موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب توضیح در علل نتایج: روش ها برای میانجیگری و تعامل
Explanation in Causal Inference: Methods for Mediation and Interaction
نام کتاب:

دانلود کتاب توضیح در علل نتایج: روش ها برای میانجیگری و تعامل

Explanation in Causal Inference: Methods for Mediation and Interaction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Tyler VanderWeele
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پپتیدهای درمانی و پروتئین ها: فرمولاسیون، پردازش، و سیستم های انتقال، ویرایش سوم
Therapeutic Peptides and Proteins: Formulation, Processing, and Delivery Systems, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پپتیدهای درمانی و پروتئین ها: فرمولاسیون، پردازش، و سیستم های انتقال، ویرایش سوم

Therapeutic Peptides and Proteins: Formulation, Processing, and Delivery Systems, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Ajay K. Banga
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فعل و انفعال بین مواجهه با مواد شیمیایی زیست محیطی و چاقی
The Interplay Between Environmental Chemical Exposures and Obesity: Proceedings of a Workshop
نام کتاب:

دانلود کتاب فعل و انفعال بین مواجهه با مواد شیمیایی زیست محیطی و چاقی

The Interplay Between Environmental Chemical Exposures and Obesity: Proceedings of a Workshop
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Research, and Medicine Roundtable on Environmental Health Sciences
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سویا: کشت، استفاده و تغذیه
Soybeans: Cultivation, Uses and Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب سویا: کشت، استفاده و تغذیه

Soybeans: Cultivation, Uses and Nutrition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Jason E. Maxwell
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سویا و تغذیه
SOYBEAN AND NUTRITION
نام کتاب:

دانلود کتاب سویا و تغذیه

SOYBEAN AND NUTRITION
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Hany A. El-Shemy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک گیاهان
Plant Genomics
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک گیاهان

Plant Genomics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ibrokhim Y. Abdurakhmonov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کمبود تغذیه ای
Nutritional Deficiency
نام کتاب:

دانلود کتاب کمبود تغذیه ای

Nutritional Deficiency
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Pinar Erkekoglu and Belma Kocer-Gumusel
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روشهای مولکولی تنوع ژنتیکی
Molecular Approaches to Genetic Diversity
نام کتاب:

دانلود کتاب روشهای مولکولی تنوع ژنتیکی

Molecular Approaches to Genetic Diversity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Mahmut Caliskan , Guul Cevahir Oz , I. Halil Kavakli and Birguul Ozcan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوفیلم میکروبی: اهمیت و کاربرد ها
Microbial Biofilms: Importance and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوفیلم میکروبی: اهمیت و کاربرد ها

Microbial Biofilms: Importance and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Dharumadurai Dhanasekaran and Nooruddin Thajuddin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 92.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مایعات یونی
Ionic Liquids: Current State Of The Art
نام کتاب:

دانلود کتاب مایعات یونی

Ionic Liquids: Current State Of The Art
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Scott Handy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 42.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنوع انسانی
Human Variation: From the Laboratory to the Field
نام کتاب:

دانلود کتاب تنوع انسانی

Human Variation: From the Laboratory to the Field
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: C.G. Nicholas Mascie-Taylor , Akira Yasukouchi and Stanley Ulijaszek
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک انسانی: مفاهیم و کاربردها
Human Genetics: Concepts and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک انسانی: مفاهیم و کاربردها

Human Genetics: Concepts and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ricki Lewis
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 53.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی تکاملی بشر
Human Evolutionary Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی تکاملی بشر

Human Evolutionary Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Michael P. Muehlenbein
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میمون های زوزه کش: رفتار، اکولوژی، و حفاظت
Howler Monkeys: Adaptive Radiation, Systematics, and Morphology
نام کتاب:

دانلود کتاب میمون های زوزه کش: رفتار، اکولوژی، و حفاظت

Howler Monkeys: Adaptive Radiation, Systematics, and Morphology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Martín M. Kowalewski , Paul A. Garber , Liliana Cortes-Ortiz , Bernardo Urbani and Dionisios Youlatos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستکاری میزبان توسط انگلها
Host Manipulation by Parasites
نام کتاب:

دانلود کتاب دستکاری میزبان توسط انگلها

Host Manipulation by Parasites
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: David P. Hughes , Jacques Brodeur and Frederic Thomas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هورمون مختل آلاینده های شیمیایی در مواد غذایی
Hormone-Disruptive Chemical Contaminants in Food:
نام کتاب:

دانلود کتاب هورمون مختل آلاینده های شیمیایی در مواد غذایی

Hormone-Disruptive Chemical Contaminants in Food:
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ingemar Pongratz , Linda Bergander , Diana Anderson and Ake Bergman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 45.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابولا
Ebola
نام کتاب:

دانلود کتاب ابولا

Ebola
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Crtomir Podlipnik
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 44 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کانفوکال لیزری میکروسکوپ: اصول و کاربردها در پزشکی، زیست شناسی و علوم غذایی
Confocal Laser Microscopy: Principles and applications in medicine, biology and the food science
نام کتاب:

دانلود کتاب کانفوکال لیزری میکروسکوپ: اصول و کاربردها در پزشکی، زیست شناسی و علوم غذایی

Confocal Laser Microscopy: Principles and applications in medicine, biology and the food science
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Neil lagali
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 34.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی سلولی: دیدگاه های تازه
Cell Biology: New Insights
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی سلولی: دیدگاه های تازه

Cell Biology: New Insights
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Stevo Najman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقاومت ضد میکروبی و ایمنی مواد غذایی: روش ها و تکنیک ها
Antimicrobial Resistance and Food Safety: Methods and Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب مقاومت ضد میکروبی و ایمنی مواد غذایی: روش ها و تکنیک ها

Antimicrobial Resistance and Food Safety: Methods and Techniques
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Chin-Yi Chen , Xianghe Yan and Charlene R. Jackson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر