موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تولید مواد غذایی هیدروپونیک (کشت گیاهان در آب)
Hydroponic Food Production: A Definitive Guidebook for the Advanced Home Gardener and the Commercial Hydroponic Grower
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید مواد غذایی هیدروپونیک (کشت گیاهان در آب)

Hydroponic Food Production: A Definitive Guidebook for the Advanced Home Gardener and the Commercial Hydroponic Grower
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » باغبانی
نویسنده: Howard M. Resh
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 34.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی آنتی بادی درمانی
Therapeutic antibody engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی آنتی بادی درمانی

Therapeutic antibody engineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: William R. Strohl and Lila M. Strohl
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهسازی کارخانه مواد غذایی – طراحی، نگهداری، و روش های تولیدی
Food Plant Sanitation: Design, Maintenance, and Good Manufacturing Practices (Second Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب بهسازی کارخانه مواد غذایی – طراحی، نگهداری، و روش های تولیدی

Food Plant Sanitation: Design, Maintenance, and Good Manufacturing Practices (Second Edition)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Michael M. Cramer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اهداف تثبیت آب و هوا
Climate Stabilization Targets: Emissions, Concentrations, and Impacts over Decades to Millennia
نام کتاب:

دانلود کتاب اهداف تثبیت آب و هوا

Climate Stabilization Targets: Emissions, Concentrations, and Impacts over Decades to Millennia
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Committee on Stabilization Targets for Atmospheric Greenhouse Gas Concentrations, Board on Atmospheric Sciences and Climate, Division on Earth and Life Studies, National Research Council
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنبه های مهندسی غلات و  تولیدات حاصل از غلات
Engineering Aspects of Cereal and Cereal-Based Products
نام کتاب:

دانلود کتاب جنبه های مهندسی غلات و تولیدات حاصل از غلات

Engineering Aspects of Cereal and Cereal-Based Products
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Raquel de Pinho Ferreira Guine, Paula Maria dos Reis Correia
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف سنجی ماکرو به نانو
Macro To Nano Spectroscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف سنجی ماکرو به نانو

Macro To Nano Spectroscopy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Jamal Uddin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی فرایند تخمیر در صنایع غذایی
Fermentation Processes Engineering in the Food Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی فرایند تخمیر در صنایع غذایی

Fermentation Processes Engineering in the Food Industry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Carlos Ricardo Soccol, Ashok Pandey, Christian Larroche
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک
An Introduction to Genetic Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک

An Introduction to Genetic Engineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Desmond S. T. Nicholl
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسیدهای آمینه: بیوشیمی و تغذیه
Amino Acids: Biochemistry and Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب اسیدهای آمینه: بیوشیمی و تغذیه

Amino Acids: Biochemistry and Nutrition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Guoyao Wu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول آبزی پروری پایدار – ترویج عکس العمل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی
Principles of Sustainable Aquaculture: Promoting Social, Economic and Environmental Resilience
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول آبزی پروری پایدار – ترویج عکس العمل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی

Principles of Sustainable Aquaculture: Promoting Social, Economic and Environmental Resilience
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Stuart W. Bunting
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باکتری ها و ویروس ها – بیوشیمی، سلول ها و حیات
Bacteria and Viruses (Biochemistry, Cells, and Life)
نام کتاب:

دانلود کتاب باکتری ها و ویروس ها – بیوشیمی، سلول ها و حیات

Bacteria and Viruses (Biochemistry, Cells, and Life)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Kara Rogers
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروب ها - مفاهیم و کاربردها
MICROBES Concepts and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروب ها - مفاهیم و کاربردها

MICROBES Concepts and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Prakash S. Bisen, Mousumi Debnath and G. B. Prasad
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های نوآورانه از مرمت اکوسیستم دریایی
Innovative Methods of Marine Ecosystem Restoration
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های نوآورانه از مرمت اکوسیستم دریایی

Innovative Methods of Marine Ecosystem Restoration
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Thomas J. Goreau and Robert Kent Trench
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایزوفلاون – شیمی، آنالیز، عملکرد و اثرات
Isoflavones: Chemistry, Analysis, Function and Effects
نام کتاب:

دانلود کتاب ایزوفلاون – شیمی، آنالیز، عملکرد و اثرات

Isoflavones: Chemistry, Analysis, Function and Effects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Victor R Preedy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای عملی مدیر بیوتکنولوژی
A biotech manager’s handbook - A practical guide
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی مدیر بیوتکنولوژی

A biotech manager’s handbook - A practical guide
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Michael O’Neill and Michael M. Hopkins
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوانفورماتیک در زیست پزشکی و کاربرد های بالینی
Bioinformatics for biomedical science and clinical applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوانفورماتیک در زیست پزشکی و کاربرد های بالینی

Bioinformatics for biomedical science and clinical applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Kung-Hao Liang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عفونت های ویروس پاپیلومای انسانی
Human papillomavirus infections
نام کتاب:

دانلود کتاب عفونت های ویروس پاپیلومای انسانی

Human papillomavirus infections
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Fernando Cobo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصمیم گیری در مدیریت منابع طبیعی
Decision Making in Natural Resource Management: A Structured, Adaptive Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تصمیم گیری در مدیریت منابع طبیعی

Decision Making in Natural Resource Management: A Structured, Adaptive Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Michael J. Conroy, James T. Peterson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی
Stem Cells: Scientific Facts and Fiction
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی

Stem Cells: Scientific Facts and Fiction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Christine Mummery, Ian Sir Wilmut, Anja Van De Stolpe, Bernard Roelen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بوم شناسی و مدیریت خاکهای جنگلی
ECOLOGY AND MANAGEMENT OF FOREST SOILS
نام کتاب:

دانلود کتاب بوم شناسی و مدیریت خاکهای جنگلی

ECOLOGY AND MANAGEMENT OF FOREST SOILS
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Dan Binkley, Richard Fisher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.75 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر