موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اکوسیستم های جنگلی
FOREST ECOSYSTEMS – MORE THAN JUST TREES
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم های جنگلی

FOREST ECOSYSTEMS – MORE THAN JUST TREES
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Juan A. Blanco and Yueh-Hsin Lo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید غذا – دیدگاه ها، چالش ها و وظایف
FOOD PRODUCTION – APPROACHES, CHALLENGES AND TASKS
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید غذا – دیدگاه ها، چالش ها و وظایف

FOOD PRODUCTION – APPROACHES, CHALLENGES AND TASKS
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Anna Aladjadjiyan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلودگی هوا – تحولات جدید
AIR POLLUTION – NEW DEVELOPMENTS
نام کتاب:

دانلود کتاب آلودگی هوا – تحولات جدید

AIR POLLUTION – NEW DEVELOPMENTS
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Anca Maria Moldoveanu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 29.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قارچ کش ها
FUNGICIDES
نام کتاب:

دانلود کتاب قارچ کش ها

FUNGICIDES
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Odile Carisse
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 31.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر