موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب زیست شناسی سلولی: دیدگاه های تازه
Cell Biology: New Insights
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی سلولی: دیدگاه های تازه

Cell Biology: New Insights
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Stevo Najman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقاومت ضد میکروبی و ایمنی مواد غذایی: روش ها و تکنیک ها
Antimicrobial Resistance and Food Safety: Methods and Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب مقاومت ضد میکروبی و ایمنی مواد غذایی: روش ها و تکنیک ها

Antimicrobial Resistance and Food Safety: Methods and Techniques
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Chin-Yi Chen , Xianghe Yan and Charlene R. Jackson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حفاظت از بز کوهی: از زمان تشخیص تا عمل
Antelope Conservation: From Diagnosis to Action
نام کتاب:

دانلود کتاب حفاظت از بز کوهی: از زمان تشخیص تا عمل

Antelope Conservation: From Diagnosis to Action
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Jakob Bro-Jorgensen and David P. Mallon
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر اختلال بوم شناسی: یک نقشه راه برای مدیریت حیات وحش و حفاظت
An Introduction to Disturbance Ecology: A Road Map for Wildlife Management and Conservation
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر اختلال بوم شناسی: یک نقشه راه برای مدیریت حیات وحش و حفاظت

An Introduction to Disturbance Ecology: A Road Map for Wildlife Management and Conservation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Corrado Battisti , Gianluca Poeta and Giuliano Fanelli
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمینو اسیدها، پپتیدها و پروتئین ها: جلد 40
Amino Acids, Peptides and Proteins: Volume 40
نام کتاب:

دانلود کتاب آمینو اسیدها، پپتیدها و پروتئین ها: جلد 40

Amino Acids, Peptides and Proteins: Volume 40
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Maxim Ryadnov and Ferenc Hudecz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمینو اسیدها، پپتیدها و پروتئین ها: جلد 37
Amino Acids, Peptides and Proteins: Volume 37
نام کتاب:

دانلود کتاب آمینو اسیدها، پپتیدها و پروتئین ها: جلد 37

Amino Acids, Peptides and Proteins: Volume 37
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Etelka Farkas and Maxim Ryadnov
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمارانتوس یا زلف عروس: یک محصول امیدوار کننده از آینده
Amaranthus: A Promising Crop of Future
نام کتاب:

دانلود کتاب آمارانتوس یا زلف عروس: یک محصول امیدوار کننده از آینده

Amaranthus: A Promising Crop of Future
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Saubhik Das
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گونه های بیگانه و حفاظت حشرات
Alien Species and Insect Conservation
نام کتاب:

دانلود کتاب گونه های بیگانه و حفاظت حشرات

Alien Species and Insect Conservation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Tim R. New
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلیس در سرزمین گیاهان: زیست شناسی گیاهان و اهمیت آن را برای سیاره زمین
Alice in the Land of Plants: Biology of Plants and Their Importance for Planet Earth
نام کتاب:

دانلود کتاب آلیس در سرزمین گیاهان: زیست شناسی گیاهان و اهمیت آن را برای سیاره زمین

Alice in the Land of Plants: Biology of Plants and Their Importance for Planet Earth
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Yiannis Manetas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری های پیشرفته برای تولید پروتئین های پیچیده و خصوصیات
Advanced Technologies for Protein Complex Production and Characterization
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری های پیشرفته برای تولید پروتئین های پیچیده و خصوصیات

Advanced Technologies for Protein Complex Production and Characterization
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: M. Cristina Vega
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی استرس غیر جاندار محصولات باغی
Abiotic Stress Physiology of Horticultural Crops
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی استرس غیر جاندار محصولات باغی

Abiotic Stress Physiology of Horticultural Crops
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: N.K. Srinivasa Rao , K.S. Shivashankara and R. H. Laxman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای طراحی فاز دوم ازمون عملکرد در سرطان
A Practical Guide to Designing Phase II Trials in Oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای طراحی فاز دوم ازمون عملکرد در سرطان

A Practical Guide to Designing Phase II Trials in Oncology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Sarah R. Brown , Walter M. Gregory , Christopher J. Twelves and Julia M. Brown
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات زیست شناسی
Essentials of Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات زیست شناسی

Essentials of Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Sylvia Mader , Michael Windelspecht
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 176.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشاورزی شهری
Urban Agriculture
نام کتاب:

دانلود کتاب کشاورزی شهری

Urban Agriculture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Mohamed Samer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 52.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوآوری در فن آوری های آبیاری میکرو
Innovations in Micro Irrigation Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری در فن آوری های آبیاری میکرو

Innovations in Micro Irrigation Technology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Megh R. Goyal , Vishal K. Chavan and Vinod K. Tripathi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای فضایی اپیدمیولوژی
Handbook of Spatial Epidemiology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای فضایی اپیدمیولوژی

Handbook of Spatial Epidemiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Andrew B. Lawson , Sudipto Banerjee , Robert P. Haining and Maria Dolores Ugarte
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 34.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان نمک دوست: مطالعه یکپارچه تشریحی
Halophytes: An Integrative Anatomical Study
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان نمک دوست: مطالعه یکپارچه تشریحی

Halophytes: An Integrative Anatomical Study
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Marius-Nicusor Grigore , Lacramioara Ivanescu and Constantin Toma
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 41.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل اثر متقابل ژن - محیط : روش در بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی
Gene-Environment Interaction Analysis: Methods in Bioinformatics and Computational Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل اثر متقابل ژن - محیط : روش در بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی

Gene-Environment Interaction Analysis: Methods in Bioinformatics and Computational Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Sumiko Anno
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماریزایی قارچی
Fungal Pathogenicity
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماریزایی قارچی

Fungal Pathogenicity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: Sadia Sultan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطر بهداشت محیط: عوامل خطرناک بر گونه های زنده
Environmental Health Risk: Hazardous Factors to Living Species
نام کتاب:

دانلود کتاب خطر بهداشت محیط: عوامل خطرناک بر گونه های زنده

Environmental Health Risk: Hazardous Factors to Living Species
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Marcelo L. Larramendy and Sonia Soloneski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 64.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر