موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب miRNomics: زیست شناسی و آنالیز محاسباتی میکرو RNA
miRNomics: MicroRNA Biology and Computational Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب miRNomics: زیست شناسی و آنالیز محاسباتی میکرو RNA

miRNomics: MicroRNA Biology and Computational Analysis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Malik Yousef, Jens Allmer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم کمپلمان: روش ها و پروتکل ها
The Complement System: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم کمپلمان: روش ها و پروتکل ها

The Complement System: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Mihaela Gadjeva
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بلوغ miRNA: روش ها و پروتکل ها
miRNA Maturation: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب بلوغ miRNA: روش ها و پروتکل ها

miRNA Maturation: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Christoph Arenz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابولیسم گیاهی: روش ها و پروتکل ها
Plant Metabolism: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولیسم گیاهی: روش ها و پروتکل ها

Plant Metabolism: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ganesh Sriram
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی فلورسانس: روش ها و پروتکل ها
Fluorescence Spectroscopy and Microscopy: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی فلورسانس: روش ها و پروتکل ها

Fluorescence Spectroscopy and Microscopy: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Yves Engelborghs, Antonie J.W.G. Visser
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل های آرابیدوپسیس
Arabidopsis Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل های آرابیدوپسیس

Arabidopsis Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Jose J. Sanchez-Serrano, Julio Salinas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروسکوپ کانفوکال (هم کانونی): روش ها و پروتکل ها
Confocal Microscopy: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروسکوپ کانفوکال (هم کانونی): روش ها و پروتکل ها

Confocal Microscopy: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Stephen W. Paddock
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ویروس هپاتیت E: پاتوژن در حال ظهور مشترک انسان و دام و منتقله از غذا
Hepatitis E Virus: An Emerging Zoonotic and Foodborne Pathogen
نام کتاب:

دانلود کتاب ویروس هپاتیت E: پاتوژن در حال ظهور مشترک انسان و دام و منتقله از غذا

Hepatitis E Virus: An Emerging Zoonotic and Foodborne Pathogen
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Franco Maria Ruggeri , Ilaria Di Bartolo , Fabio Ostanello , Marcello Trevisani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوائد فسفات: اندیشه های جدید، فناوری جدید، توسعه های جدید
Beneficiation of Phosphates: New Thought, New Technology, New Development
نام کتاب:

دانلود کتاب فوائد فسفات: اندیشه های جدید، فناوری جدید، توسعه های جدید

Beneficiation of Phosphates: New Thought, New Technology, New Development
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Patrick Zhang , Jan Miller , Hassan El-Shall
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی
Essential Cell Biology, 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی

Essential Cell Biology, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Bruce Alberts, Dennis Bray , Karen Hopkin , Alexander D Johnson , Julian Lewis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 45.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در بسته بندی گوشت، مرغ و غذاهای دریایی
Advances in Meat, Poultry and Seafood Packaging
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در بسته بندی گوشت، مرغ و غذاهای دریایی

Advances in Meat, Poultry and Seafood Packaging
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Joseph P. Kerry
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس عکاس از زیست شناسی دریایی
A Photographic Atlas of Marine Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس عکاس از زیست شناسی دریایی

A Photographic Atlas of Marine Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Gary D. Wisehart , Erin C. Rempala , Michael J. Leboffe , David Ferguson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس عکس برای آزمایشگاه میکروبیولوژی
A Photographic Atlas for the Microbiology Laboratory
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس عکس برای آزمایشگاه میکروبیولوژی

A Photographic Atlas for the Microbiology Laboratory
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Michael J. Leboffe and Burton E. Pierce
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جلبکها برای سوخت های زیستی و انرژی
Algae for Biofuels and Energy
نام کتاب:

دانلود کتاب جلبکها برای سوخت های زیستی و انرژی

Algae for Biofuels and Energy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Michael A. Borowitzka , Navid R. Moheimani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  یکپارچه سازی کشاورزی، حفاظت و اکوتوریسم
Integrating Agriculture, Conservation and Ecotourism: Examples from the Field (Issues in Agroecology - Present Status and Future Prospectus)
نام کتاب:

دانلود کتاب یکپارچه سازی کشاورزی، حفاظت و اکوتوریسم

Integrating Agriculture, Conservation and Ecotourism: Examples from the Field (Issues in Agroecology - Present Status and Future Prospectus)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: W. Bruce Campbell , Silvia López Ortíz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پاندانسه آ هندی ( گیاهان بومی مناطق استوایی): مرور کلی
Indian Pandanaceae - an overview
نام کتاب:

دانلود کتاب پاندانسه آ هندی ( گیاهان بومی مناطق استوایی): مرور کلی

Indian Pandanaceae - an overview
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Altafhusain Nadaf , Rahul Zanan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی محرک های مکانیکی
Mechanosensing Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی محرک های مکانیکی

Mechanosensing Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Masaki Noda
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیری، مانیتورینگ، مدلسازی و کنترل فرآیند های زیستی
Measurement, Monitoring, Modelling and Control of Bioprocesses
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیری، مانیتورینگ، مدلسازی و کنترل فرآیند های زیستی

Measurement, Monitoring, Modelling and Control of Bioprocesses
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Carl-Fredrik Mandenius , Nigel J Titchener-Hooker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی گیاهی
Plant Electrophysiology
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی گیاهی

Plant Electrophysiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Alexander G. Volkov
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوخت و مهندسی علوم سلولی : مواد، فرآیندها، سیستم ها و فناوری
Fuel Cell Science and Engineering: Materials, Processes, Systems and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب سوخت و مهندسی علوم سلولی : مواد، فرآیندها، سیستم ها و فناوری

Fuel Cell Science and Engineering: Materials, Processes, Systems and Technology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Detlef Stolten , Bernd Emonts
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر