موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب GTP آز ها: رگولاتور های چند منظوره ترانسداکسیون سیگنال در گیاهان
GTPases: Versatile Regulators of Signal Transduction in Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب GTP آز ها: رگولاتور های چند منظوره ترانسداکسیون سیگنال در گیاهان

GTPases: Versatile Regulators of Signal Transduction in Plants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Girdhar K. Pandey , Manisha Sharma , Amita Pandey andThiruvenkadam Shanmugam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فراوانی RNA: روش ها و پروتکل ها
RNA Abundance Analysis: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فراوانی RNA: روش ها و پروتکل ها

RNA Abundance Analysis: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Hailing Jin and Walter Gassmann
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آفت کش های زیستی مبتنی بر میکروب: روش ها و پروتکل ها
Microbial-Based Biopesticides: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب آفت کش های زیستی مبتنی بر میکروب: روش ها و پروتکل ها

Microbial-Based Biopesticides: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Travis R. Glare and Maria E. Moran-Diez
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 69.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی: اصول و اکتشافات
Microbiology: Principles and Explorations
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی: اصول و اکتشافات

Microbiology: Principles and Explorations
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Jacquelyn G. Black
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی راکتور غشایی: کاربردها برای  فرآیند صنعت سبزتر
Membrane Reactor Engineering: Applications for a Greener Process Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی راکتور غشایی: کاربردها برای فرآیند صنعت سبزتر

Membrane Reactor Engineering: Applications for a Greener Process Industry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Angelo Basile , Marcello De Falco , Gabriele Centi and Gaetano Iaquaniello
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غشاء و فرآیفعل و انفعالات غشاء پروتئین - لیپید
Membrane Protein – Lipid Interactions: Physics and Chemistry in the Bilayer
نام کتاب:

دانلود کتاب غشاء و فرآیفعل و انفعالات غشاء پروتئین - لیپید

Membrane Protein – Lipid Interactions: Physics and Chemistry in the Bilayer
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Jordi H. Borrell , Òscar Domènech and Kevin M.W. Keough
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رژیم غذایی مدیترانه ای: دستورالعمل های رژیمی و تاثیر بر سلامت و بیماری ها
Mediterranean Diet: Dietary Guidelines and Impact on Health and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب رژیم غذایی مدیترانه ای: دستورالعمل های رژیمی و تاثیر بر سلامت و بیماری ها

Mediterranean Diet: Dietary Guidelines and Impact on Health and Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Donato F. Romagnolo and Ornella I. Selmin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیسم بیان تابعی از ماشینهای مولکولی
Mechanism of Functional Expression of the Molecular Machines
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیسم بیان تابعی از ماشینهای مولکولی

Mechanism of Functional Expression of the Molecular Machines
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Masahiro Kinoshita
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی ریاضی و آماری برای  بیماری های عفونی در حال ظهور و بروز مجدد  
Mathematical and Statistical Modeling for Emerging and Re-emerging Infectious Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی ریاضی و آماری برای بیماری های عفونی در حال ظهور و بروز مجدد  

Mathematical and Statistical Modeling for Emerging and Re-emerging Infectious Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Gerardo Chowell and James M. Hyman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک دریایی: روش ها و پروتکل ها
Marine Genomics: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک دریایی: روش ها و پروتکل ها

Marine Genomics: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Sarah J. Bourlat
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تهاجم ژنتیک
Invasion Genetics: The Baker and Stebbins Legacy 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تهاجم ژنتیک

Invasion Genetics: The Baker and Stebbins Legacy 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Spencer C.H. Barrett , Robert I. Colautti , Katrina M. Dlugosch and Loren H. Rieseberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلاعات ترمودینامیک در شبکه های سببی و کاربرد آن در بیوشیمی هدایت سیگنال
Information Thermodynamics on Causal Networks and its Application to Biochemical Signal Transduction
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلاعات ترمودینامیک در شبکه های سببی و کاربرد آن در بیوشیمی هدایت سیگنال

Information Thermodynamics on Causal Networks and its Application to Biochemical Signal Transduction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Sosuke Ito
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غربالگری RNAi توان بالا - روش ها و پروتکل ها
High-Throughput RNAi Screening: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب غربالگری RNAi توان بالا - روش ها و پروتکل ها

High-Throughput RNAi Screening: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: David O. Azorsa and Shilpi Arora
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری وضوح بالای پروتئین های سلولی - روش ها و پروتکل ها
High-Resolution Imaging of Cellular Proteins: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری وضوح بالای پروتئین های سلولی - روش ها و پروتکل ها

High-Resolution Imaging of Cellular Proteins: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Steven D. Schwartzbach , Omar Skalli and Thomas Schikorski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هلیکوباکتر پیلوری
Helicobacter pylori
نام کتاب:

دانلود کتاب هلیکوباکتر پیلوری

Helicobacter pylori
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Hidekazu Suzuki , Robin Warren and Barry Marshall
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیستگاه، دینامیک جمعیت، و  سطح فلزات درکولونیال آبزی: روش های زنجیره ای مواد غذایی
Habitat, Population Dynamics, and Metal Levels in Colonial Waterbirds: A Food Chain Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب زیستگاه، دینامیک جمعیت، و سطح فلزات درکولونیال آبزی: روش های زنجیره ای مواد غذایی

Habitat, Population Dynamics, and Metal Levels in Colonial Waterbirds: A Food Chain Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Joanna Burger and Michael Gochfeld
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی ژنتیک محصولات: تجارب و چشم اندازها
Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی ژنتیک محصولات: تجارب و چشم اندازها

Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Engineering, and Medicine National Academies of Sciences , Division on Earth and Life Studies and Board on Agriculture and Natural Resources
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راندن های ژنی در افق - پیشبرد علم، ناوبری عدم اطمینان و هم ترازی پژوهش با ارزش های عمومی
Gene Drives on the Horizon: Advancing Science, Navigating Uncertainty, and Aligning Research with Public Values
نام کتاب:

دانلود کتاب راندن های ژنی در افق - پیشبرد علم، ناوبری عدم اطمینان و هم ترازی پژوهش با ارزش های عمومی

Gene Drives on the Horizon: Advancing Science, Navigating Uncertainty, and Aligning Research with Public Values
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Engineering, and Medicine National Academies of Sciences , Division on Earth and Life Studies and Board on Life Sciences
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژن کلونینگ و تجزیه و تحلیل DNA
Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction 7th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ژن کلونینگ و تجزیه و تحلیل DNA

Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction 7th Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: T. A. Brown
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 61.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کیناز های گیرنده جفت شده با پروتئین G
G Protein-Coupled Receptor Kinases
نام کتاب:

دانلود کتاب کیناز های گیرنده جفت شده با پروتئین G

G Protein-Coupled Receptor Kinases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Vsevolod V. Gurevich , Eugenia V. Gurevich and John J.G. Tesmer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر