موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب چگونگی تاثیر چرخه قمری بر زندگی
Moonstruck: How Lunar Cycles Affect Life
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی تاثیر چرخه قمری بر زندگی

Moonstruck: How Lunar Cycles Affect Life
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Ernest Naylor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو RNA: شواهد پزشکی: از زیست شناسی مولکولی تا عمل بالینی
microRNA: Medical Evidence: From Molecular Biology to Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو RNA: شواهد پزشکی: از زیست شناسی مولکولی تا عمل بالینی

microRNA: Medical Evidence: From Molecular Biology to Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Gaetano Santulli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی: راهنمای آزمایشگاهی
Microbiology: A Laboratory Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی: راهنمای آزمایشگاهی

Microbiology: A Laboratory Manual
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: James G. Cappuccino and Natalie Sherman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه میکروبی استایرن
Microbial Styrene Degradation
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه میکروبی استایرن

Microbial Styrene Degradation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Dirk Tischler
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های ترکیبی زیست شناسی
Hybrid Systems Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های ترکیبی زیست شناسی

Hybrid Systems Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Oded Maler , Ádám Halász , Thao Dang and Carla Piazza
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وراثت انسان
Human Heredity: Principles and Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب وراثت انسان

Human Heredity: Principles and Issues
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Michael Cummings
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 53.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فسفو اینوزید ها I : آنزیم های سنتز و تخریب
Phosphoinositides I: Enzymes of Synthesis and Degradation
نام کتاب:

دانلود کتاب فسفو اینوزید ها I : آنزیم های سنتز و تخریب

Phosphoinositides I: Enzymes of Synthesis and Degradation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Tamas Balla , Matthias Wymann and John D. York
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فاکتور شوک حرارتی
Heat Shock Factor
نام کتاب:

دانلود کتاب فاکتور شوک حرارتی

Heat Shock Factor
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Akira Nakai
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاثیر ژنتیک بر پاسخ به درمان های دارویی برای اختلالات روانپزشکی
Genetic Influences on Response to Drug Treatment for Major Psychiatric Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب تاثیر ژنتیک بر پاسخ به درمان های دارویی برای اختلالات روانپزشکی

Genetic Influences on Response to Drug Treatment for Major Psychiatric Disorders
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Janusz K. Rybakowski and Alessandro Serretti
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های غذایی در یک جهان نابرابر: آفت کش ها، سبزیجات، و سرمایه داری کشاورزی در کاستاریکا
Food Systems in an Unequal World: Pesticides, Vegetables, and Agrarian Capitalism in Costa Rica
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های غذایی در یک جهان نابرابر: آفت کش ها، سبزیجات، و سرمایه داری کشاورزی در کاستاریکا

Food Systems in an Unequal World: Pesticides, Vegetables, and Agrarian Capitalism in Costa Rica
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Ryan E. Galt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطرات ایمنی مواد غذایی از حیات وحش: چالش ها در کشاورزی، حفاظت، و بهداشت عمومی
Food Safety Risks from Wildlife: Challenges in Agriculture, Conservation, and Public Health
نام کتاب:

دانلود کتاب خطرات ایمنی مواد غذایی از حیات وحش: چالش ها در کشاورزی، حفاظت، و بهداشت عمومی

Food Safety Risks from Wildlife: Challenges in Agriculture, Conservation, and Public Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Michele Jay-Russell and Michael P. Doyle
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد بسته بندی مواد غذایی
Food Packaging Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد بسته بندی مواد غذایی

Food Packaging Materials
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Luciano Piergiovanni and Sara Limbo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ردپای زیست محیطی بسته بندی
Environmental Footprints of Packaging
نام کتاب:

دانلود کتاب ردپای زیست محیطی بسته بندی

Environmental Footprints of Packaging
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Subramanian Senthilkannan Muthu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماندگاری یک پالس الکترومغناطیسی
EMP Survival: 39 Unbelievable Tips on How to Withstand an ElectroMagnetic Pulse
نام کتاب:

دانلود کتاب ماندگاری یک پالس الکترومغناطیسی

EMP Survival: 39 Unbelievable Tips on How to Withstand an ElectroMagnetic Pulse
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: John Collins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهینه سازی گسسته برای  مشکلات TSP-مانند نقشه برداری ژنوم
Discrete Optimization for TSP-Like Genome Mapping Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب بهینه سازی گسسته برای مشکلات TSP-مانند نقشه برداری ژنوم

Discrete Optimization for TSP-Like Genome Mapping Problems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: D. Mester , D. Ronin , M. Frenkel , A. Korol and Z. Braysy
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسپکتروفتومتری اشتقاقی و PAM-فلورسانس در بیوشیمی تطبیقی
Derivative Spectrophotometry and PAM-Fluorescence in Comparative Biochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپکتروفتومتری اشتقاقی و PAM-فلورسانس در بیوشیمی تطبیقی

Derivative Spectrophotometry and PAM-Fluorescence in Comparative Biochemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Vladimir S. Saakov , Alexander I. Krivchenko , Eugene V. Rozengart and Irina G. Danilova
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 20 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی
Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی

Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Timothy Morton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات خویشاوندی انتقادی
Critical Kinship Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات خویشاوندی انتقادی

Critical Kinship Studies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Charlotte Kroløkke Professor in the Department for the Study of Culture University of Southern Denmark , Lene Myong , Stine Willum Adrian and Tine Tjørnhøj-Thomsen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنج سیاه: پژوهش، تاریخچه و توسعه
Black Rice: Research, History and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب برنج سیاه: پژوهش، تاریخچه و توسعه

Black Rice: Research, History and Development
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: U.K.S Kushwaha
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  علوم فیزیکی و پیشرفت های مهندسی در علوم زیستی و انکولوژی - ارزیابی جهانی WTEC
Physical Sciences and Engineering Advances in Life Sciences and Oncology: A WTEC Global Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم فیزیکی و پیشرفت های مهندسی در علوم زیستی و انکولوژی - ارزیابی جهانی WTEC

Physical Sciences and Engineering Advances in Life Sciences and Oncology: A WTEC Global Assessment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Paul Janmey , Daniel Fletcher , Sharon Gerecht , Ross Levine , Parag Mallick , Owen McCarty and Lance Munn
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر