موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پروتئین های فاز حاد
Acute Phase Proteins
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئین های فاز حاد

Acute Phase Proteins
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Sabina Janciauskiene
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعیین جنسیت در ماهی
Sex Determination in Fish
نام کتاب:

دانلود کتاب تعیین جنسیت در ماهی

Sex Determination in Fish
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: T. J. Pandian
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سمیت فلزات سنگین برای حبوبات (بقولات) و اصلاح زیستی
Toxicity of Heavy Metals to Legumes and Bioremediation
نام کتاب:

دانلود کتاب سمیت فلزات سنگین برای حبوبات (بقولات) و اصلاح زیستی

Toxicity of Heavy Metals to Legumes and Bioremediation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Almas Zaidi, Parvaze Ahmad Wani, and Mohammad Saghir Khan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در بیواتانول (اتانول زیستی)
Advances in Bioethanol
نام کتاب:

پیشرفت ها در بیواتانول (اتانول زیستی)

Advances in Bioethanol
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Pratima Bajpai
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید زیستی کم سود – ایجاد ارزش از طریق شیوه های پردازش زیستی نوآورانه
Lean Biomanufacturing: Creating Value Through Innovative Bioprocessing Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید زیستی کم سود – ایجاد ارزش از طریق شیوه های پردازش زیستی نوآورانه

Lean Biomanufacturing: Creating Value Through Innovative Bioprocessing Approaches
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Nigel Smart
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باکتری های اسید لاکتیک – جنبه های میکروبیولوژیکی و کاربردی
Lactic Acid Bacteria: Microbiological and Functional Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب باکتری های اسید لاکتیک – جنبه های میکروبیولوژیکی و کاربردی

Lactic Acid Bacteria: Microbiological and Functional Aspects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Sampo Lahtinen, Seppo Salminen, Arthur Ouwehand, and Atte von Wright
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس روزن داران اعماق دریا
Atlas of Benthic Foraminifera
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس روزن داران اعماق دریا

Atlas of Benthic Foraminifera
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Ann Holbourn, Andrew S. Henderson and Norman MacLeod
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حشره کش ها (اینسکتیساید ها) – مهندسی آفات
Insecticides - Pest Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب حشره کش ها (اینسکتیساید ها) – مهندسی آفات

Insecticides - Pest Engineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Farzana Perveen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حشره کش ها (اینسکتیساید ها) – توسعه فناوری های امن تر و موثر تر
Insecticides - Development of Safer and More Effective Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب حشره کش ها (اینسکتیساید ها) – توسعه فناوری های امن تر و موثر تر

Insecticides - Development of Safer and More Effective Technologies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Stanislav Trdan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حشره کش ها (اینسکتیساید ها) – پیشرفت ها در مدیریت تلفیقی آفات
Insecticides - Advances in Integrated Pest Management
نام کتاب:

دانلود کتاب حشره کش ها (اینسکتیساید ها) – پیشرفت ها در مدیریت تلفیقی آفات

Insecticides - Advances in Integrated Pest Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Farzana Perveen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 36.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  باغبانی علمی
Horticulture
نام کتاب:

دانلود کتاب باغبانی علمی

Horticulture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Alejandro Isabel Luna Maldonado
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حشره کش ها (اینسکتیساید ها) – کاربرد های پایه و دیگر کاربرد ها
Insecticides - Basic and Other Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب حشره کش ها (اینسکتیساید ها) – کاربرد های پایه و دیگر کاربرد ها

Insecticides - Basic and Other Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Sonia Soloneski and Marcelo Larramendy
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدروپونیک - یک روش استاندارد برای کارخانه تحقیقات بیولوژیکی
Hydroponics - A Standard Methodology for Plant Biological Researches
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدروپونیک - یک روش استاندارد برای کارخانه تحقیقات بیولوژیکی

Hydroponics - A Standard Methodology for Plant Biological Researches
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Toshiki Asao
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها)، تئوری و کاربرد ها
Herbicides, Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها)، تئوری و کاربرد ها

Herbicides, Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Sonia Soloneski and Marcelo L. Larramendy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 36 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای گیاهان و ادویه جات (چاشنی ها)
Handbook of herbs and spices: Volume 1, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای گیاهان و ادویه جات (چاشنی ها)

Handbook of herbs and spices: Volume 1, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: K. V. Peter
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها) و محیط زیست
Herbicides and Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها) و محیط زیست

Herbicides and Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Andreas Kortekamp
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 32 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه مدرن در سلامت و بیماری
Modern Nutrition in Health and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه مدرن در سلامت و بیماری

Modern Nutrition in Health and Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: A. Catharine Ross, Benjamin Caballero, Robert J. Cousins, Katherine L. Tucker, and Thomas R. Ziegler
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 31 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها) – خصوصیات، سنتز و کنترل علف های هرز
Herbicides - Properties, Synthesis and Control of Weeds
نام کتاب:

دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها) – خصوصیات، سنتز و کنترل علف های هرز

Herbicides - Properties, Synthesis and Control of Weeds
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » باغبانی
نویسنده: Mohammed Naguib Abd El-Ghany Hasaneen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف میزی ویروس شناسی گیاهی و قارچی
Desk Encyclopedia of Plant and Fungal Virology
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف میزی ویروس شناسی گیاهی و قارچی

Desk Encyclopedia of Plant and Fungal Virology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Brian W J Mahy and Marc H V van Regenmortel
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیش بینی سمیت شیمیایی
Chemical Toxicity Prediction: Category Formation and Read-Across
نام کتاب:

دانلود کتاب پیش بینی سمیت شیمیایی

Chemical Toxicity Prediction: Category Formation and Read-Across
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Mark T. D. Cronin, Judith C. Madden, Steven J. Enoch, and David W. Roberts
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر