موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب برنج سیاه: پژوهش، تاریخچه و توسعه
Black Rice: Research, History and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب برنج سیاه: پژوهش، تاریخچه و توسعه

Black Rice: Research, History and Development
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: U.K.S Kushwaha
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  علوم فیزیکی و پیشرفت های مهندسی در علوم زیستی و انکولوژی - ارزیابی جهانی WTEC
Physical Sciences and Engineering Advances in Life Sciences and Oncology: A WTEC Global Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم فیزیکی و پیشرفت های مهندسی در علوم زیستی و انکولوژی - ارزیابی جهانی WTEC

Physical Sciences and Engineering Advances in Life Sciences and Oncology: A WTEC Global Assessment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Paul Janmey , Daniel Fletcher , Sharon Gerecht , Ross Levine , Parag Mallick , Owen McCarty and Lance Munn
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس آناتومی ساقه در گیاهان، بوته ها و درختان: جلد 2
Atlas of Stem Anatomy in Herbs, Shrubs and Trees: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس آناتومی ساقه در گیاهان، بوته ها و درختان: جلد 2

Atlas of Stem Anatomy in Herbs, Shrubs and Trees: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Fritz Hans Schweingruber, Annett Borner, and Ernst-Detlef Schulze
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 70.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی و ژنتیک پزشکی
kaplan lecture notes 2016; Biochemistry and medical genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی و ژنتیک پزشکی

kaplan lecture notes 2016; Biochemistry and medical genetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Sam Turbo and Vernon Reichenbecher
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترانسپوزون ها و رتروترانسپوزون: روش ها و پروتکل ها
Transposons and Retrotransposons: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ترانسپوزون ها و رتروترانسپوزون: روش ها و پروتکل ها

Transposons and Retrotransposons: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Jose L. Garcia-Pérez
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی شهری
The Routledge Handbook of Urban Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی شهری

The Routledge Handbook of Urban Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Ian Douglas , David Goode , Mike Houck and Rusong Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اکوسیستم و شیلات دریای سرخ
The Red Sea Ecosystem and Fisheries
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم و شیلات دریای سرخ

The Red Sea Ecosystem and Fisheries
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Dawit Tesfamichael and Daniel Pauly
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئین متصل شونده به سایت
The Discreet Charm of Protein Binding Sites
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئین متصل شونده به سایت

The Discreet Charm of Protein Binding Sites
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Joseph Yariv
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه صلاحیت ایمنی
The Development of Immunologic Competence
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه صلاحیت ایمنی

The Development of Immunologic Competence
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Domenico Ribatti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت مرغ  راهنمای: یک راهنمای کامل برای به حداکثر رساندن بهداشت و برخورد با بیماری
The Chicken Health Handbook, 2nd Edition: A Complete Guide to Maximizing Flock Health and Dealing with Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت مرغ راهنمای: یک راهنمای کامل برای به حداکثر رساندن بهداشت و برخورد با بیماری

The Chicken Health Handbook, 2nd Edition: A Complete Guide to Maximizing Flock Health and Dealing with Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Gail Damerow
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بقا در پزشکی و ژنتیک
Survival Analysis in Medicine and Genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب بقا در پزشکی و ژنتیک

Survival Analysis in Medicine and Genetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Jialiang Li and Shuangge Ma
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جهش زایی ناشی از استرس
Stress-Induced Mutagenesis
نام کتاب:

دانلود کتاب جهش زایی ناشی از استرس

Stress-Induced Mutagenesis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: David Mittelman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رقابت اسپرم در پروانه ها
Sperm Competition in Butterflies
نام کتاب:

دانلود کتاب رقابت اسپرم در پروانه ها

Sperm Competition in Butterflies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Mamoru Watanabe
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پستانداران جنوب آسیا: تنوع آنها، توزیع، و وضعیت
South Asian Mammals: Their Diversity, Distribution, and Status
نام کتاب:

دانلود کتاب پستانداران جنوب آسیا: تنوع آنها، توزیع، و وضعیت

South Asian Mammals: Their Diversity, Distribution, and Status
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Chelmala Srinivasulu and Bhargavi Srinivasulu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصلاح نژاد و پرورش مولکولی سورگوم (ذرت خوشهای)
Sorghum Molecular Breeding
نام کتاب:

دانلود کتاب اصلاح نژاد و پرورش مولکولی سورگوم (ذرت خوشهای)

Sorghum Molecular Breeding
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: R. Madhusudhana , P. Rajendrakumar and J.V. Patil
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ژنومیک و پروتئومیک در حشرات
Short Views on Insect Genomics and Proteomics: Insect Proteomics, Vol.2
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک و پروتئومیک در حشرات

Short Views on Insect Genomics and Proteomics: Insect Proteomics, Vol.2
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Chandrasekar Raman , Marian R. Goldsmith and Tolulope A. Agunbiade
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری RNA  و کاربرد آنها
RNA Technologies and Their Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری RNA و کاربرد آنها

RNA Technologies and Their Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Volker A. Erdmann and Jan Barciszewski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موجودات بی قرار: داستان زندگی در ده حرکت
Restless Creatures: The Story of Life in Ten Movements
نام کتاب:

دانلود کتاب موجودات بی قرار: داستان زندگی در ده حرکت

Restless Creatures: The Story of Life in Ten Movements
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Matt Wilkinson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 52.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتارهای طرفدار محیط زیست
Pro-environmental Behaviors
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتارهای طرفدار محیط زیست

Pro-environmental Behaviors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Kiyo Kurisu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صنعت زیست فناوری و ژنتیک
Plunkett's Biotech & Genetics Industry Almanac 2013: Biotech & Genetics Industry Market Research, Statistics, Trends & Leading Companies
نام کتاب:

دانلود کتاب صنعت زیست فناوری و ژنتیک

Plunkett's Biotech & Genetics Industry Almanac 2013: Biotech & Genetics Industry Market Research, Statistics, Trends & Leading Companies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Jack W. Plunkett
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر