موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اصول آبزی پروری پایدار – ترویج عکس العمل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی
Principles of Sustainable Aquaculture: Promoting Social, Economic and Environmental Resilience
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول آبزی پروری پایدار – ترویج عکس العمل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی

Principles of Sustainable Aquaculture: Promoting Social, Economic and Environmental Resilience
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Stuart W. Bunting
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باکتری ها و ویروس ها – بیوشیمی، سلول ها و حیات
Bacteria and Viruses (Biochemistry, Cells, and Life)
نام کتاب:

دانلود کتاب باکتری ها و ویروس ها – بیوشیمی، سلول ها و حیات

Bacteria and Viruses (Biochemistry, Cells, and Life)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Kara Rogers
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروب ها - مفاهیم و کاربردها
MICROBES Concepts and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروب ها - مفاهیم و کاربردها

MICROBES Concepts and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Prakash S. Bisen, Mousumi Debnath and G. B. Prasad
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های نوآورانه از مرمت اکوسیستم دریایی
Innovative Methods of Marine Ecosystem Restoration
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های نوآورانه از مرمت اکوسیستم دریایی

Innovative Methods of Marine Ecosystem Restoration
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Thomas J. Goreau and Robert Kent Trench
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایزوفلاون – شیمی، آنالیز، عملکرد و اثرات
Isoflavones: Chemistry, Analysis, Function and Effects
نام کتاب:

دانلود کتاب ایزوفلاون – شیمی، آنالیز، عملکرد و اثرات

Isoflavones: Chemistry, Analysis, Function and Effects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Victor R Preedy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای عملی مدیر بیوتکنولوژی
A biotech manager’s handbook - A practical guide
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی مدیر بیوتکنولوژی

A biotech manager’s handbook - A practical guide
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Michael O’Neill and Michael M. Hopkins
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوانفورماتیک در زیست پزشکی و کاربرد های بالینی
Bioinformatics for biomedical science and clinical applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوانفورماتیک در زیست پزشکی و کاربرد های بالینی

Bioinformatics for biomedical science and clinical applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Kung-Hao Liang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عفونت های ویروس پاپیلومای انسانی
Human papillomavirus infections
نام کتاب:

دانلود کتاب عفونت های ویروس پاپیلومای انسانی

Human papillomavirus infections
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Fernando Cobo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصمیم گیری در مدیریت منابع طبیعی
Decision Making in Natural Resource Management: A Structured, Adaptive Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تصمیم گیری در مدیریت منابع طبیعی

Decision Making in Natural Resource Management: A Structured, Adaptive Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Michael J. Conroy, James T. Peterson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی
Stem Cells: Scientific Facts and Fiction
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی

Stem Cells: Scientific Facts and Fiction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Christine Mummery, Ian Sir Wilmut, Anja Van De Stolpe, Bernard Roelen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بوم شناسی و مدیریت خاکهای جنگلی
ECOLOGY AND MANAGEMENT OF FOREST SOILS
نام کتاب:

دانلود کتاب بوم شناسی و مدیریت خاکهای جنگلی

ECOLOGY AND MANAGEMENT OF FOREST SOILS
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Dan Binkley, Richard Fisher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.75 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رنگی بیماریهای Salmonid
A Colour Atlas of Salmonid Diseases (Second Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رنگی بیماریهای Salmonid

A Colour Atlas of Salmonid Diseases (Second Edition)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: David W. Bruno, Trygve T. Poppe
سال انتشار: 1996
حجم فایل: 27.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پپتیدهای فعال بیولوژیکی
Handbook of Biologically Active Peptides
نام کتاب:

دانلود کتاب پپتیدهای فعال بیولوژیکی

Handbook of Biologically Active Peptides
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Abba J. Kastin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 42 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی و محیط زیست شهرهای بزرگ (بیوتکنولوژی در کشاورزی، صنعت و پزشکی)
Biotechnology and the Ecology of Big Cities (Biotechnology in Agriculture, Industry and Medicine)
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی و محیط زیست شهرهای بزرگ (بیوتکنولوژی در کشاورزی، صنعت و پزشکی)

Biotechnology and the Ecology of Big Cities (Biotechnology in Agriculture, Industry and Medicine)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Sergei Dmitrievich Varfolomeev, Gennady E. Zaikov, Larisa P. Krylova
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی مولکولی و بیوشیمی در به ثمر رسیدن میوه
The Molecular Biology and Biochemistry of Fruit Ripening
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی مولکولی و بیوشیمی در به ثمر رسیدن میوه

The Molecular Biology and Biochemistry of Fruit Ripening
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Graham Seymour, Gregory A. Tucker, Mervin Poole, James Giovannoni
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد و تغییرات آب و هوایی
Plant Growth and Climate Change
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد و تغییرات آب و هوایی

Plant Growth and Climate Change
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: James I. L. Morison, Michael Morecroft
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی: اصول و کاربرد DNA نوترکیب
MOLECULAR BIOTECHNOLOGY: Principles and Applications of Recombinant DNA
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی: اصول و کاربرد DNA نوترکیب

MOLECULAR BIOTECHNOLOGY: Principles and Applications of Recombinant DNA
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak, Cheryl L. Patten
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آینده سازگاری آب و هوا
CLIMATE ADAPTATION FUTURES
نام کتاب:

دانلود کتاب آینده سازگاری آب و هوا

CLIMATE ADAPTATION FUTURES
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Jean Palutikof, Sarah L. Boulter, Andrew J. Ash, Mark Stafford Smith, Martin Parry, Marie Waschka, Daniela Guitart
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فنوتیپ پیچیده مهندسی در سویه های صنعتی
ENGINEERING COMPLEX PHENOTYPES IN INDUSTRIAL STRAINS
نام کتاب:

دانلود کتاب فنوتیپ پیچیده مهندسی در سویه های صنعتی

ENGINEERING COMPLEX PHENOTYPES IN INDUSTRIAL STRAINS
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: RANJAN PATNAIK
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیق در کشاورزی اورگانیک
RESEARCH IN ORGANIC FARMING
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیق در کشاورزی اورگانیک

RESEARCH IN ORGANIC FARMING
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » باغبانی
نویسنده: Raumjit Nokkoul
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.46 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر