موضوعات کتاب ها

 اتوفاژی – سرطان، پاتولوژی های دیگر، التهاب، ایمنی، عفونت و پیری – نقش در بیماری های عمومی
Autophagy: Cancer, Other Pathologies, Inflammation, Immunity, Infection, and Aging
نام کتاب:

اتوفاژی – سرطان، پاتولوژی های دیگر، التهاب، ایمنی، عفونت و پیری – نقش در بیماری های عمومی

Autophagy: Cancer, Other Pathologies, Inflammation, Immunity, Infection, and Aging
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: M. A. Hayat
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ساختمان پیچیده ترین ساختار بر ​​روی زمین
Building the Most Complex Structure on Earth
نام کتاب:

ساختمان پیچیده ترین ساختار بر ​​روی زمین

Building the Most Complex Structure on Earth
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Nelson R. Cabej
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مواد غذایی فعال زیستی به عنوان  مداخلات غذایی  برای دیابت
Bioactive Food as Dietary Interventions for Diabetes: Bioactive Foods in Chronic Disease States
نام کتاب:

مواد غذایی فعال زیستی به عنوان مداخلات غذایی برای دیابت

Bioactive Food as Dietary Interventions for Diabetes: Bioactive Foods in Chronic Disease States
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ronald Ross Watson, Victor R. Preedy
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اشریشیا کولی: Pathotypes و اصول پاتوژنز
Escherichia coli, Second Edition: Pathotypes and Principles of Pathogenesis
نام کتاب:

اشریشیا کولی: Pathotypes و اصول پاتوژنز

Escherichia coli, Second Edition: Pathotypes and Principles of Pathogenesis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Michael Donnenberg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سازند الگو و پدیده نوسانی
Pattern Formations and Oscillatory Phenomena
نام کتاب:

سازند الگو و پدیده نوسانی

Pattern Formations and Oscillatory Phenomena
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Shuichi Kinoshita
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اصول فیزیک زیست محیطی
Principles of Environmental Physics, Fourth Edition: Plants, Animals, and the Atmosphere
نام کتاب:

اصول فیزیک زیست محیطی

Principles of Environmental Physics, Fourth Edition: Plants, Animals, and the Atmosphere
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: John Monteith , Mike Unsworth
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فیزیک در زیست شناسی و پزشکی
Physics in Biology and Medicine, Fourth Edition
نام کتاب:

فیزیک در زیست شناسی و پزشکی

Physics in Biology and Medicine, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Paul Davidovits
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستم ها و زیست شناسی محاسباتی - سیستم های تجربی مولکولی و سلولی
Systems and Computational Biology - Molecular and Cellular Experimental Systems
نام کتاب:

سیستم ها و زیست شناسی محاسباتی - سیستم های تجربی مولکولی و سلولی

Systems and Computational Biology - Molecular and Cellular Experimental Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Ning-Sun Yang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کار های انتخابی در بیوانفورماتیک
Selected Works in Bioinformatics
نام کتاب:

کار های انتخابی در بیوانفورماتیک

Selected Works in Bioinformatics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Xuhua Xia
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بینش های اپیدمیولوژی
Epidemiology Insights
نام کتاب:

بینش های اپیدمیولوژی

Epidemiology Insights
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Maria de Lourdes Ribeiro de Souza da Cunha
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آنزیم های دریایی برای Biocatalysis
Marine Enzymes for Biocatalysis: Sources, Biocatalytic Characteristics and Bioprocesses of Marine Enzymes
نام کتاب:

آنزیم های دریایی برای Biocatalysis

Marine Enzymes for Biocatalysis: Sources, Biocatalytic Characteristics and Bioprocesses of Marine Enzymes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: A Trincone
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تکامل ژنوم باکتری هایی
Genome Evolution of Photosynthetic Bacteria
نام کتاب:

تکامل ژنوم باکتری هایی

Genome Evolution of Photosynthetic Bacteria
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Tom J. Beatty
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مواد غذایی فعال زیستی به عنوان رژیم غذایی موثر برای آرتریت و بیماری های التهابی مرتبط
Bioactive Food as Dietary Interventions for Arthritis and Related Inflammatory Diseases
نام کتاب:

مواد غذایی فعال زیستی به عنوان رژیم غذایی موثر برای آرتریت و بیماری های التهابی مرتبط

Bioactive Food as Dietary Interventions for Arthritis and Related Inflammatory Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ronald Ross Watson, Victor R. Preedy
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 آرگوتکنولوژی (کشت و صنعت) – مقدمه فلسفی
Agro-Technology: A Philosophical Introduction
نام کتاب:

آرگوتکنولوژی (کشت و صنعت) – مقدمه فلسفی

Agro-Technology: A Philosophical Introduction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: R. Paul Thompson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سنجش از راه دور صخره های مرجانی : راهنمای نقشه برداری، نظارت و مدیریت
Coral Reef Remote Sensing: A Guide for Mapping, Monitoring and Management
نام کتاب:

سنجش از راه دور صخره های مرجانی : راهنمای نقشه برداری، نظارت و مدیریت

Coral Reef Remote Sensing: A Guide for Mapping, Monitoring and Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: James A. Goodman , Samuel J. Purkis , Stuart R. Phinn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اکوسیستم مانگرو آسیا: وضعیت، چالش ها و استراتژی های مدیریت
Mangrove Ecosystems of Asia: Status, Challenges and Management Strategies
نام کتاب:

اکوسیستم مانگرو آسیا: وضعیت، چالش ها و استراتژی های مدیریت

Mangrove Ecosystems of Asia: Status, Challenges and Management Strategies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: I. Faridah-Hanum, A. Latiff , Khalid Rehman Hakeem, Munir Ozturk
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اطلس مغز از خفاش دم کوتاه میوه (perspicillata Carollia)
Forebrain Atlas of the Short-tailed Fruit Bat, Carollia perspicillata
نام کتاب:

اطلس مغز از خفاش دم کوتاه میوه (perspicillata Carollia)

Forebrain Atlas of the Short-tailed Fruit Bat, Carollia perspicillata
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Frank Scalia, John J Rasweiler IV , Jason Scalia, Rena Orman, Mark Stewart
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


حشرات: ساختار و عملکرد
The Insects: Structure and Function
نام کتاب:

حشرات: ساختار و عملکرد

The Insects: Structure and Function
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: R. F. Chapman , Stephen J. Simpson , Angela E. Douglas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 27.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دستورالعمل های جدید پژوهشی در ترمیم DNA
New Research Directions in DNA Repair
نام کتاب:

دستورالعمل های جدید پژوهشی در ترمیم DNA

New Research Directions in DNA Repair
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Clark Chen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


رویکرد های ژن درمانی نوین
Novel Gene Therapy Approaches
نام کتاب:

رویکرد های ژن درمانی نوین

Novel Gene Therapy Approaches
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ming Wei and David Good
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر