موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب انگور وحشی: گیاه شناسی و باغبانی در انگوریان
Taming the Wild Grape: Botany and Horticulture in the Vitaceae
نام کتاب:

دانلود کتاب انگور وحشی: گیاه شناسی و باغبانی در انگوریان

Taming the Wild Grape: Botany and Horticulture in the Vitaceae
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Jean Gerrath , Usher Posluszny and Lewis Melville
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی مصنوعی: استعاره، جهان بینی، اخلاق و حقوق
Synthetic Biology: Metaphors, Worldviews, Ethics, and Law
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی مصنوعی: استعاره، جهان بینی، اخلاق و حقوق

Synthetic Biology: Metaphors, Worldviews, Ethics, and Law
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Joachim Boldt
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کرایوژل های فوق العاده منفذ درشت: کاربرد های پزشکی و زیست فناوری
Supermacroporous Cryogels: Biomedical and Biotechnological Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب کرایوژل های فوق العاده منفذ درشت: کاربرد های پزشکی و زیست فناوری

Supermacroporous Cryogels: Biomedical and Biotechnological Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Ashok Kumar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی کوتاه در  ژنومیک و پروتئومیک حشرات: جلد 1
Short Views on Insect Genomics and Proteomics: Insect Genomics, Vol.1
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی کوتاه در ژنومیک و پروتئومیک حشرات: جلد 1

Short Views on Insect Genomics and Proteomics: Insect Genomics, Vol.1
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Chandrasekar Raman , Marian R. Goldsmith and Tolulope A. Agunbiade
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابولیسم و اسپرماتوژنز سلول های سرتولی
Sertoli Cell Metabolism and Spermatogenesis
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولیسم و اسپرماتوژنز سلول های سرتولی

Sertoli Cell Metabolism and Spermatogenesis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Pedro F. Oliveira and Marco G. Alves
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش سطح پاسخ: فرآیند و بهینه سازی محصولات با استفاده از آزمایش های طراحی شده
Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب روش سطح پاسخ: فرآیند و بهینه سازی محصولات با استفاده از آزمایش های طراحی شده

Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Raymond H. Myers , Douglas C. Montgomery and Christine M. Anderson-Cook
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تنظیم Na+-K+ ATPase غشایی
Regulation of Membrane Na+-K+ ATPase
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم Na+-K+ ATPase غشایی

Regulation of Membrane Na+-K+ ATPase
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Sajal Chakraborti and Naranjan S. Dhalla
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تنظیم Ca2+-ATPases,V-ATPases and F-ATPases
Regulation of Ca2+-ATPases,V-ATPases and F-ATPases
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم Ca2+-ATPases,V-ATPases and F-ATPases

Regulation of Ca2+-ATPases,V-ATPases and F-ATPases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Sajal Chakraborti and Naranjan S. Dhalla
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلزا: ترکیب شیمیایی، تولید و خواص درمانی
Rapeseed: Chemical Composition, Production and Health Benefits
نام کتاب:

دانلود کتاب کلزا: ترکیب شیمیایی، تولید و خواص درمانی

Rapeseed: Chemical Composition, Production and Health Benefits
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Monica White
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تجمع پروتئین در باکتری ها : خواص عملکردی و ساختاری اجسام انکلوژن در سلول های باکتریایی
Protein Aggregation in Bacteria: Functional and Structural Properties of Inclusion Bodies in Bacterial Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب تجمع پروتئین در باکتری ها : خواص عملکردی و ساختاری اجسام انکلوژن در سلول های باکتریایی

Protein Aggregation in Bacteria: Functional and Structural Properties of Inclusion Bodies in Bacterial Cells
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Silvia Maria Doglia and Marina Lotti
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سودآوری محصولات زراعی ارگانیک
Profitability of Organic Field Crops
نام کتاب:

دانلود کتاب سودآوری محصولات زراعی ارگانیک

Profitability of Organic Field Crops
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Madeline Rose Bowers
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی طراحی فرآیند برای سیستم های تبدیل زیست توده
Process Design Strategies for Biomass Conversion Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی طراحی فرآیند برای سیستم های تبدیل زیست توده

Process Design Strategies for Biomass Conversion Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Denny K. S. Ng , Raymond R. Tan , Dominic C. Y. Foo and Mahmoud M. El-Halwagi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های عملی برای بیوکاتالیز و زیست دگرگونی
Practical Methods for Biocatalysis and Biotransformations 3
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های عملی برای بیوکاتالیز و زیست دگرگونی

Practical Methods for Biocatalysis and Biotransformations 3
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: John Whittall , Peter W. Sutton and Wolfgang Kroutil
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 29.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نمو پلاستید در برگ ها در جریان رشد و پیری
Plastid Development in Leaves during Growth and Senescence
نام کتاب:

دانلود کتاب نمو پلاستید در برگ ها در جریان رشد و پیری

Plastid Development in Leaves during Growth and Senescence
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Basanti Biswal , Karin Krupinska and Udaya C. Biswal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جفت: درخت زندگی (ژن و سلول درمانی)
Placenta: The Tree of Life (Gene and Cell Therapy)
نام کتاب:

دانلود کتاب جفت: درخت زندگی (ژن و سلول درمانی)

Placenta: The Tree of Life (Gene and Cell Therapy)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ornella Parolini
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نفوذپذیری غشاهای زیستی
Permeability of Biological Membranes
نام کتاب:

دانلود کتاب نفوذپذیری غشاهای زیستی

Permeability of Biological Membranes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Gaspar Banfalvi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محصولات طبیعی: فیتوشیمی، گیاه شناسی و متابولیسم آلکالوئیدها، فنولیک و ترپن ها
Natural Products: Phytochemistry, Botany and Metabolism of Alkaloids, Phenolics and Terpenes (5 Volume Set)
نام کتاب:

دانلود کتاب محصولات طبیعی: فیتوشیمی، گیاه شناسی و متابولیسم آلکالوئیدها، فنولیک و ترپن ها

Natural Products: Phytochemistry, Botany and Metabolism of Alkaloids, Phenolics and Terpenes (5 Volume Set)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Kishan Gopal Ramawat and Jean-Michel Mérillon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 49.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدرنیزاسیون پردازش مواد غذایی سنتی و محصولات
Modernization of Traditional Food Processes and Products
نام کتاب:

دانلود کتاب مدرنیزاسیون پردازش مواد غذایی سنتی و محصولات

Modernization of Traditional Food Processes and Products
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Anna McElhatton and Mustapha Missbah El Idrissi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو RNA: سرطان: از زیست شناسی مولکولی تا عمل بالینی
microRNA: Cancer: From Molecular Biology to Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو RNA: سرطان: از زیست شناسی مولکولی تا عمل بالینی

microRNA: Cancer: From Molecular Biology to Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Gaetano Santulli
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لیگنین و لیگنان به عنوان مواد اولیه تجدید پذیر: شیمی، فناوری و کاربرد ها
Lignin and Lignans as Renewable Raw Materials: Chemistry, Technology and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب لیگنین و لیگنان به عنوان مواد اولیه تجدید پذیر: شیمی، فناوری و کاربرد ها

Lignin and Lignans as Renewable Raw Materials: Chemistry, Technology and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Francisco G. Calvo-Flores and José A. Dobado
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر