موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ملزومات بیوانفورماتیک
Essential Bioinformatics
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات بیوانفورماتیک

Essential Bioinformatics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Jin Xiong
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جیبی  پزشکی بالینی پستانداران  غیر انسان
Pocket Handbook of Nonhuman Primate Clinical Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جیبی پزشکی بالینی پستانداران غیر انسان

Pocket Handbook of Nonhuman Primate Clinical Medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Angela Courtney
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روش های فیزیکی درآنالیز مواد غذایی
Physical Methods in Food Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های فیزیکی درآنالیز مواد غذایی

Physical Methods in Food Analysis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Michael H. Tunick , Charles I. Onwulata
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه در پیشگیری و درمان چاقی شکمی
Nutrition in the Prevention and Treatment of Abdominal Obesity
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه در پیشگیری و درمان چاقی شکمی

Nutrition in the Prevention and Treatment of Abdominal Obesity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ronald Watson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه در بیماری های کلیه
Nutrition in Kidney Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه در بیماری های کلیه

Nutrition in Kidney Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Laura D. Byham-Gray , Jerrilynn D. Burrowes , Glenn M. Chertow
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبقه بندی مولکولی گیاهی : روش ها و پروتکل ها
Molecular Plant Taxonomy: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی مولکولی گیاهی : روش ها و پروتکل ها

Molecular Plant Taxonomy: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Pascale Besse
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیزم های مولکولی و سلولی فعالیت آنتی بادی
Molecular and Cellular Mechanisms of Antibody Activity
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیزم های مولکولی و سلولی فعالیت آنتی بادی

Molecular and Cellular Mechanisms of Antibody Activity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Falk Nimmerjahn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوفیلم های میکروبی: روش ها و پروتکل ها
Microbial Biofilms: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوفیلم های میکروبی: روش ها و پروتکل ها

Microbial Biofilms: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Gianfranco Donelli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابولومیک در عمل: استراتژی های موفق به تولید و تجزیه و تحلیل متابولیک
Metabolomics in Practice: Successful Strategies to Generate and Analyze Metabolic Data
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولومیک در عمل: استراتژی های موفق به تولید و تجزیه و تحلیل متابولیک

Metabolomics in Practice: Successful Strategies to Generate and Analyze Metabolic Data
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Michael Lammerhofer , Wolfram Weckwerth
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت سندرم های ژنتیکی
Management of Genetic Syndromes
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت سندرم های ژنتیکی

Management of Genetic Syndromes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Suzanne B. Cassidy , Judith E. Allanson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 63.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشت سلولی پستانداران برای تولید بیولوژیکی
Mammalian Cell Cultures for Biologics Manufacturing
نام کتاب:

دانلود کتاب کشت سلولی پستانداران برای تولید بیولوژیکی

Mammalian Cell Cultures for Biologics Manufacturing
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Weichang Zhou , Anne Kantardjieff
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماشین یادگیری در پزشکی
Machine Learning in Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب ماشین یادگیری در پزشکی

Machine Learning in Medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Ton J. Cleophas , Aeilko H. Zwinderman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر سم شناسی مواد غذایی
Introduction to Food Toxicology, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر سم شناسی مواد غذایی

Introduction to Food Toxicology, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Takayuki Shibamoto , Leonard F. Bjeldanes
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلامت پروبیوتیک ها
Interactive Probiotics
نام کتاب:

دانلود کتاب سلامت پروبیوتیک ها

Interactive Probiotics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Enrica Pessione
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  میکرو آرایه های بیولوژیکی: روش ها و پروتکل ها
Biological Microarrays: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو آرایه های بیولوژیکی: روش ها و پروتکل ها

Biological Microarrays: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ali Khademhosseini, Kahp-Yang Suh , Mohammed Zourob
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب کارخانه  زیست شناسی کاربردی سلول گیاهی
Applied Plant Cell Biology: Cellular Tools and Approaches for Plant Biotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب کارخانه زیست شناسی کاربردی سلول گیاهی

Applied Plant Cell Biology: Cellular Tools and Approaches for Plant Biotechnology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Peter Nick , Zdenek Opatrny
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیری: استرس اکسیداتیو و سطوح آنتی اکسیدان ها
Aging: Oxidative Stress and Dietary Antioxidants
نام کتاب:

دانلود کتاب پیری: استرس اکسیداتیو و سطوح آنتی اکسیدان ها

Aging: Oxidative Stress and Dietary Antioxidants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Victor R. Preedy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب تهاجمات گیاهی در مناطق حفاظت شده: الگوها، مشکلات و چالش ها
Plant Invasions in Protected Areas: Patterns, Problems and Challenges
نام کتاب:

دانلود کتاب تهاجمات گیاهی در مناطق حفاظت شده: الگوها، مشکلات و چالش ها

Plant Invasions in Protected Areas: Patterns, Problems and Challenges
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Llewellyn C. Foxcroft , Petr Pysek , David M. Richardson , Piero Genovesi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل سلولی و مولکولی مهاجر نورونی
Cellular and Molecular Control of Neuronal Migration
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل سلولی و مولکولی مهاجر نورونی

Cellular and Molecular Control of Neuronal Migration
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Laurent Nguyen , Simon Hippenmeyer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  معضل کنه ها
The Hard Ticks of the World
نام کتاب:

دانلود کتاب معضل کنه ها

The Hard Ticks of the World
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Alberto A. Guglielmone , Richard G. Robbins , Dmitry A. Apanaskevich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر