موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب حشره کش ها (اینسکتیساید ها) – پیشرفت ها در مدیریت تلفیقی آفات
Insecticides - Advances in Integrated Pest Management
نام کتاب:

دانلود کتاب حشره کش ها (اینسکتیساید ها) – پیشرفت ها در مدیریت تلفیقی آفات

Insecticides - Advances in Integrated Pest Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Farzana Perveen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 36.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  باغبانی علمی
Horticulture
نام کتاب:

دانلود کتاب باغبانی علمی

Horticulture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Alejandro Isabel Luna Maldonado
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حشره کش ها (اینسکتیساید ها) – کاربرد های پایه و دیگر کاربرد ها
Insecticides - Basic and Other Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب حشره کش ها (اینسکتیساید ها) – کاربرد های پایه و دیگر کاربرد ها

Insecticides - Basic and Other Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Sonia Soloneski and Marcelo Larramendy
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدروپونیک - یک روش استاندارد برای کارخانه تحقیقات بیولوژیکی
Hydroponics - A Standard Methodology for Plant Biological Researches
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدروپونیک - یک روش استاندارد برای کارخانه تحقیقات بیولوژیکی

Hydroponics - A Standard Methodology for Plant Biological Researches
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Toshiki Asao
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها)، تئوری و کاربرد ها
Herbicides, Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها)، تئوری و کاربرد ها

Herbicides, Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Sonia Soloneski and Marcelo L. Larramendy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 36 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای گیاهان و ادویه جات (چاشنی ها)
Handbook of herbs and spices: Volume 1, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای گیاهان و ادویه جات (چاشنی ها)

Handbook of herbs and spices: Volume 1, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: K. V. Peter
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها) و محیط زیست
Herbicides and Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها) و محیط زیست

Herbicides and Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Andreas Kortekamp
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 32 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه مدرن در سلامت و بیماری
Modern Nutrition in Health and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه مدرن در سلامت و بیماری

Modern Nutrition in Health and Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: A. Catharine Ross, Benjamin Caballero, Robert J. Cousins, Katherine L. Tucker, and Thomas R. Ziegler
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 31 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها) – خصوصیات، سنتز و کنترل علف های هرز
Herbicides - Properties, Synthesis and Control of Weeds
نام کتاب:

دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها) – خصوصیات، سنتز و کنترل علف های هرز

Herbicides - Properties, Synthesis and Control of Weeds
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » باغبانی
نویسنده: Mohammed Naguib Abd El-Ghany Hasaneen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف میزی ویروس شناسی گیاهی و قارچی
Desk Encyclopedia of Plant and Fungal Virology
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف میزی ویروس شناسی گیاهی و قارچی

Desk Encyclopedia of Plant and Fungal Virology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Brian W J Mahy and Marc H V van Regenmortel
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیش بینی سمیت شیمیایی
Chemical Toxicity Prediction: Category Formation and Read-Across
نام کتاب:

دانلود کتاب پیش بینی سمیت شیمیایی

Chemical Toxicity Prediction: Category Formation and Read-Across
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Mark T. D. Cronin, Judith C. Madden, Steven J. Enoch, and David W. Roberts
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکثیر ویروسی
Viral Replication
نام کتاب:

دانلود کتاب تکثیر ویروسی

Viral Replication
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: German Rosas-Acosta
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.12 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار زیستی – مبانی تجزیه و تحلیل در علوم بهداشت و درمان
Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار زیستی – مبانی تجزیه و تحلیل در علوم بهداشت و درمان

Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Wayne W. Daniel and Chad L. Cross
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناسایی قارچ های بیماری زا
Identification of Pathogenic Fungi
نام کتاب:

دانلود کتاب شناسایی قارچ های بیماری زا

Identification of Pathogenic Fungi
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: Colin K. Campbell, Elizabeth M. Johnson, David W. Warnock
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلاونوئید ها و ترکیبات مرتبط – فراهمی زیستی و عملکرد
Flavonoids and Related Compounds: Bioavailability and Function
نام کتاب:

دانلود کتاب فلاونوئید ها و ترکیبات مرتبط – فراهمی زیستی و عملکرد

Flavonoids and Related Compounds: Bioavailability and Function
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jeremy P. E. Spencer and Alan Crozier
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیومتریال ها و سلول های بنیادی در پزشکی احیا کننده
Biomaterials and Stem Cells in Regenerative Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومتریال ها و سلول های بنیادی در پزشکی احیا کننده

Biomaterials and Stem Cells in Regenerative Medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Murugan Ramalingam, Seeram Ramakrishna, and Serena Best
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در میکروب شناسی
Recent Advances in MICROBIOLOGY
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در میکروب شناسی

Recent Advances in MICROBIOLOGY
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Dana M. Santos
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اجزاء عملکردی جلبک ها برای غذاها و مواد غذایی
Functional ingredients from algae for foods and nutraceuticals
نام کتاب:

دانلود کتاب اجزاء عملکردی جلبک ها برای غذاها و مواد غذایی

Functional ingredients from algae for foods and nutraceuticals
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Herminia Dominguez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها) – مکانیسم ها و شیوه عمل
Herbicides - Mechanisms and Mode of Action
نام کتاب:

دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها) – مکانیسم ها و شیوه عمل

Herbicides - Mechanisms and Mode of Action
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Mohammed Naguib Abd El-Ghany Hasaneen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها) – مطالعات اثر محیطی و رویکرد های مدیریت
Herbicides - Environmental Impact Studies and Management Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب علف کش ها (هربیساید ها) – مطالعات اثر محیطی و رویکرد های مدیریت

Herbicides - Environmental Impact Studies and Management Approaches
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی
نویسنده: Ruben Alvarez-Fernandez
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر