موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ژنومیک پزشکی
Genomic Medicine: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک پزشکی

Genomic Medicine: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Dhavendra Kumar and Charis Eng
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 26.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک، ژنومیک و اصلاح نژاد و پرورش فلفل و بادمجان
Genetics, Genomics and Breeding of Peppers and Eggplants
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک، ژنومیک و اصلاح نژاد و پرورش فلفل و بادمجان

Genetics, Genomics and Breeding of Peppers and Eggplants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Byoung-Cheorl Kang and Chittaranjan Kole
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک به عنوان عمل اجتماعی: فرا نمایش ها در علم و فرهنگ
Genetics as Social Practice: Transdisciplinary Views on Science and Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک به عنوان عمل اجتماعی: فرا نمایش ها در علم و فرهنگ

Genetics as Social Practice: Transdisciplinary Views on Science and Culture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Barbara Prainsack , Silke Schicktanz , Gabriele Werner-Felmayer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات ژنتیکی و جنین: تشخیص، پیشگیری و درمان
Genetic Disorders and the Fetus: Diagnosis, Prevention, and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات ژنتیکی و جنین: تشخیص، پیشگیری و درمان

Genetic Disorders and the Fetus: Diagnosis, Prevention, and Treatment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Aubrey Milunsky and Jeff M. Milunsky
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 32.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژن درمانی برای HIV: از آغاز تا درمان احتمالی
Gene Therapy for HIV: From Inception to a Possible Cure
نام کتاب:

دانلود کتاب ژن درمانی برای HIV: از آغاز تا درمان احتمالی

Gene Therapy for HIV: From Inception to a Possible Cure
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Gerhard Bauer and Joseph S. Anderson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژن درمانی برای مهندسی بافت غضروف و  استخوان
Gene Therapy for Cartilage and Bone Tissue Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب ژن درمانی برای مهندسی بافت غضروف و استخوان

Gene Therapy for Cartilage and Bone Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Yu-Chen Hu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انقلاب باغی: چگونه مناظر ما می تواند یک منبع از تغییرات زیست محیطی شود
Garden Revolution: How Our Landscapes Can Be a Source of Environmental Change
نام کتاب:

دانلود کتاب انقلاب باغی: چگونه مناظر ما می تواند یک منبع از تغییرات زیست محیطی شود

Garden Revolution: How Our Landscapes Can Be a Source of Environmental Change
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Larry Weaner and Thomas Christopher
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 69.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی: اصول، چالش ها و الزامات سلامتی
Food Microbiology: Fundamentals, Challenges and Health Implications (Microbiology Research Advances)
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی: اصول، چالش ها و الزامات سلامتی

Food Microbiology: Fundamentals, Challenges and Health Implications (Microbiology Research Advances)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Elaine Perkins
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی ضروری و بهداشتی برای حرفه ای های غذا
Essential Microbiology and Hygiene for Food Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی ضروری و بهداشتی برای حرفه ای های غذا

Essential Microbiology and Hygiene for Food Professionals
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Sibel Roller
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیدمیولوژی: فراتر از مبانی
Epidemiology: Beyond the Basics
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدمیولوژی: فراتر از مبانی

Epidemiology: Beyond the Basics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Moyses Szklo and Javier Nieto
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 44.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم محیط زیست
Environmental Science
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم محیط زیست

Environmental Science
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: G. Tyler Miller , Scott Spoolman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 85.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی محیط زیست: روش ها و پروتکل ها
Environmental Microbiology: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی محیط زیست: روش ها و پروتکل ها

Environmental Microbiology: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Ian T. Paulsen and Andrew J. Holmes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همزیست های اکتو میکوریزا در جنگل های استوایی و نئو گرمسیری
Ectomycorrhizal Symbioses in Tropical and Neotropical Forests
نام کتاب:

دانلود کتاب همزیست های اکتو میکوریزا در جنگل های استوایی و نئو گرمسیری

Ectomycorrhizal Symbioses in Tropical and Neotropical Forests
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Amadou M. Bâ , Krista L. McGuire and Abdala G. Diédhiou
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بوم شناسی محیط های شهری
Ecology of Urban Environments
نام کتاب:

دانلود کتاب بوم شناسی محیط های شهری

Ecology of Urban Environments
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Kirsten M. Parris
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف آینده علوم مولکولی
Discovering the Future of Molecular Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف آینده علوم مولکولی

Discovering the Future of Molecular Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Bruno Pignataro
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روابط زیستی: لقاح خارج رحمی، سلول های بنیادی، و آینده خویشاوندی
Biological Relatives: IVF, Stem Cells, and the Future of Kinship
نام کتاب:

دانلود کتاب روابط زیستی: لقاح خارج رحمی، سلول های بنیادی، و آینده خویشاوندی

Biological Relatives: IVF, Stem Cells, and the Future of Kinship
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Sarah Franklin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده صنعتی در حسگرهای زیستی: محیط زیست و کاربردهای پزشکی
State of the Art in Biosensors: Environmental and Medical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده صنعتی در حسگرهای زیستی: محیط زیست و کاربردهای پزشکی

State of the Art in Biosensors: Environmental and Medical Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Toonika Rinken
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشاورزی ارگانیک راه امیدواری تولید مواد غذایی
Organic Farming A Promising Way of Food Production
نام کتاب:

دانلود کتاب کشاورزی ارگانیک راه امیدواری تولید مواد غذایی

Organic Farming A Promising Way of Food Production
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Petr Konvalina
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پستانداران بزرگ تانزانیا
A Field Guide to the Larger Mammals of Tanzania
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پستانداران بزرگ تانزانیا

A Field Guide to the Larger Mammals of Tanzania
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Charles Foley , Lara Foley , Alex Lobora and Daniela De Luca
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 58.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش اپیدمیولوژی: راهنمایی برای معلمان در اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی و طب بالینی
Teaching Epidemiology: A guide for teachers in epidemiology, public health and clinical medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش اپیدمیولوژی: راهنمایی برای معلمان در اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی و طب بالینی

Teaching Epidemiology: A guide for teachers in epidemiology, public health and clinical medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Jorn Olsen , Naomi Greene , Rodolfo Saracci and Dimitrios Trichopoulos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر