موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ویروس غرب نیل: روش ها و پروتکل ها
West Nile Virus: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ویروس غرب نیل: روش ها و پروتکل ها

West Nile Virus: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Tonya M. Colpitts
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلونینگ درمانی
The Therapeutic Cloning Debate: Global Science and Journalism in the Public Sphere
نام کتاب:

دانلود کتاب کلونینگ درمانی

The Therapeutic Cloning Debate: Global Science and Journalism in the Public Sphere
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Eric A. Jensen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمونه جنگلها و بقای سازگار
The Paradigm of Forests and the Survival of the Fittest
نام کتاب:

دانلود کتاب نمونه جنگلها و بقای سازگار

The Paradigm of Forests and the Survival of the Fittest
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Sergio A. Molina-Murillo and Carlos Rojas Alvarado
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روغن پالم
The Oil Palm
نام کتاب:

دانلود کتاب روغن پالم

The Oil Palm
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: R. H. V. Corley , P. B. H. Tinker
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 43.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میتوز اسپیندل: روش ها و پروتکل ها
The Mitotic Spindle: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب میتوز اسپیندل: روش ها و پروتکل ها

The Mitotic Spindle: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Paul Chang and Ryoma Ohi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیر تکاملی اندامکهای سلولی
The Biogenesis of Cellular Organelles
نام کتاب:

دانلود کتاب سیر تکاملی اندامکهای سلولی

The Biogenesis of Cellular Organelles
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Chris Mullins
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم زراعت معتدل  و اصلاح: مطالعات زیست محیطی و ژنتیکی
Temperate Crop Science and Breeding: Ecological and Genetic Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم زراعت معتدل و اصلاح: مطالعات زیست محیطی و ژنتیکی

Temperate Crop Science and Breeding: Ecological and Genetic Studies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Sarra Abramovna Bekuzarova , Nina Anatolievna Bome , Anatoly Ivanovich Opalko and Larissa I. Weisfeld
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 20.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ورزش ها و تغذیه ورزش
Sports and Exercise Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب ورزش ها و تغذیه ورزش

Sports and Exercise Nutrition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: William D. McArdle BS M.Ed PhD , Frank I. Katch and Victor L. Katch
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 133.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان: مواد غذایی، پزشکی، و زمین سبز
Plants: Food, Medicine, and the Green Earth (Discovering the Earth)
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان: مواد غذایی، پزشکی، و زمین سبز

Plants: Food, Medicine, and the Green Earth (Discovering the Earth)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Michael Allaby , Richard Garratt
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 37.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنوع عملکردی گیاهان: صفات ارگانیسم، ساختار جامعه، و خواص اکوسیستم
Plant Functional Diversity: Organism traits, community structure, and ecosystem properties
نام کتاب:

دانلود کتاب تنوع عملکردی گیاهان: صفات ارگانیسم، ساختار جامعه، و خواص اکوسیستم

Plant Functional Diversity: Organism traits, community structure, and ecosystem properties
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » جنگلداری
نویسنده: Eric Garnier , Marie-Laure Navas and Karl Grigulis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی گیاهی و ژنتیک: اصول، تکنیک ها و کاربردها
Plant Biotechnology and Genetics: Principles, Techniques, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی گیاهی و ژنتیک: اصول، تکنیک ها و کاربردها

Plant Biotechnology and Genetics: Principles, Techniques, and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: C. Neal Stewart Jr.
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 29.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آفت کش ها: بهداشت، ایمنی و محیط زیست
Pesticides: Health, Safety and the Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب آفت کش ها: بهداشت، ایمنی و محیط زیست

Pesticides: Health, Safety and the Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Graham Matthews
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 33.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آبزیان بدلفش
Paddlefish Aquaculture
نام کتاب:

دانلود کتاب آبزیان بدلفش

Paddlefish Aquaculture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Steven D. Mims and William L. Shelton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه، سلامت و بیماری: روش طول عمر
Nutrition, Health and Disease: A Lifespan Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه، سلامت و بیماری: روش طول عمر

Nutrition, Health and Disease: A Lifespan Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Simon Langley-Evans
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 22.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه و شیوه زندگی برای بارداری و شیردهی
Nutrition and Lifestyle for Pregnancy and Breastfeeding
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه و شیوه زندگی برای بارداری و شیردهی

Nutrition and Lifestyle for Pregnancy and Breastfeeding
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Peter Gluckman , Mark Hanson , Chong Yap Seng and Anne Bardsley
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی
Molecular Cell Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی

Molecular Cell Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Harvey Lodish , Arnold Berk , Chris A. Kaiser , Monty Krieger , Anthony Bretscher , Hidde Ploegh and Angelika Amon
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 63.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میتوز: روش ها و پروتکل ها
Mitosis: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب میتوز: روش ها و پروتکل ها

Mitosis: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: David J. Sharp
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلزات در سلول
Metals in Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب فلزات در سلول

Metals in Cells
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Valeria Culotta and Robert A. Scott
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای روش های تجاری در میکروب شناسی بالینی
Manual of Commercial Methods in Clinical Microbiology International Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای روش های تجاری در میکروب شناسی بالینی

Manual of Commercial Methods in Clinical Microbiology International Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Allan L. Truant
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 70.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لیپیدومیکس: طیف سنجی جرمی جامع چربی
Lipidomics: Comprehensive Mass Spectrometry of Lipids
نام کتاب:

دانلود کتاب لیپیدومیکس: طیف سنجی جرمی جامع چربی

Lipidomics: Comprehensive Mass Spectrometry of Lipids
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Xianlin Han
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر