eric S. Higgs and Carol Hall
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کروموزوم فیلادلفیا: یک ژن جهش یافته و جستجو برای درمان سرطان در سطح ژنتیکی
The Philadelphia Chromosome: A Mutant Gene and the Quest to Cure Cancer at the Genetic Level
نام کتاب:

دانلود کتاب کروموزوم فیلادلفیا: یک ژن جهش یافته و جستجو برای درمان سرطان در سطح ژنتیکی

The Philadelphia Chromosome: A Mutant Gene and the Quest to Cure Cancer at the Genetic Level
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Foreword Robert A Weinberg Jessica Wapner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی سبز، حلالها سبز، مایعات یونی
Handbook of Green Chemistry, Green Solvents, Ionic Liquids
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی سبز، حلالها سبز، مایعات یونی

Handbook of Green Chemistry, Green Solvents, Ionic Liquids
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Peter Wasserscheid, Annegret Stark, Paul T. Anastas
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر