موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب علوم محیط زیست
Environmental Science
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم محیط زیست

Environmental Science
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: G. Tyler Miller , Scott Spoolman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 85.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی محیط زیست: روش ها و پروتکل ها
Environmental Microbiology: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی محیط زیست: روش ها و پروتکل ها

Environmental Microbiology: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Ian T. Paulsen and Andrew J. Holmes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همزیست های اکتو میکوریزا در جنگل های استوایی و نئو گرمسیری
Ectomycorrhizal Symbioses in Tropical and Neotropical Forests
نام کتاب:

دانلود کتاب همزیست های اکتو میکوریزا در جنگل های استوایی و نئو گرمسیری

Ectomycorrhizal Symbioses in Tropical and Neotropical Forests
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Amadou M. Bâ , Krista L. McGuire and Abdala G. Diédhiou
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بوم شناسی محیط های شهری
Ecology of Urban Environments
نام کتاب:

دانلود کتاب بوم شناسی محیط های شهری

Ecology of Urban Environments
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Kirsten M. Parris
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف آینده علوم مولکولی
Discovering the Future of Molecular Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف آینده علوم مولکولی

Discovering the Future of Molecular Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Bruno Pignataro
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روابط زیستی: لقاح خارج رحمی، سلول های بنیادی، و آینده خویشاوندی
Biological Relatives: IVF, Stem Cells, and the Future of Kinship
نام کتاب:

دانلود کتاب روابط زیستی: لقاح خارج رحمی، سلول های بنیادی، و آینده خویشاوندی

Biological Relatives: IVF, Stem Cells, and the Future of Kinship
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Sarah Franklin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده صنعتی در حسگرهای زیستی: محیط زیست و کاربردهای پزشکی
State of the Art in Biosensors: Environmental and Medical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده صنعتی در حسگرهای زیستی: محیط زیست و کاربردهای پزشکی

State of the Art in Biosensors: Environmental and Medical Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Toonika Rinken
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشاورزی ارگانیک راه امیدواری تولید مواد غذایی
Organic Farming A Promising Way of Food Production
نام کتاب:

دانلود کتاب کشاورزی ارگانیک راه امیدواری تولید مواد غذایی

Organic Farming A Promising Way of Food Production
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Petr Konvalina
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پستانداران بزرگ تانزانیا
A Field Guide to the Larger Mammals of Tanzania
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پستانداران بزرگ تانزانیا

A Field Guide to the Larger Mammals of Tanzania
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Charles Foley , Lara Foley , Alex Lobora and Daniela De Luca
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 58.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش اپیدمیولوژی: راهنمایی برای معلمان در اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی و طب بالینی
Teaching Epidemiology: A guide for teachers in epidemiology, public health and clinical medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش اپیدمیولوژی: راهنمایی برای معلمان در اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی و طب بالینی

Teaching Epidemiology: A guide for teachers in epidemiology, public health and clinical medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Jorn Olsen , Naomi Greene , Rodolfo Saracci and Dimitrios Trichopoulos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توضیح در علل نتایج: روش ها برای میانجیگری و تعامل
Explanation in Causal Inference: Methods for Mediation and Interaction
نام کتاب:

دانلود کتاب توضیح در علل نتایج: روش ها برای میانجیگری و تعامل

Explanation in Causal Inference: Methods for Mediation and Interaction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Tyler VanderWeele
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پپتیدهای درمانی و پروتئین ها: فرمولاسیون، پردازش، و سیستم های انتقال، ویرایش سوم
Therapeutic Peptides and Proteins: Formulation, Processing, and Delivery Systems, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پپتیدهای درمانی و پروتئین ها: فرمولاسیون، پردازش، و سیستم های انتقال، ویرایش سوم

Therapeutic Peptides and Proteins: Formulation, Processing, and Delivery Systems, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Ajay K. Banga
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فعل و انفعال بین مواجهه با مواد شیمیایی زیست محیطی و چاقی
The Interplay Between Environmental Chemical Exposures and Obesity: Proceedings of a Workshop
نام کتاب:

دانلود کتاب فعل و انفعال بین مواجهه با مواد شیمیایی زیست محیطی و چاقی

The Interplay Between Environmental Chemical Exposures and Obesity: Proceedings of a Workshop
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Research, and Medicine Roundtable on Environmental Health Sciences
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سویا: کشت، استفاده و تغذیه
Soybeans: Cultivation, Uses and Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب سویا: کشت، استفاده و تغذیه

Soybeans: Cultivation, Uses and Nutrition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Jason E. Maxwell
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سویا و تغذیه
SOYBEAN AND NUTRITION
نام کتاب:

دانلود کتاب سویا و تغذیه

SOYBEAN AND NUTRITION
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Hany A. El-Shemy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک گیاهان
Plant Genomics
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک گیاهان

Plant Genomics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ibrokhim Y. Abdurakhmonov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کمبود تغذیه ای
Nutritional Deficiency
نام کتاب:

دانلود کتاب کمبود تغذیه ای

Nutritional Deficiency
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Pinar Erkekoglu and Belma Kocer-Gumusel
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روشهای مولکولی تنوع ژنتیکی
Molecular Approaches to Genetic Diversity
نام کتاب:

دانلود کتاب روشهای مولکولی تنوع ژنتیکی

Molecular Approaches to Genetic Diversity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Mahmut Caliskan , Guul Cevahir Oz , I. Halil Kavakli and Birguul Ozcan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوفیلم میکروبی: اهمیت و کاربرد ها
Microbial Biofilms: Importance and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوفیلم میکروبی: اهمیت و کاربرد ها

Microbial Biofilms: Importance and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Dharumadurai Dhanasekaran and Nooruddin Thajuddin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 92.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مایعات یونی
Ionic Liquids: Current State Of The Art
نام کتاب:

دانلود کتاب مایعات یونی

Ionic Liquids: Current State Of The Art
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Scott Handy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 42.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر