موضوعات کتاب ها

بینش های اپیدمیولوژی
Epidemiology Insights
نام کتاب:

بینش های اپیدمیولوژی

Epidemiology Insights
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Maria de Lourdes Ribeiro de Souza da Cunha
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آنزیم های دریایی برای Biocatalysis
Marine Enzymes for Biocatalysis: Sources, Biocatalytic Characteristics and Bioprocesses of Marine Enzymes
نام کتاب:

آنزیم های دریایی برای Biocatalysis

Marine Enzymes for Biocatalysis: Sources, Biocatalytic Characteristics and Bioprocesses of Marine Enzymes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: A Trincone
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تکامل ژنوم باکتری هایی
Genome Evolution of Photosynthetic Bacteria
نام کتاب:

تکامل ژنوم باکتری هایی

Genome Evolution of Photosynthetic Bacteria
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Tom J. Beatty
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مواد غذایی فعال زیستی به عنوان رژیم غذایی موثر برای آرتریت و بیماری های التهابی مرتبط
Bioactive Food as Dietary Interventions for Arthritis and Related Inflammatory Diseases
نام کتاب:

مواد غذایی فعال زیستی به عنوان رژیم غذایی موثر برای آرتریت و بیماری های التهابی مرتبط

Bioactive Food as Dietary Interventions for Arthritis and Related Inflammatory Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ronald Ross Watson, Victor R. Preedy
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 آرگوتکنولوژی (کشت و صنعت) – مقدمه فلسفی
Agro-Technology: A Philosophical Introduction
نام کتاب:

آرگوتکنولوژی (کشت و صنعت) – مقدمه فلسفی

Agro-Technology: A Philosophical Introduction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: R. Paul Thompson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سنجش از راه دور صخره های مرجانی : راهنمای نقشه برداری، نظارت و مدیریت
Coral Reef Remote Sensing: A Guide for Mapping, Monitoring and Management
نام کتاب:

سنجش از راه دور صخره های مرجانی : راهنمای نقشه برداری، نظارت و مدیریت

Coral Reef Remote Sensing: A Guide for Mapping, Monitoring and Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: James A. Goodman , Samuel J. Purkis , Stuart R. Phinn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اکوسیستم مانگرو آسیا: وضعیت، چالش ها و استراتژی های مدیریت
Mangrove Ecosystems of Asia: Status, Challenges and Management Strategies
نام کتاب:

اکوسیستم مانگرو آسیا: وضعیت، چالش ها و استراتژی های مدیریت

Mangrove Ecosystems of Asia: Status, Challenges and Management Strategies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: I. Faridah-Hanum, A. Latiff , Khalid Rehman Hakeem, Munir Ozturk
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اطلس مغز از خفاش دم کوتاه میوه (perspicillata Carollia)
Forebrain Atlas of the Short-tailed Fruit Bat, Carollia perspicillata
نام کتاب:

اطلس مغز از خفاش دم کوتاه میوه (perspicillata Carollia)

Forebrain Atlas of the Short-tailed Fruit Bat, Carollia perspicillata
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Frank Scalia, John J Rasweiler IV , Jason Scalia, Rena Orman, Mark Stewart
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


حشرات: ساختار و عملکرد
The Insects: Structure and Function
نام کتاب:

حشرات: ساختار و عملکرد

The Insects: Structure and Function
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: R. F. Chapman , Stephen J. Simpson , Angela E. Douglas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 27.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دستورالعمل های جدید پژوهشی در ترمیم DNA
New Research Directions in DNA Repair
نام کتاب:

دستورالعمل های جدید پژوهشی در ترمیم DNA

New Research Directions in DNA Repair
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Clark Chen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


رویکرد های ژن درمانی نوین
Novel Gene Therapy Approaches
نام کتاب:

رویکرد های ژن درمانی نوین

Novel Gene Therapy Approaches
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ming Wei and David Good
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سندرم داون
Down Syndrome
نام کتاب:

سندرم داون

Down Syndrome
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Subrata Kumar Dey
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


واکسن مولکولی: از پیشگیری تا درمان
Molecular Vaccines: From Prophylaxis to Therapy
نام کتاب:

واکسن مولکولی: از پیشگیری تا درمان

Molecular Vaccines: From Prophylaxis to Therapy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Matthias Giese
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گلوبین های میکروبی - وضعیت و فرصت ها
Microbial Globins – Status and Opportunities
نام کتاب:

گلوبین های میکروبی - وضعیت و فرصت ها

Microbial Globins – Status and Opportunities
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Robert K. Poole
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تغذیه درمانی
Medical Nutrition Therapy: A Case Study Approach
نام کتاب:

تغذیه درمانی

Medical Nutrition Therapy: A Case Study Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Marcia Nelms , Sara Long Roth
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تجزیه و تحلیل چند متغیره: راهنمای عملی برای متخصصان بالینی و پژوهشگران سلامت عمومی
Multivariable Analysis: A Practical Guide for Clinicians and Public Health Researchers
نام کتاب:

تجزیه و تحلیل چند متغیره: راهنمای عملی برای متخصصان بالینی و پژوهشگران سلامت عمومی

Multivariable Analysis: A Practical Guide for Clinicians and Public Health Researchers
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Mitchell H. Katz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اصول تکثیر و ازدیاد جمعیت
Principles of Cloning
نام کتاب:

اصول تکثیر و ازدیاد جمعیت

Principles of Cloning
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Jose Cibelli, Ian Sir Wilmut , Rudolf Jaenisch , John Gurdon , Robert Lanza, Michael West, Keith H.S. Campbell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 38.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی فنول ها در سلامت و بیماری انسان
Polyphenols in Human Health and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی فنول ها در سلامت و بیماری انسان

Polyphenols in Human Health and Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ronald Ross Watson, Victor R. Preedy , Sherma Zibadi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 49.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پروتئین و پپتید – فولدینگ، میسفولدینگ و نانفولدینگ
Protein and Peptide Folding, Misfolding, and Nonfolding
نام کتاب:

پروتئین و پپتید – فولدینگ، میسفولدینگ و نانفولدینگ

Protein and Peptide Folding, Misfolding, and Nonfolding
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Reinhard Schweitzer-Stenner , Vladimir Uversky
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ایمونولوژی استئوپروز  تداخلات در سیستم های ایمنی و اسکلتی
Osteoimmunology: Interactions of the Immune and Skeletal Systems
نام کتاب:

ایمونولوژی استئوپروز تداخلات در سیستم های ایمنی و اسکلتی

Osteoimmunology: Interactions of the Immune and Skeletal Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Yongwon Choi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر