موضوعات کتاب ها

رویکرد های ژن درمانی نوین
Novel Gene Therapy Approaches
نام کتاب:

رویکرد های ژن درمانی نوین

Novel Gene Therapy Approaches
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ming Wei and David Good
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سندرم داون
Down Syndrome
نام کتاب:

سندرم داون

Down Syndrome
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Subrata Kumar Dey
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


واکسن مولکولی: از پیشگیری تا درمان
Molecular Vaccines: From Prophylaxis to Therapy
نام کتاب:

واکسن مولکولی: از پیشگیری تا درمان

Molecular Vaccines: From Prophylaxis to Therapy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Matthias Giese
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گلوبین های میکروبی - وضعیت و فرصت ها
Microbial Globins – Status and Opportunities
نام کتاب:

گلوبین های میکروبی - وضعیت و فرصت ها

Microbial Globins – Status and Opportunities
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Robert K. Poole
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تغذیه درمانی
Medical Nutrition Therapy: A Case Study Approach
نام کتاب:

تغذیه درمانی

Medical Nutrition Therapy: A Case Study Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Marcia Nelms , Sara Long Roth
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تجزیه و تحلیل چند متغیره: راهنمای عملی برای متخصصان بالینی و پژوهشگران سلامت عمومی
Multivariable Analysis: A Practical Guide for Clinicians and Public Health Researchers
نام کتاب:

تجزیه و تحلیل چند متغیره: راهنمای عملی برای متخصصان بالینی و پژوهشگران سلامت عمومی

Multivariable Analysis: A Practical Guide for Clinicians and Public Health Researchers
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Mitchell H. Katz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اصول تکثیر و ازدیاد جمعیت
Principles of Cloning
نام کتاب:

اصول تکثیر و ازدیاد جمعیت

Principles of Cloning
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Jose Cibelli, Ian Sir Wilmut , Rudolf Jaenisch , John Gurdon , Robert Lanza, Michael West, Keith H.S. Campbell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 38.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی فنول ها در سلامت و بیماری انسان
Polyphenols in Human Health and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی فنول ها در سلامت و بیماری انسان

Polyphenols in Human Health and Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ronald Ross Watson, Victor R. Preedy , Sherma Zibadi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 49.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پروتئین و پپتید – فولدینگ، میسفولدینگ و نانفولدینگ
Protein and Peptide Folding, Misfolding, and Nonfolding
نام کتاب:

پروتئین و پپتید – فولدینگ، میسفولدینگ و نانفولدینگ

Protein and Peptide Folding, Misfolding, and Nonfolding
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Reinhard Schweitzer-Stenner , Vladimir Uversky
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ایمونولوژی استئوپروز  تداخلات در سیستم های ایمنی و اسکلتی
Osteoimmunology: Interactions of the Immune and Skeletal Systems
نام کتاب:

ایمونولوژی استئوپروز تداخلات در سیستم های ایمنی و اسکلتی

Osteoimmunology: Interactions of the Immune and Skeletal Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Yongwon Choi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 فناوری و تغذیه جو
Oats Nutrition and Technology
نام کتاب:

فناوری و تغذیه جو

Oats Nutrition and Technology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: YiFang Chu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تخمیر در بستر جامد در مواد غذایی و نوشیدنی ها
Solid State Fermentation for Foods and Beverages
نام کتاب:

تخمیر در بستر جامد در مواد غذایی و نوشیدنی ها

Solid State Fermentation for Foods and Beverages
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jian Chen, Yang Zhu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت مقاومت حشره – زیست شناسی، اقتصاد، و پیش بینی
Insect Resistance Management, Second Edition: Biology, Economics, and Prediction
نام کتاب:

مدیریت مقاومت حشره – زیست شناسی، اقتصاد، و پیش بینی

Insect Resistance Management, Second Edition: Biology, Economics, and Prediction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: David W. Onstad
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.8- مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تاثیر تغییر آب و هوا در آب و بهداشت
Impact of Climate Change on Water and Health
نام کتاب:

تاثیر تغییر آب و هوا در آب و بهداشت

Impact of Climate Change on Water and Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Velma I. Grover
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


چگونگی موفقیت به عنوان یک دانشمند: از فوق دکترا تا استادی
How to Succeed as a Scientist: From Postdoc to Professor
نام کتاب:

چگونگی موفقیت به عنوان یک دانشمند: از فوق دکترا تا استادی

How to Succeed as a Scientist: From Postdoc to Professor
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی
نویسنده: Barbara J. Gabrys , Jane A. Langdale
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


راهنمای پپتیدهای ببیولوژیکی فعال
Handbook of Biologically Active Peptides, Second Edition
نام کتاب:

راهنمای پپتیدهای ببیولوژیکی فعال

Handbook of Biologically Active Peptides, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Abba Kastin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 42 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


Gone Viral – میکروب هایی که در زندگی ما به اشتراک گذاشته می شوند
Gone Viral: The Germs that Share Our Lives
نام کتاب:

Gone Viral – میکروب هایی که در زندگی ما به اشتراک گذاشته می شوند

Gone Viral: The Germs that Share Our Lives
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Frank Bowden
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ژنتیک، ژنومیک و اصلاح در فلفل و بادمجان
Genetics, Genomics and Breeding of Peppers and Eggplants (Genetics, Genomics and Breeding of Crop Plants)
نام کتاب:

ژنتیک، ژنومیک و اصلاح در فلفل و بادمجان

Genetics, Genomics and Breeding of Peppers and Eggplants (Genetics, Genomics and Breeding of Crop Plants)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Byoung-Cheorl Kang , Chittaranjan Kole
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


راهنمای میدانی برای عنکبوت های کالیفرنیا و ایالات ساحلی اقیانوس آرام
Field Guide to the Spiders of California and the Pacific Coast States
نام کتاب:

راهنمای میدانی برای عنکبوت های کالیفرنیا و ایالات ساحلی اقیانوس آرام

Field Guide to the Spiders of California and the Pacific Coast States
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Richard J. Adams
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


شاخصهای زیستی شیمیایی در  اکوسیستم های آبی
Chemical Biomarkers in Aquatic Ecosystems
نام کتاب:

شاخصهای زیستی شیمیایی در اکوسیستم های آبی

Chemical Biomarkers in Aquatic Ecosystems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Thomas S. Bianchi , Elizabeth A. Canuel
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر