موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مسائل جاری در  ویروس شناسی مولکولی
Current Issues in Molecular Virology: Viral Genetics and Biotechnological Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل جاری در ویروس شناسی مولکولی

Current Issues in Molecular Virology: Viral Genetics and Biotechnological Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Victor Romanowski
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پپتیدها و پروتئین های دریایی – فعالیت ها و کاربرد های بیولوژیکی
Marine Proteins and Peptides: Biological Activities and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پپتیدها و پروتئین های دریایی – فعالیت ها و کاربرد های بیولوژیکی

Marine Proteins and Peptides: Biological Activities and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Se-Kwon Kim
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای گونه های مهاجم آب شیرین جهانی
A Handbook of Global Freshwater Invasive Species
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای گونه های مهاجم آب شیرین جهانی

A Handbook of Global Freshwater Invasive Species
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Robert A. Francis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های مدل میکروسکوپ الکترونی
Electron Microscopy of Model Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های مدل میکروسکوپ الکترونی

Electron Microscopy of Model Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Thomas Mueller-Reichert
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز شیمیایی باقیمانده آنتی بیوتیکی در غذا
CHEMICAL ANALYSIS OF ANTIBIOTIC RESIDUES IN FOOD
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز شیمیایی باقیمانده آنتی بیوتیکی در غذا

CHEMICAL ANALYSIS OF ANTIBIOTIC RESIDUES IN FOOD
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jian Wang, James D. MacNeil, and Jack F. Kay
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 15,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کرم های انگلی – اهداف، غربال ها، دارو ها و واکسن
Parasitic Helminths: Targets, Screens, Drugs and Vaccines
نام کتاب:

دانلود کتاب کرم های انگلی – اهداف، غربال ها، دارو ها و واکسن

Parasitic Helminths: Targets, Screens, Drugs and Vaccines
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Conor R. Caffrey and Paul M. Selzer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجاری سازی علوم سلول بنیادی
Commercializing the stem cell sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب تجاری سازی علوم سلول بنیادی

Commercializing the stem cell sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Olivia Harvey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسکن محیطی و توسعه پایدار
Environmental Scanning and Sustainable Development
نام کتاب:

دانلود کتاب اسکن محیطی و توسعه پایدار

Environmental Scanning and Sustainable Development
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Nicolas Lesca
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد جدید کربن
The New Carbon Economy: Constitution, Governance and Contestation
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد جدید کربن

The New Carbon Economy: Constitution, Governance and Contestation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Peter Newell, Max Boykoff, Emily Boyd
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول میکروسکوپ نوری و تصویربرداری الکترونیکی
Fundamentals of Light Microscopy and Electronic Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول میکروسکوپ نوری و تصویربرداری الکترونیکی

Fundamentals of Light Microscopy and Electronic Imaging
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Douglas B. Murphy, Michael W. Davidson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 81.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید مواد غذایی هیدروپونیک (کشت گیاهان در آب)
Hydroponic Food Production: A Definitive Guidebook for the Advanced Home Gardener and the Commercial Hydroponic Grower
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید مواد غذایی هیدروپونیک (کشت گیاهان در آب)

Hydroponic Food Production: A Definitive Guidebook for the Advanced Home Gardener and the Commercial Hydroponic Grower
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » باغبانی
نویسنده: Howard M. Resh
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 34.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی آنتی بادی درمانی
Therapeutic antibody engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی آنتی بادی درمانی

Therapeutic antibody engineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: William R. Strohl and Lila M. Strohl
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهسازی کارخانه مواد غذایی – طراحی، نگهداری، و روش های تولیدی
Food Plant Sanitation: Design, Maintenance, and Good Manufacturing Practices (Second Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب بهسازی کارخانه مواد غذایی – طراحی، نگهداری، و روش های تولیدی

Food Plant Sanitation: Design, Maintenance, and Good Manufacturing Practices (Second Edition)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Michael M. Cramer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اهداف تثبیت آب و هوا
Climate Stabilization Targets: Emissions, Concentrations, and Impacts over Decades to Millennia
نام کتاب:

دانلود کتاب اهداف تثبیت آب و هوا

Climate Stabilization Targets: Emissions, Concentrations, and Impacts over Decades to Millennia
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Committee on Stabilization Targets for Atmospheric Greenhouse Gas Concentrations, Board on Atmospheric Sciences and Climate, Division on Earth and Life Studies, National Research Council
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنبه های مهندسی غلات و  تولیدات حاصل از غلات
Engineering Aspects of Cereal and Cereal-Based Products
نام کتاب:

دانلود کتاب جنبه های مهندسی غلات و تولیدات حاصل از غلات

Engineering Aspects of Cereal and Cereal-Based Products
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Raquel de Pinho Ferreira Guine, Paula Maria dos Reis Correia
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف سنجی ماکرو به نانو
Macro To Nano Spectroscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف سنجی ماکرو به نانو

Macro To Nano Spectroscopy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Jamal Uddin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی فرایند تخمیر در صنایع غذایی
Fermentation Processes Engineering in the Food Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی فرایند تخمیر در صنایع غذایی

Fermentation Processes Engineering in the Food Industry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Carlos Ricardo Soccol, Ashok Pandey, Christian Larroche
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک
An Introduction to Genetic Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک

An Introduction to Genetic Engineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Desmond S. T. Nicholl
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسیدهای آمینه: بیوشیمی و تغذیه
Amino Acids: Biochemistry and Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب اسیدهای آمینه: بیوشیمی و تغذیه

Amino Acids: Biochemistry and Nutrition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Guoyao Wu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول آبزی پروری پایدار – ترویج عکس العمل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی
Principles of Sustainable Aquaculture: Promoting Social, Economic and Environmental Resilience
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول آبزی پروری پایدار – ترویج عکس العمل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی

Principles of Sustainable Aquaculture: Promoting Social, Economic and Environmental Resilience
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Stuart W. Bunting
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر