موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ارزیابی چرخه حیات
Life Cycle Assessment (LCA): A Guide to Best Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی چرخه حیات

Life Cycle Assessment (LCA): A Guide to Best Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Walter Kl?pffer and Birgit Grahl
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مایعات یونی به طور کامل UnCOILed
Ionic Liquids Completely UnCOILed: Critical Expert Overviews
نام کتاب:

دانلود کتاب مایعات یونی به طور کامل UnCOILed

Ionic Liquids Completely UnCOILed: Critical Expert Overviews
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Natalia V. Plechkova and Kenneth R. Seddon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 22.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل ژنتیکی
An Introduction to Genetic Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل ژنتیکی

An Introduction to Genetic Analysis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Anthony J.F. Griffiths , Susan R. Wessler , Sean B. Carroll and John Doebley
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 44.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بافت شناسی حشرات: تکنیک های عملی آزمایشگاهی
Insect Histology: Practical Laboratory Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب بافت شناسی حشرات: تکنیک های عملی آزمایشگاهی

Insect Histology: Practical Laboratory Techniques
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Pedro Barbosa , Deborah Berry and Christina K. Kary
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بر هم کنش های میزبان - پاتوژن: متابولیسم میکروبی، بیماری زایی و ضد عفونت زا
Host - Pathogen Interaction: Microbial Metabolism, Pathogenicity and Antiinfectives
نام کتاب:

دانلود کتاب بر هم کنش های میزبان - پاتوژن: متابولیسم میکروبی، بیماری زایی و ضد عفونت زا

Host - Pathogen Interaction: Microbial Metabolism, Pathogenicity and Antiinfectives
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Gottfried Unden , Eckhard Thines , Anja Schuffler and Paul M. Selzer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زنان آمریکایی آفریقایی تبار بازمانده HIV / AIDS
Holding On African American Women Surviving HIV/AIDS
نام کتاب:

دانلود کتاب زنان آمریکایی آفریقایی تبار بازمانده HIV / AIDS

Holding On African American Women Surviving HIV/AIDS
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Alyson O'Daniel
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای علم و فناوری غذا 2: مهندسی و بسته بندی فرآیند غذا
Handbook of Food Science and Technology 2: Food Process Engineering and Packaging
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای علم و فناوری غذا 2: مهندسی و بسته بندی فرآیند غذا

Handbook of Food Science and Technology 2: Food Process Engineering and Packaging
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Romain Jeantet , Thomas Croguennec , Pierre Schuck , Grard Brule
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Hakes: زیست شناسی و بهره برداری
Hakes: Biology and Exploitation
نام کتاب:

دانلود کتاب Hakes: زیست شناسی و بهره برداری

Hakes: Biology and Exploitation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Hugo Arancibia
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صمغ ها و تثبیت کننده ها برای صنایع غذایی
Gums and Stabilisers for the Food Industry 18
نام کتاب:

دانلود کتاب صمغ ها و تثبیت کننده ها برای صنایع غذایی

Gums and Stabilisers for the Food Industry 18
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Peter A Williams and Glyn Phillips
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل فاصله تقاطع بین سلولی
Gap Junction Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل فاصله تقاطع بین سلولی

Gap Junction Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Mathieu Vinken and Scott R. Johnstone
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی: مجموعه 2 جلد
Food Microbiology: Principles into Practice, 2 Volume Set
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی: مجموعه 2 جلد

Food Microbiology: Principles into Practice, 2 Volume Set
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Osman Erkmen and T. Faruk Bozoglu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افزودنی های مواد غذایی و بسته بندی
Food Additives and Packaging
نام کتاب:

دانلود کتاب افزودنی های مواد غذایی و بسته بندی

Food Additives and Packaging
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Vanee Komolprasert and Petra Turowski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویروس شناسی: دو جلد کامل
Fields Virology -2 Volume Set
نام کتاب:

دانلود کتاب ویروس شناسی: دو جلد کامل

Fields Virology -2 Volume Set
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: David M. Knipe and Peter Howley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 115.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انگل شناسی زیست محیطی: تأملاتی در 50 سال تحقیق در اکوسیستم های آبی
Ecological Parasitology: Reflections on 50 Years of Research in Aquatic Ecosystems
نام کتاب:

دانلود کتاب انگل شناسی زیست محیطی: تأملاتی در 50 سال تحقیق در اکوسیستم های آبی

Ecological Parasitology: Reflections on 50 Years of Research in Aquatic Ecosystems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Gerald W. Esch
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلاعات مواد نگهدارنده
Databook of Preservatives
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلاعات مواد نگهدارنده

Databook of Preservatives
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: George Wypych and Anna Wypych
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روغن ذرت ونارگیل: خواص آنتی اکسیدان و مزایای درمانی
Corn and Coconut Oil: Antioxidant Properties, Uses and Health Benefits
نام کتاب:

دانلود کتاب روغن ذرت ونارگیل: خواص آنتی اکسیدان و مزایای درمانی

Corn and Coconut Oil: Antioxidant Properties, Uses and Health Benefits
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Constantin Apetrei
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی
Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی

Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Peter Raven , George Johnson , Kenneth Mason , Jonathan Losos and Susan Singer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 223.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریبوسوییچ مصنوعی: روش ها و پروتکل  ها
Artificial Riboswitches: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ریبوسوییچ مصنوعی: روش ها و پروتکل ها

Artificial Riboswitches: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Atsushi Ogawa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آروماتراپی در مقابل MRSA: روغن های معطر ضد میکروبی برای مبارزه با عفونت باکتریایی، از جمله سوپرباگ
Aromatherapy vs MRSA: Antimicrobial essential oils to combat bacterial infection, including the superbug
نام کتاب:

دانلود کتاب آروماتراپی در مقابل MRSA: روغن های معطر ضد میکروبی برای مبارزه با عفونت باکتریایی، از جمله سوپرباگ

Aromatherapy vs MRSA: Antimicrobial essential oils to combat bacterial infection, including the superbug
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Maggie Tisserand
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردی مولکولی بیوتکنولوژی: نسل بعدی مهندسی ژنتیک
Applied Molecular Biotechnology: The Next Generation of Genetic Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردی مولکولی بیوتکنولوژی: نسل بعدی مهندسی ژنتیک

Applied Molecular Biotechnology: The Next Generation of Genetic Engineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Muhammad Sarwar Khan , Iqrar Ahmad Khan and Debmalya Barh
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر