موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب متالوتیونین در سلولهای طبیعی و سرطانی
Metallothioneins in Normal and Cancer Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب متالوتیونین در سلولهای طبیعی و سرطانی

Metallothioneins in Normal and Cancer Cells
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Piotr Dziegiel , Bartosz Pula , Christopher Kobierzycki , Mariusz Stasiolek and Marzenna Podhorska-Okolow
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری غشاء و فرآیندهای غشایی در سیستم عصبی و قلب
Membrane Potential Imaging in the Nervous System and Heart
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری غشاء و فرآیندهای غشایی در سیستم عصبی و قلب

Membrane Potential Imaging in the Nervous System and Heart
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Marco Canepari , Dejan Zecevic and Olivier Bernus
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی میکروبی در سلامت و بیماری
Microbial Ecology in States of Health and Disease: Workshop Summary
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی میکروبی در سلامت و بیماری

Microbial Ecology in States of Health and Disease: Workshop Summary
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Forum on Microbial Health , Board on Global Health and Institute of Medicine
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 44.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییرات زیست محیطی اواخر پلیستوسن و هولوسن در شبه جزیره المپیک، واشنگتن
Late Pleistocene and Holocene Environmental Change on the Olympic Peninsula, Washington
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییرات زیست محیطی اواخر پلیستوسن و هولوسن در شبه جزیره المپیک، واشنگتن

Late Pleistocene and Holocene Environmental Change on the Olympic Peninsula, Washington
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Daniel G. Gavin and Linda B. Brubaker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جاتروفا، چالش ها برای یک محصول جدید انرژی: جلد 2: بهبود ژنتیک و بیوتکنولوژی
Jatropha, Challenges for a New Energy Crop: Volume 2: Genetic Improvement and Biotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب جاتروفا، چالش ها برای یک محصول جدید انرژی: جلد 2: بهبود ژنتیک و بیوتکنولوژی

Jatropha, Challenges for a New Energy Crop: Volume 2: Genetic Improvement and Biotechnology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Bir Bahadur , Mulpuri Sujatha and Nicolas Carels
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پژوهش مشاوره ژنتیک – راهنمای عملی
Genetic Counseling Research: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب پژوهش مشاوره ژنتیک – راهنمای عملی

Genetic Counseling Research: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ian MacFarlane , Patricia McCarthy Veach and Bonnie LeRoy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اسپکتروفتومتری اشتقاقی و اسپکتروسکوپی الکترون اسپین رزونانس (ESR) برای سوالات اکولوژیکی و بیولوژیکی
Derivative Spectrophotometry and Electron Spin Resonance (ESR) Spectroscopy for Ecological and Biological Questions
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپکتروفتومتری اشتقاقی و اسپکتروسکوپی الکترون اسپین رزونانس (ESR) برای سوالات اکولوژیکی و بیولوژیکی

Derivative Spectrophotometry and Electron Spin Resonance (ESR) Spectroscopy for Ecological and Biological Questions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Vladimir S. Saakov , Valery Z. Drapkin , Alexander I. Krivchenko , Eugene V. Rozengart , Yuri V. Bogachev and Mikhail N. Knyazev
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل چند مقیاسی و دینامیک غیرخطی: از ژن تا مغز
Multiscale Analysis and Nonlinear Dynamics: From Genes to the Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل چند مقیاسی و دینامیک غیرخطی: از ژن تا مغز

Multiscale Analysis and Nonlinear Dynamics: From Genes to the Brain
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Misha Meyer Pesenson and Heinz Georg Schuster
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل های HIV
HIV Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل های HIV

HIV Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Vinayaka R. Prasad and Ganjam V. Kalpana
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Osteopathology Herpetological
Herpetological Osteopathology: Annotated Bibliography of Amphibians and Reptiles
نام کتاب:

دانلود کتاب Osteopathology Herpetological

Herpetological Osteopathology: Annotated Bibliography of Amphibians and Reptiles
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Bruce M. Rothschild , Hans-Peter Schultze and Rodrigo Pellegrini
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بیوشیمی RNA
Handbook of RNA Biochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بیوشیمی RNA

Handbook of RNA Biochemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Roland K. Hartmann , Albrecht Bindereif , Astrid Schön and Eric Westhof
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرمایش جهانی: علل، اثرات و درمان
Global Warming: Causes, Impacts and Remedies
نام کتاب:

دانلود کتاب گرمایش جهانی: علل، اثرات و درمان

Global Warming: Causes, Impacts and Remedies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Bharat Raj Singh
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباط با جمعیت های گوناگون در ژنتیک بالینی
Getting the Message Across: Communication with Diverse Populations in Clinical Genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباط با جمعیت های گوناگون در ژنتیک بالینی

Getting the Message Across: Communication with Diverse Populations in Clinical Genetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Jennifer Wiggins and Anna Middleton
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی ژنتیک در دام
Genetic Engineering in Livestock: New Applications and Interdisciplinary Perspectives (Ethics of Science and Technology Assessment)
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی ژنتیک در دام

Genetic Engineering in Livestock: New Applications and Interdisciplinary Perspectives (Ethics of Science and Technology Assessment)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Margret Engelhard , Kristin Hagen , Matthias Boysen
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژن و سلول درمانی: مکانیسم درمانی و استراتژی
Gene and Cell Therapy: Therapeutic Mechanisms and Strategies, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ژن و سلول درمانی: مکانیسم درمانی و استراتژی

Gene and Cell Therapy: Therapeutic Mechanisms and Strategies, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Nancy Smyth Templeton
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 33 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قارچ ها: روش تجربی در زیست شناسی
Fungi: Experimental Methods In Biology, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب قارچ ها: روش تجربی در زیست شناسی

Fungi: Experimental Methods In Biology, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: Ramesh Maheshwari
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امنیت غذایی و حفاظت زمین های کشاورزی در چین
Food Security and Farm Land Protection in China
نام کتاب:

دانلود کتاب امنیت غذایی و حفاظت زمین های کشاورزی در چین

Food Security and Farm Land Protection in China
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Yushi Mao , Nong Zhao and Xiaojing Yang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلوئور: شیمی، تجزیه و تحلیل، عملکرد و اثر
Fluorine: Chemistry, Analysis, Function and Effects
نام کتاب:

دانلود کتاب فلوئور: شیمی، تجزیه و تحلیل، عملکرد و اثر

Fluorine: Chemistry, Analysis, Function and Effects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Victor R Preedy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان گلدار. تک لپه: گندمیان
Flowering Plants. Monocots: Poaceae
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان گلدار. تک لپه: گندمیان

Flowering Plants. Monocots: Poaceae
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Elizabeth A. Kellogg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال تکاملی در حیات چند سلولی: اصول و مکانیزم
Evolutionary Transitions to Multicellular Life: Principles and mechanisms
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال تکاملی در حیات چند سلولی: اصول و مکانیزم

Evolutionary Transitions to Multicellular Life: Principles and mechanisms
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Inaki Ruiz Trillo and Aurora M Nedelcu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر