موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدل شکنندگی در تجزیه و تحلیل بقا
Frailty Models in Survival Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل شکنندگی در تجزیه و تحلیل بقا

Frailty Models in Survival Analysis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Andreas Wienke
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ایمنی مواد غذایی = رفتار: 30 روش اثبات شده برای بهبود انطباق کارمند
Food Safety = Behavior: 30 Proven Techniques to Enhance Employee Compliance
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمنی مواد غذایی = رفتار: 30 روش اثبات شده برای بهبود انطباق کارمند

Food Safety = Behavior: 30 Proven Techniques to Enhance Employee Compliance
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Frank Yiannas
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست مواد غذایی آلرژن: تکنیک های مولکولی، ایمونوشیمیایی و کروماتوگرافی
Food Allergen Testing: Molecular, Immunochemical and Chromatographic Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب تست مواد غذایی آلرژن: تکنیک های مولکولی، ایمونوشیمیایی و کروماتوگرافی

Food Allergen Testing: Molecular, Immunochemical and Chromatographic Techniques
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: George Siragakis and Dimosthenis Kizis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اشرشیاکلی در آمریکا
Escherichia coli in the Americas
نام کتاب:

دانلود کتاب اشرشیاکلی در آمریکا

Escherichia coli in the Americas
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Alfredo G. Torres
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آبزی پروری خارپوستان
Echinoderm Aquaculture
نام کتاب:

دانلود کتاب آبزی پروری خارپوستان

Echinoderm Aquaculture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Nicholas Brown and Steve Eddy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رژیم غذایی و تغذیه در مراقبت های ویژه
Diet and Nutrition in Critical Care
نام کتاب:

دانلود کتاب رژیم غذایی و تغذیه در مراقبت های ویژه

Diet and Nutrition in Critical Care
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Rajkumar Rajendram , Victor R. Preedy and Vinood B. Patel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 38.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت آزمایشگاه سیتوژنتیک
Cytogenetic Laboratory Management: Chromosomal, FISH and Microarray-Based Best Practices and Procedures
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت آزمایشگاه سیتوژنتیک

Cytogenetic Laboratory Management: Chromosomal, FISH and Microarray-Based Best Practices and Procedures
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Susan Mahler Zneimer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان سرکوب کننده ایمنی شایع در پیوند اعضاء
Current Immunosuppressive Therapy in Organ Transplantation
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان سرکوب کننده ایمنی شایع در پیوند اعضاء

Current Immunosuppressive Therapy in Organ Transplantation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Huifang Chen and Shiguang Qian
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شاهدانه: راهنمای کامل
Cannabis: A Complete Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب شاهدانه: راهنمای کامل

Cannabis: A Complete Guide
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ernest Small
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی و مدیریت دیسکرازی سلولی غیر معمول پلاسما
Biology and Management of Unusual Plasma Cell Dyscrasias
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی و مدیریت دیسکرازی سلولی غیر معمول پلاسما

Biology and Management of Unusual Plasma Cell Dyscrasias
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Todd M. Zimmerman and Shaji K Kumar
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری از هشت پا: چگونه اسرار طبیعت میتواند به ما  در مبارزه با حملات تروریستی، بلایای طبیعی و بیماری ها کمک کند
Learning From the Octopus: How Secrets from Nature Can Help Us Fight Terrorist Attacks, Natural Disasters, and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری از هشت پا: چگونه اسرار طبیعت میتواند به ما در مبارزه با حملات تروریستی، بلایای طبیعی و بیماری ها کمک کند

Learning From the Octopus: How Secrets from Nature Can Help Us Fight Terrorist Attacks, Natural Disasters, and Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Rafe Sagarin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گزارشات JIMD
JIMD Reports, Volume 28
نام کتاب:

دانلود کتاب گزارشات JIMD

JIMD Reports, Volume 28
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Eva Morava , Matthias Baumgartner , Marc Patterson , Shamima Rahman , Johannes Zschocke and Verena Peters
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر  ژنومیک تکاملی
Introduction to Evolutionary Genomics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ژنومیک تکاملی

Introduction to Evolutionary Genomics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Naruya Saitou
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب التهاب و ایمنی در سرطان
Inflammation and Immunity in Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب التهاب و ایمنی در سرطان

Inflammation and Immunity in Cancer
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Tsukasa Seya , Misako Matsumoto , Keiko Udaka and Noriyuki Sato
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی فراورده های لبنی
Dairy Microbiology: A Practical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی فراورده های لبنی

Dairy Microbiology: A Practical Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Photis Papademas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی فعال برای محافظت از گونه های: قبل از فهرست حفاظت و قانون گونه های در معرض خطر
Proactive Strategies for Protecting Species: Pre-Listing Conservation and the Endangered Species Act
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی فعال برای محافظت از گونه های: قبل از فهرست حفاظت و قانون گونه های در معرض خطر

Proactive Strategies for Protecting Species: Pre-Listing Conservation and the Endangered Species Act
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: C. Josh Donlan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروریسی برای کاربردهای پیشرفته پزشکی و درمان
Electrospinning for Advanced Biomedical Applications and Therapies
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروریسی برای کاربردهای پیشرفته پزشکی و درمان

Electrospinning for Advanced Biomedical Applications and Therapies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: M. Neves Nuno
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل های علامت دهی خارپشت
Hedgehog Signaling Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل های علامت دهی خارپشت

Hedgehog Signaling Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Natalia A. Riobo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پپتیدولوژی محاسباتی
Computational Peptidology
نام کتاب:

دانلود کتاب پپتیدولوژی محاسباتی

Computational Peptidology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Peng Zhou and Jian Huang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی پلاستید
Plastid Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی پلاستید

Plastid Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Steven Theg and Francis-Andre Wollman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر