موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ارزیابی اثرات بو
Odour Impact Assessment Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی اثرات بو

Odour Impact Assessment Handbook
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Vincenzo Belgiorno , Vincenzo Naddeo , Tiziano Zarra
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضروریات روش زیبرافیش: زیست شناسی سلولی و تکوینی
Essential Zebrafish Methods: Cell and Developmental Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب ضروریات روش زیبرافیش: زیست شناسی سلولی و تکوینی

Essential Zebrafish Methods: Cell and Developmental Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Monte Westerfield , Leonard I. Zon , H. William Detrich III
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی زیست شناسی سلولی مولکولی
International Review of Cell and Molecular Biology, Volume 310
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی زیست شناسی سلولی مولکولی

International Review of Cell and Molecular Biology, Volume 310
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Kwang W. Jeon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پردازش روغن خوراکی
Edible Oil Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش روغن خوراکی

Edible Oil Processing
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Wolf Hamm , Richard J. Hamilton , Gijs Calliauw
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنما  آزمایشگاه زیست شناسی عمومی
Laboratory Manual for Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنما آزمایشگاه زیست شناسی عمومی

Laboratory Manual for Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: James W. Perry , David Morton and Joy B. Perry
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 38.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقش ریشه های گیاه در تولید محصول
The Role of Plant Roots in Crop Production
نام کتاب:

دانلود کتاب نقش ریشه های گیاه در تولید محصول

The Role of Plant Roots in Crop Production
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Nand Kumar Fageria
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه پایدار و برنامه ریزی
Sustainable Development and Planning
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه پایدار و برنامه ریزی

Sustainable Development and Planning
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: C. A. Brebbia , E. Beriatos
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های زیست محیطی در جهان کشاورزی
Ecological Networks in an Agricultural World
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های زیست محیطی در جهان کشاورزی

Ecological Networks in an Agricultural World
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Guy Woodward and David Bohan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر آب و هوا و گرمایش جهانی روی آبهای داخلی کشور: اثرات و کاهش خطر برای اکوسیستم ها و جوامع
Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر آب و هوا و گرمایش جهانی روی آبهای داخلی کشور: اثرات و کاهش خطر برای اکوسیستم ها و جوامع

Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Charles R. Goldman , Michio Kumagai , Richard D. Robarts
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا و چالش های جهانی
Climate Change, Air Pollution and Global Challenges
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا و چالش های جهانی

Climate Change, Air Pollution and Global Challenges
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Rainer Matyssek , N Clarke , P. Cudlin , T.N. Mikkelsen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 32.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی سلول: ملزومات بیوفیزیک غشاء
Cell Physiology Source Book, Fourth Edition: Essentials of Membrane Biophysics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی سلول: ملزومات بیوفیزیک غشاء

Cell Physiology Source Book, Fourth Edition: Essentials of Membrane Biophysics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Nicholas Sperelakis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 66.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در انگل شناسی
Advances in Parasitology, Volume 79
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در انگل شناسی

Advances in Parasitology, Volume 79
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: David Rollinson , S.I. Hay
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه تنوع زیستی
Encyclopedia of Biodiversity: Encyclopedia of Biodiversity, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه تنوع زیستی

Encyclopedia of Biodiversity: Encyclopedia of Biodiversity, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Simon A. Levin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 193.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم در زیست شناسی
Concepts in Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم در زیست شناسی

Concepts in Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Eldon Enger, Frederick Ross , David Bailey
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 117.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص و تأیید روغن زیتون و سایر روغن های گیاهی: روش های آنالیزی جدید
Characterization and Authentication of Olive and Other Vegetable Oils: New Analytical Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص و تأیید روغن زیتون و سایر روغن های گیاهی: روش های آنالیزی جدید

Characterization and Authentication of Olive and Other Vegetable Oils: New Analytical Methods
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: María Jesús Lerma García
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محیط زیست و توسعه پایدار
Environment and Sustainable Development
نام کتاب:

دانلود کتاب محیط زیست و توسعه پایدار

Environment and Sustainable Development
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: M.H. Fulekar, Bhawana Pathak, R K Kale
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص ضد میکروبی: مولکول های جدید و قدیمی در مبارزه با باکتری های مقاوم
Antimicrobials: New and Old Molecules in the Fight Against Multi-resistant Bacteria
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص ضد میکروبی: مولکول های جدید و قدیمی در مبارزه با باکتری های مقاوم

Antimicrobials: New and Old Molecules in the Fight Against Multi-resistant Bacteria
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Flavia Marinelli, Olga Genilloud
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مولکولی ویروس شناسی
Molecular Virology
نام کتاب:

دانلود کتاب مولکولی ویروس شناسی

Molecular Virology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Susanne Modrow, Dietrich Falke, Uwe Truyen , Hermann Schätzl
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تمشک
Raspberries
نام کتاب:

تمشک

Raspberries
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Richard C. Funt and Harvey K. Hall
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازیافت و استفاده مجدد از مواد و محصولات
Recycling and Reuse of Materials and Their Products
نام کتاب:

دانلود کتاب بازیافت و استفاده مجدد از مواد و محصولات

Recycling and Reuse of Materials and Their Products
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Yves Grohens, S. Kishor Kumar, Abderrahim Boudenne, Yang Weimin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر