موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب درمان دارویی ضد میکروبی
Antimicrobial Chemotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان دارویی ضد میکروبی

Antimicrobial Chemotherapy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Peter Davey , Mark H. Wilcox , Will Irving and Guy Thwaites
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل های آنژیوژنز
Angiogenesis Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل های آنژیوژنز

Angiogenesis Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Stewart G. Martin and Peter W. Hewett
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی کشاورزی
Agricultural Medicine: Rural Occupational and Environmental Health, Safety, and Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی کشاورزی

Agricultural Medicine: Rural Occupational and Environmental Health, Safety, and Prevention
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Kelley J. Donham and Anders Thelin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جهان از گرد و غبار: چگونه شکل زندگی جدول تناوبی
A World From Dust: How the Periodic Table Shaped Life
نام کتاب:

دانلود کتاب جهان از گرد و غبار: چگونه شکل زندگی جدول تناوبی

A World From Dust: How the Periodic Table Shaped Life
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Ben McFarland
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده مجدد پساب و چالش های فعلی
Wastewater Reuse and Current Challenges
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده مجدد پساب و چالش های فعلی

Wastewater Reuse and Current Challenges
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Despo Fatta-Kassinos , Dionysios D. Dionysiou and Klaus Kümmerer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک مکانیسم های واکنش ارگانومتالیک و کاتالیز - ابزار های محاسباتی و تجربی
Understanding Organometallic Reaction Mechanisms and Catalysis: Computational and Experimental Tools
نام کتاب:

دانلود کتاب درک مکانیسم های واکنش ارگانومتالیک و کاتالیز - ابزار های محاسباتی و تجربی

Understanding Organometallic Reaction Mechanisms and Catalysis: Computational and Experimental Tools
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Valentin P. Ananikov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونولوژی تومور: روش ها و پروتکل ها
Tumor Immunology: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونولوژی تومور: روش ها و پروتکل ها

Tumor Immunology: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Attilio Bondanza and Monica Casucci
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حل کننده مشکل پرورش خرگوش
The Rabbit-Raising Problem Solver: Your Questions Answered about Housing, Feeding, Behavior, Health Care, Breeding, and Kindling
نام کتاب:

دانلود کتاب حل کننده مشکل پرورش خرگوش

The Rabbit-Raising Problem Solver: Your Questions Answered about Housing, Feeding, Behavior, Health Care, Breeding, and Kindling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Karen Patry
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی حواس حیوانات: فیلتر های همسان برای سنجش اقتصادی
The Ecology of Animal Senses: Matched Filters for Economical Sensing
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی حواس حیوانات: فیلتر های همسان برای سنجش اقتصادی

The Ecology of Animal Senses: Matched Filters for Economical Sensing
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Gerhard von der Emde and Eric Warrant
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  استرس اکسیداتیو و حفاظت اکسیدانت: علم زیست شناسی و بیماری رادیکال آزاد
Oxidative Stress and Antioxidant Protection: The Science of Free Radical Biology and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب استرس اکسیداتیو و حفاظت اکسیدانت: علم زیست شناسی و بیماری رادیکال آزاد

Oxidative Stress and Antioxidant Protection: The Science of Free Radical Biology and Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Donald Armstrong and Robert D. Stratton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگور وحشی: گیاه شناسی و باغبانی در انگوریان
Taming the Wild Grape: Botany and Horticulture in the Vitaceae
نام کتاب:

دانلود کتاب انگور وحشی: گیاه شناسی و باغبانی در انگوریان

Taming the Wild Grape: Botany and Horticulture in the Vitaceae
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Jean Gerrath , Usher Posluszny and Lewis Melville
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی مصنوعی: استعاره، جهان بینی، اخلاق و حقوق
Synthetic Biology: Metaphors, Worldviews, Ethics, and Law
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی مصنوعی: استعاره، جهان بینی، اخلاق و حقوق

Synthetic Biology: Metaphors, Worldviews, Ethics, and Law
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Joachim Boldt
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کرایوژل های فوق العاده منفذ درشت: کاربرد های پزشکی و زیست فناوری
Supermacroporous Cryogels: Biomedical and Biotechnological Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب کرایوژل های فوق العاده منفذ درشت: کاربرد های پزشکی و زیست فناوری

Supermacroporous Cryogels: Biomedical and Biotechnological Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Ashok Kumar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی کوتاه در  ژنومیک و پروتئومیک حشرات: جلد 1
Short Views on Insect Genomics and Proteomics: Insect Genomics, Vol.1
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی کوتاه در ژنومیک و پروتئومیک حشرات: جلد 1

Short Views on Insect Genomics and Proteomics: Insect Genomics, Vol.1
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Chandrasekar Raman , Marian R. Goldsmith and Tolulope A. Agunbiade
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابولیسم و اسپرماتوژنز سلول های سرتولی
Sertoli Cell Metabolism and Spermatogenesis
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولیسم و اسپرماتوژنز سلول های سرتولی

Sertoli Cell Metabolism and Spermatogenesis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Pedro F. Oliveira and Marco G. Alves
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش سطح پاسخ: فرآیند و بهینه سازی محصولات با استفاده از آزمایش های طراحی شده
Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب روش سطح پاسخ: فرآیند و بهینه سازی محصولات با استفاده از آزمایش های طراحی شده

Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed Experiments
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Raymond H. Myers , Douglas C. Montgomery and Christine M. Anderson-Cook
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تنظیم Na+-K+ ATPase غشایی
Regulation of Membrane Na+-K+ ATPase
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم Na+-K+ ATPase غشایی

Regulation of Membrane Na+-K+ ATPase
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Sajal Chakraborti and Naranjan S. Dhalla
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تنظیم Ca2+-ATPases,V-ATPases and F-ATPases
Regulation of Ca2+-ATPases,V-ATPases and F-ATPases
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم Ca2+-ATPases,V-ATPases and F-ATPases

Regulation of Ca2+-ATPases,V-ATPases and F-ATPases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Sajal Chakraborti and Naranjan S. Dhalla
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلزا: ترکیب شیمیایی، تولید و خواص درمانی
Rapeseed: Chemical Composition, Production and Health Benefits
نام کتاب:

دانلود کتاب کلزا: ترکیب شیمیایی، تولید و خواص درمانی

Rapeseed: Chemical Composition, Production and Health Benefits
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Monica White
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تجمع پروتئین در باکتری ها : خواص عملکردی و ساختاری اجسام انکلوژن در سلول های باکتریایی
Protein Aggregation in Bacteria: Functional and Structural Properties of Inclusion Bodies in Bacterial Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب تجمع پروتئین در باکتری ها : خواص عملکردی و ساختاری اجسام انکلوژن در سلول های باکتریایی

Protein Aggregation in Bacteria: Functional and Structural Properties of Inclusion Bodies in Bacterial Cells
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Silvia Maria Doglia and Marina Lotti
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر