موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب شناسای بیماریهای ژنی
Disease Gene Identification: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب شناسای بیماریهای ژنی

Disease Gene Identification: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Johanna K. DiStefano
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رژیم غذایی، مغز، رفتار
Diet, Brain, Behavior: Practical Implications
نام کتاب:

دانلود کتاب رژیم غذایی، مغز، رفتار

Diet, Brain, Behavior: Practical Implications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Robin B. Kanarek , Harris R. Lieberman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سمی بودن عناصر فلزی در گیاهان
Metal Toxicity in Plants: Perception, Signaling and Remediation
نام کتاب:

دانلود کتاب سمی بودن عناصر فلزی در گیاهان

Metal Toxicity in Plants: Perception, Signaling and Remediation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Dharmendra Kumar Gupta , Luisa M. Sandalio
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 15,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2013 (ویرایش بیست و ششم)
Medical Microbiology, Jawetz 2013 (26th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2013 (ویرایش بیست و ششم)

Medical Microbiology, Jawetz 2013 (26th Edition)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Jawetz, Melnick, and Adelberg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 40.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غشاء و فرآیندهای غشایی بیومیمتیک برای کاربرد های سنسور و جداسازی
Biomimetic Membranes for Sensor and Separation Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب غشاء و فرآیندهای غشایی بیومیمتیک برای کاربرد های سنسور و جداسازی

Biomimetic Membranes for Sensor and Separation Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Claus Hélix-Nielsen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان های مرتبط با ویروس ها
Cancer Associated Viruses
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان های مرتبط با ویروس ها

Cancer Associated Viruses
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Erle S. Robertson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متدها و پروتکل ها ضد ویروسی
Antiviral Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب متدها و پروتکل ها ضد ویروسی

Antiviral Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Edwin Yunhao Gong
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در تغذیه مرکبات
Advances in Citrus Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در تغذیه مرکبات

Advances in Citrus Nutrition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Anoop Kumar Srivastava
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در نورومورفیک  علوم ممریستور  و کاربردها
Advances in Neuromorphic Memristor Science and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در نورومورفیک علوم ممریستور و کاربردها

Advances in Neuromorphic Memristor Science and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Robert Kozma , Robinson E. Pino , Giovanni E. Pazienza
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باکتری و سرطان
Bacteria and Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب باکتری و سرطان

Bacteria and Cancer
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Abdul Arif Khan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باکتری های اسید لاکتیک: میکروبیولوژی و جنبه های کاربردی
Lactic Acid Bacteria: Microbiological and Functional Aspects, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب باکتری های اسید لاکتیک: میکروبیولوژی و جنبه های کاربردی

Lactic Acid Bacteria: Microbiological and Functional Aspects, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Sampo Lahtinen, Arthur C. Ouwehand, Seppo Salminen , Atte von Wright
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


		دانلود کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی: مفاهیم و آزمایشات
Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی: مفاهیم و آزمایشات

Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Gerald Karp
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 156.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هپاتیت ویروسی
Viral Hepatitis
نام کتاب:

دانلود کتاب هپاتیت ویروسی

Viral Hepatitis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Howard C. Thomas, Anna S. F. Lok , Stephen A. Locarnini, Arie J. Zuckerman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


		دانلود کتاب حل کردن بلایای زیست محیطی
Unraveling Environmental Disasters
نام کتاب:

دانلود کتاب حل کردن بلایای زیست محیطی

Unraveling Environmental Disasters
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Daniel Vallero , Trevor Letcher
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


		دانلود کتاب مواد غذایی فعال زیستی به عنوان مداخلات غذایی برای جمعیت سالخورده
Bioactive Food as Dietary Interventions for the Aging Population
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد غذایی فعال زیستی به عنوان مداخلات غذایی برای جمعیت سالخورده

Bioactive Food as Dietary Interventions for the Aging Population
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ronald Ross Watson, Victor R. Preedy
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی قارچ های دریایی
Biology of Marine Fungi
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی قارچ های دریایی

Biology of Marine Fungi
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: Chandralata Raghukumar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طرفداران حفظ محیط زیست و انرژی هسته ای
The Nuclear Environmentalist: Is There a Green Road to Nuclear Energy?
نام کتاب:

طرفداران حفظ محیط زیست و انرژی هسته ای

The Nuclear Environmentalist: Is There a Green Road to Nuclear Energy?
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Juan José Gomez Cadenas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مقدمه ای بر ویروس شناسی مدرن
Introduction to Modern Virology
نام کتاب:

مقدمه ای بر ویروس شناسی مدرن

Introduction to Modern Virology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: N. J. Dimmock, A. J. Easton, and K. N. Leppard
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


علت سفیدی شیر؟  و  200 سوال عجیب دیگر شیمی
Why Is Milk White?: & 200 Other Curious Chemistry Questions
نام کتاب:

علت سفیدی شیر؟ و 200 سوال عجیب دیگر شیمی

Why Is Milk White?: & 200 Other Curious Chemistry Questions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: by Alexa Coelho , Simon Quellen Field
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ترجمه  ژنومیک برای اصلاح زراعت و اصلاح نباتات (جلد دوم) - بهبود کیفیت و عملکرد
Translational Genomics for Crop Breeding: Volume 2 - Improvement for Abiotic Stress, Quality and Yield Improvement
نام کتاب:

ترجمه ژنومیک برای اصلاح زراعت و اصلاح نباتات (جلد دوم) - بهبود کیفیت و عملکرد

Translational Genomics for Crop Breeding: Volume 2 - Improvement for Abiotic Stress, Quality and Yield Improvement
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Rajeev Varshney , Roberto Tuberosa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر