موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تنوع انسانی
Human Variation: From the Laboratory to the Field
نام کتاب:

دانلود کتاب تنوع انسانی

Human Variation: From the Laboratory to the Field
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: C.G. Nicholas Mascie-Taylor , Akira Yasukouchi and Stanley Ulijaszek
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک انسانی: مفاهیم و کاربردها
Human Genetics: Concepts and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک انسانی: مفاهیم و کاربردها

Human Genetics: Concepts and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ricki Lewis
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 53.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی تکاملی بشر
Human Evolutionary Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی تکاملی بشر

Human Evolutionary Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Michael P. Muehlenbein
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میمون های زوزه کش: رفتار، اکولوژی، و حفاظت
Howler Monkeys: Adaptive Radiation, Systematics, and Morphology
نام کتاب:

دانلود کتاب میمون های زوزه کش: رفتار، اکولوژی، و حفاظت

Howler Monkeys: Adaptive Radiation, Systematics, and Morphology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Martín M. Kowalewski , Paul A. Garber , Liliana Cortes-Ortiz , Bernardo Urbani and Dionisios Youlatos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستکاری میزبان توسط انگلها
Host Manipulation by Parasites
نام کتاب:

دانلود کتاب دستکاری میزبان توسط انگلها

Host Manipulation by Parasites
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: David P. Hughes , Jacques Brodeur and Frederic Thomas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هورمون مختل آلاینده های شیمیایی در مواد غذایی
Hormone-Disruptive Chemical Contaminants in Food:
نام کتاب:

دانلود کتاب هورمون مختل آلاینده های شیمیایی در مواد غذایی

Hormone-Disruptive Chemical Contaminants in Food:
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ingemar Pongratz , Linda Bergander , Diana Anderson and Ake Bergman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 45.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابولا
Ebola
نام کتاب:

دانلود کتاب ابولا

Ebola
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Crtomir Podlipnik
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 44 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کانفوکال لیزری میکروسکوپ: اصول و کاربردها در پزشکی، زیست شناسی و علوم غذایی
Confocal Laser Microscopy: Principles and applications in medicine, biology and the food science
نام کتاب:

دانلود کتاب کانفوکال لیزری میکروسکوپ: اصول و کاربردها در پزشکی، زیست شناسی و علوم غذایی

Confocal Laser Microscopy: Principles and applications in medicine, biology and the food science
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Neil lagali
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 34.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی سلولی: دیدگاه های تازه
Cell Biology: New Insights
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی سلولی: دیدگاه های تازه

Cell Biology: New Insights
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Stevo Najman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقاومت ضد میکروبی و ایمنی مواد غذایی: روش ها و تکنیک ها
Antimicrobial Resistance and Food Safety: Methods and Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب مقاومت ضد میکروبی و ایمنی مواد غذایی: روش ها و تکنیک ها

Antimicrobial Resistance and Food Safety: Methods and Techniques
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Chin-Yi Chen , Xianghe Yan and Charlene R. Jackson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حفاظت از بز کوهی: از زمان تشخیص تا عمل
Antelope Conservation: From Diagnosis to Action
نام کتاب:

دانلود کتاب حفاظت از بز کوهی: از زمان تشخیص تا عمل

Antelope Conservation: From Diagnosis to Action
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Jakob Bro-Jorgensen and David P. Mallon
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر اختلال بوم شناسی: یک نقشه راه برای مدیریت حیات وحش و حفاظت
An Introduction to Disturbance Ecology: A Road Map for Wildlife Management and Conservation
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر اختلال بوم شناسی: یک نقشه راه برای مدیریت حیات وحش و حفاظت

An Introduction to Disturbance Ecology: A Road Map for Wildlife Management and Conservation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Corrado Battisti , Gianluca Poeta and Giuliano Fanelli
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمینو اسیدها، پپتیدها و پروتئین ها: جلد 40
Amino Acids, Peptides and Proteins: Volume 40
نام کتاب:

دانلود کتاب آمینو اسیدها، پپتیدها و پروتئین ها: جلد 40

Amino Acids, Peptides and Proteins: Volume 40
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Maxim Ryadnov and Ferenc Hudecz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمینو اسیدها، پپتیدها و پروتئین ها: جلد 37
Amino Acids, Peptides and Proteins: Volume 37
نام کتاب:

دانلود کتاب آمینو اسیدها، پپتیدها و پروتئین ها: جلد 37

Amino Acids, Peptides and Proteins: Volume 37
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Etelka Farkas and Maxim Ryadnov
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمارانتوس یا زلف عروس: یک محصول امیدوار کننده از آینده
Amaranthus: A Promising Crop of Future
نام کتاب:

دانلود کتاب آمارانتوس یا زلف عروس: یک محصول امیدوار کننده از آینده

Amaranthus: A Promising Crop of Future
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Saubhik Das
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گونه های بیگانه و حفاظت حشرات
Alien Species and Insect Conservation
نام کتاب:

دانلود کتاب گونه های بیگانه و حفاظت حشرات

Alien Species and Insect Conservation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Tim R. New
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلیس در سرزمین گیاهان: زیست شناسی گیاهان و اهمیت آن را برای سیاره زمین
Alice in the Land of Plants: Biology of Plants and Their Importance for Planet Earth
نام کتاب:

دانلود کتاب آلیس در سرزمین گیاهان: زیست شناسی گیاهان و اهمیت آن را برای سیاره زمین

Alice in the Land of Plants: Biology of Plants and Their Importance for Planet Earth
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Yiannis Manetas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری های پیشرفته برای تولید پروتئین های پیچیده و خصوصیات
Advanced Technologies for Protein Complex Production and Characterization
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری های پیشرفته برای تولید پروتئین های پیچیده و خصوصیات

Advanced Technologies for Protein Complex Production and Characterization
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: M. Cristina Vega
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی استرس غیر جاندار محصولات باغی
Abiotic Stress Physiology of Horticultural Crops
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی استرس غیر جاندار محصولات باغی

Abiotic Stress Physiology of Horticultural Crops
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: N.K. Srinivasa Rao , K.S. Shivashankara and R. H. Laxman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای طراحی فاز دوم ازمون عملکرد در سرطان
A Practical Guide to Designing Phase II Trials in Oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای طراحی فاز دوم ازمون عملکرد در سرطان

A Practical Guide to Designing Phase II Trials in Oncology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Sarah R. Brown , Walter M. Gregory , Christopher J. Twelves and Julia M. Brown
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر