موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  سودآوری محصولات زراعی ارگانیک
Profitability of Organic Field Crops
نام کتاب:

دانلود کتاب سودآوری محصولات زراعی ارگانیک

Profitability of Organic Field Crops
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Madeline Rose Bowers
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی طراحی فرآیند برای سیستم های تبدیل زیست توده
Process Design Strategies for Biomass Conversion Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی طراحی فرآیند برای سیستم های تبدیل زیست توده

Process Design Strategies for Biomass Conversion Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Denny K. S. Ng , Raymond R. Tan , Dominic C. Y. Foo and Mahmoud M. El-Halwagi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های عملی برای بیوکاتالیز و زیست دگرگونی
Practical Methods for Biocatalysis and Biotransformations 3
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های عملی برای بیوکاتالیز و زیست دگرگونی

Practical Methods for Biocatalysis and Biotransformations 3
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: John Whittall , Peter W. Sutton and Wolfgang Kroutil
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 29.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نمو پلاستید در برگ ها در جریان رشد و پیری
Plastid Development in Leaves during Growth and Senescence
نام کتاب:

دانلود کتاب نمو پلاستید در برگ ها در جریان رشد و پیری

Plastid Development in Leaves during Growth and Senescence
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Basanti Biswal , Karin Krupinska and Udaya C. Biswal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جفت: درخت زندگی (ژن و سلول درمانی)
Placenta: The Tree of Life (Gene and Cell Therapy)
نام کتاب:

دانلود کتاب جفت: درخت زندگی (ژن و سلول درمانی)

Placenta: The Tree of Life (Gene and Cell Therapy)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ornella Parolini
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نفوذپذیری غشاهای زیستی
Permeability of Biological Membranes
نام کتاب:

دانلود کتاب نفوذپذیری غشاهای زیستی

Permeability of Biological Membranes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Gaspar Banfalvi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محصولات طبیعی: فیتوشیمی، گیاه شناسی و متابولیسم آلکالوئیدها، فنولیک و ترپن ها
Natural Products: Phytochemistry, Botany and Metabolism of Alkaloids, Phenolics and Terpenes (5 Volume Set)
نام کتاب:

دانلود کتاب محصولات طبیعی: فیتوشیمی، گیاه شناسی و متابولیسم آلکالوئیدها، فنولیک و ترپن ها

Natural Products: Phytochemistry, Botany and Metabolism of Alkaloids, Phenolics and Terpenes (5 Volume Set)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Kishan Gopal Ramawat and Jean-Michel Mérillon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 49.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدرنیزاسیون پردازش مواد غذایی سنتی و محصولات
Modernization of Traditional Food Processes and Products
نام کتاب:

دانلود کتاب مدرنیزاسیون پردازش مواد غذایی سنتی و محصولات

Modernization of Traditional Food Processes and Products
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Anna McElhatton and Mustapha Missbah El Idrissi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو RNA: سرطان: از زیست شناسی مولکولی تا عمل بالینی
microRNA: Cancer: From Molecular Biology to Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو RNA: سرطان: از زیست شناسی مولکولی تا عمل بالینی

microRNA: Cancer: From Molecular Biology to Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Gaetano Santulli
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لیگنین و لیگنان به عنوان مواد اولیه تجدید پذیر: شیمی، فناوری و کاربرد ها
Lignin and Lignans as Renewable Raw Materials: Chemistry, Technology and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب لیگنین و لیگنان به عنوان مواد اولیه تجدید پذیر: شیمی، فناوری و کاربرد ها

Lignin and Lignans as Renewable Raw Materials: Chemistry, Technology and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Francisco G. Calvo-Flores and José A. Dobado
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار زیستی مقدماتی
Introductory Biostatistics
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار زیستی مقدماتی

Introductory Biostatistics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Chap T. Le and Lynn E. Eberly
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر فیزیک آماری انتگرال بسیاری از سیستم های بدن
Introduction to the Statistical Physics of Integrable Many-body Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فیزیک آماری انتگرال بسیاری از سیستم های بدن

Introduction to the Statistical Physics of Integrable Many-body Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Professor Ladislav Šamaj and Professor Zoltán Bajnok
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مواد دافع حشره
Insect Repellents Handbook, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مواد دافع حشره

Insect Repellents Handbook, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Mustapha Debboun , Stephen P. Frances , Daniel Strickman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریشه دوانده: جغرافیای زیستی بشر گندم
Ingrained: A Human Bio-Geography of Wheat
نام کتاب:

دانلود کتاب ریشه دوانده: جغرافیای زیستی بشر گندم

Ingrained: A Human Bio-Geography of Wheat
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: School of Geosciences Lesley Head and Jennifer Atchison
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  طیف سنجی جرمی تبادل هیدروژن پروتئین ها: اصول، روش ها، و کاربرد ها
Hydrogen Exchange Mass Spectrometry of Proteins: Fundamentals, Methods, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف سنجی جرمی تبادل هیدروژن پروتئین ها: اصول، روش ها، و کاربرد ها

Hydrogen Exchange Mass Spectrometry of Proteins: Fundamentals, Methods, and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: David D. Weis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای قارچ میکوریز آربوسکولار
Handbook of Arbuscular Mycorrhizal Fungi
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای قارچ میکوریز آربوسکولار

Handbook of Arbuscular Mycorrhizal Fungi
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: Tancredo Souza
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موازنه سبز: تعادل بنیادی انسان و طبیعت
Green Equilibrium: The Vital Balance of Humans and Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب موازنه سبز: تعادل بنیادی انسان و طبیعت

Green Equilibrium: The Vital Balance of Humans and Nature
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Christopher Wills
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موجودات زنده اصلاح ژنتیکی شده : محدودیت در 23 کشور و اتحادیه اروپا
Genetically Modified Organisms: Restrictions in 23 Countries and the European Union
نام کتاب:

دانلود کتاب موجودات زنده اصلاح ژنتیکی شده : محدودیت در 23 کشور و اتحادیه اروپا

Genetically Modified Organisms: Restrictions in 23 Countries and the European Union
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Morris Bishop
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری ژنتیک و ایمنی مواد غذایی
Genetic Technology and Food Safety
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری ژنتیک و ایمنی مواد غذایی

Genetic Technology and Food Safety
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Roland Norer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اکولوژی آب شیرین شیلات
Freshwater Fisheries Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی آب شیرین شیلات

Freshwater Fisheries Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: John F. Craig
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 54.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر