موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سیستم های غذایی در یک جهان نابرابر: آفت کش ها، سبزیجات، و سرمایه داری کشاورزی در کاستاریکا
Food Systems in an Unequal World: Pesticides, Vegetables, and Agrarian Capitalism in Costa Rica
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های غذایی در یک جهان نابرابر: آفت کش ها، سبزیجات، و سرمایه داری کشاورزی در کاستاریکا

Food Systems in an Unequal World: Pesticides, Vegetables, and Agrarian Capitalism in Costa Rica
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Ryan E. Galt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطرات ایمنی مواد غذایی از حیات وحش: چالش ها در کشاورزی، حفاظت، و بهداشت عمومی
Food Safety Risks from Wildlife: Challenges in Agriculture, Conservation, and Public Health
نام کتاب:

دانلود کتاب خطرات ایمنی مواد غذایی از حیات وحش: چالش ها در کشاورزی، حفاظت، و بهداشت عمومی

Food Safety Risks from Wildlife: Challenges in Agriculture, Conservation, and Public Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Michele Jay-Russell and Michael P. Doyle
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد بسته بندی مواد غذایی
Food Packaging Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد بسته بندی مواد غذایی

Food Packaging Materials
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Luciano Piergiovanni and Sara Limbo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ردپای زیست محیطی بسته بندی
Environmental Footprints of Packaging
نام کتاب:

دانلود کتاب ردپای زیست محیطی بسته بندی

Environmental Footprints of Packaging
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Subramanian Senthilkannan Muthu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماندگاری یک پالس الکترومغناطیسی
EMP Survival: 39 Unbelievable Tips on How to Withstand an ElectroMagnetic Pulse
نام کتاب:

دانلود کتاب ماندگاری یک پالس الکترومغناطیسی

EMP Survival: 39 Unbelievable Tips on How to Withstand an ElectroMagnetic Pulse
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: John Collins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهینه سازی گسسته برای  مشکلات TSP-مانند نقشه برداری ژنوم
Discrete Optimization for TSP-Like Genome Mapping Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب بهینه سازی گسسته برای مشکلات TSP-مانند نقشه برداری ژنوم

Discrete Optimization for TSP-Like Genome Mapping Problems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: D. Mester , D. Ronin , M. Frenkel , A. Korol and Z. Braysy
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسپکتروفتومتری اشتقاقی و PAM-فلورسانس در بیوشیمی تطبیقی
Derivative Spectrophotometry and PAM-Fluorescence in Comparative Biochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپکتروفتومتری اشتقاقی و PAM-فلورسانس در بیوشیمی تطبیقی

Derivative Spectrophotometry and PAM-Fluorescence in Comparative Biochemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Vladimir S. Saakov , Alexander I. Krivchenko , Eugene V. Rozengart and Irina G. Danilova
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 20 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی
Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی

Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Timothy Morton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات خویشاوندی انتقادی
Critical Kinship Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات خویشاوندی انتقادی

Critical Kinship Studies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Charlotte Kroløkke Professor in the Department for the Study of Culture University of Southern Denmark , Lene Myong , Stine Willum Adrian and Tine Tjørnhøj-Thomsen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنج سیاه: پژوهش، تاریخچه و توسعه
Black Rice: Research, History and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب برنج سیاه: پژوهش، تاریخچه و توسعه

Black Rice: Research, History and Development
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: U.K.S Kushwaha
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  علوم فیزیکی و پیشرفت های مهندسی در علوم زیستی و انکولوژی - ارزیابی جهانی WTEC
Physical Sciences and Engineering Advances in Life Sciences and Oncology: A WTEC Global Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم فیزیکی و پیشرفت های مهندسی در علوم زیستی و انکولوژی - ارزیابی جهانی WTEC

Physical Sciences and Engineering Advances in Life Sciences and Oncology: A WTEC Global Assessment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Paul Janmey , Daniel Fletcher , Sharon Gerecht , Ross Levine , Parag Mallick , Owen McCarty and Lance Munn
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس آناتومی ساقه در گیاهان، بوته ها و درختان: جلد 2
Atlas of Stem Anatomy in Herbs, Shrubs and Trees: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس آناتومی ساقه در گیاهان، بوته ها و درختان: جلد 2

Atlas of Stem Anatomy in Herbs, Shrubs and Trees: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Fritz Hans Schweingruber, Annett Borner, and Ernst-Detlef Schulze
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 70.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی و ژنتیک پزشکی
kaplan lecture notes 2016; Biochemistry and medical genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی و ژنتیک پزشکی

kaplan lecture notes 2016; Biochemistry and medical genetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Sam Turbo and Vernon Reichenbecher
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترانسپوزون ها و رتروترانسپوزون: روش ها و پروتکل ها
Transposons and Retrotransposons: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ترانسپوزون ها و رتروترانسپوزون: روش ها و پروتکل ها

Transposons and Retrotransposons: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Jose L. Garcia-Pérez
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی شهری
The Routledge Handbook of Urban Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی شهری

The Routledge Handbook of Urban Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Ian Douglas , David Goode , Mike Houck and Rusong Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اکوسیستم و شیلات دریای سرخ
The Red Sea Ecosystem and Fisheries
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم و شیلات دریای سرخ

The Red Sea Ecosystem and Fisheries
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Dawit Tesfamichael and Daniel Pauly
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئین متصل شونده به سایت
The Discreet Charm of Protein Binding Sites
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئین متصل شونده به سایت

The Discreet Charm of Protein Binding Sites
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Joseph Yariv
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه صلاحیت ایمنی
The Development of Immunologic Competence
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه صلاحیت ایمنی

The Development of Immunologic Competence
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Domenico Ribatti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت مرغ  راهنمای: یک راهنمای کامل برای به حداکثر رساندن بهداشت و برخورد با بیماری
The Chicken Health Handbook, 2nd Edition: A Complete Guide to Maximizing Flock Health and Dealing with Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت مرغ راهنمای: یک راهنمای کامل برای به حداکثر رساندن بهداشت و برخورد با بیماری

The Chicken Health Handbook, 2nd Edition: A Complete Guide to Maximizing Flock Health and Dealing with Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Gail Damerow
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بقا در پزشکی و ژنتیک
Survival Analysis in Medicine and Genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب بقا در پزشکی و ژنتیک

Survival Analysis in Medicine and Genetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Jialiang Li and Shuangge Ma
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر