موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب امنیت فیزیکی و حفاظت از محیط زیست
Physical Security and Environmental Protection
نام کتاب:

دانلود کتاب امنیت فیزیکی و حفاظت از محیط زیست

Physical Security and Environmental Protection
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: John Perdikaris
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فنوتیپ ها و ژنوتیپ ها: جستجو برای ژن های موثر
Phenotypes and Genotypes: The Search for Influential Genes
نام کتاب:

دانلود کتاب فنوتیپ ها و ژنوتیپ ها: جستجو برای ژن های موثر

Phenotypes and Genotypes: The Search for Influential Genes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Florian Frommlet , Malgorzata Bogdan and David Ramsey
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های کشنده طبیعی (مباحث جاری در میکروبیولوژی و ایمونولوژی)
Natural Killer Cells (Current Topics in Microbiology and Immunology)
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های کشنده طبیعی (مباحث جاری در میکروبیولوژی و ایمونولوژی)

Natural Killer Cells (Current Topics in Microbiology and Immunology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Eric Vivier , James Di Santo and Alessandro Moretta
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مولکول هایی که تعجب ما را بر می انگیزانند
Molecules That Amaze Us
نام کتاب:

دانلود کتاب مولکول هایی که تعجب ما را بر می انگیزانند

Molecules That Amaze Us
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Paul May and Simon Cotton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  علم ملکولی نوسانات به سوی عملکرد های بیولوژیک
Molecular Science of Fluctuations Toward Biological Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب علم ملکولی نوسانات به سوی عملکرد های بیولوژیک

Molecular Science of Fluctuations Toward Biological Functions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Masahide Terazima , Mikio Kataoka , Ryuichi Ueoka and Yuko Okamoto
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست مولکولی انکولوژی برای تومورهای مستحکم
Molecular Oncology Testing for Solid Tumors: A Pragmatic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تست مولکولی انکولوژی برای تومورهای مستحکم

Molecular Oncology Testing for Solid Tumors: A Pragmatic Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Michael Ola Idowu , Catherine Isabelle Dumur , Carleton Theodore Garrett
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کشاورزی مولکولی در گیاهان: پیشرفت های اخیر و چشم انداز های آینده
Molecular Farming in Plants: Recent Advances and Future Prospects
نام کتاب:

دانلود کتاب کشاورزی مولکولی در گیاهان: پیشرفت های اخیر و چشم انداز های آینده

Molecular Farming in Plants: Recent Advances and Future Prospects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Aiming Wang and Shengwu Ma
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص مولکولی برای ملانوم: روش ها و پروتکل  ها
Molecular Diagnostics for Melanoma: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص مولکولی برای ملانوم: روش ها و پروتکل ها

Molecular Diagnostics for Melanoma: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Magdalena Thurin and Francesco M. Marincola
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تلقیح های میکروبی در بهره وری کشاورزی پایدار: جلد. 2 - برنامه های کاربردی
Microbial Inoculants in Sustainable Agricultural Productivity: Vol. 2: Functional Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تلقیح های میکروبی در بهره وری کشاورزی پایدار: جلد. 2 - برنامه های کاربردی

Microbial Inoculants in Sustainable Agricultural Productivity: Vol. 2: Functional Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Dhananjaya Pratap Singh , Harikesh Bahadur Singh and Ratna Prabha
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آنالیز میکرواری: روش ها و کاربردها
Microarray Data Analysis: Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز میکرواری: روش ها و کاربردها

Microarray Data Analysis: Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Pietro Hiram Guzzi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متالوتیونین در سلولهای طبیعی و سرطانی
Metallothioneins in Normal and Cancer Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب متالوتیونین در سلولهای طبیعی و سرطانی

Metallothioneins in Normal and Cancer Cells
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Piotr Dziegiel , Bartosz Pula , Christopher Kobierzycki , Mariusz Stasiolek and Marzenna Podhorska-Okolow
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری غشاء و فرآیندهای غشایی در سیستم عصبی و قلب
Membrane Potential Imaging in the Nervous System and Heart
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری غشاء و فرآیندهای غشایی در سیستم عصبی و قلب

Membrane Potential Imaging in the Nervous System and Heart
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Marco Canepari , Dejan Zecevic and Olivier Bernus
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکولوژی میکروبی در سلامت و بیماری
Microbial Ecology in States of Health and Disease: Workshop Summary
نام کتاب:

دانلود کتاب اکولوژی میکروبی در سلامت و بیماری

Microbial Ecology in States of Health and Disease: Workshop Summary
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Forum on Microbial Health , Board on Global Health and Institute of Medicine
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 44.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییرات زیست محیطی اواخر پلیستوسن و هولوسن در شبه جزیره المپیک، واشنگتن
Late Pleistocene and Holocene Environmental Change on the Olympic Peninsula, Washington
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییرات زیست محیطی اواخر پلیستوسن و هولوسن در شبه جزیره المپیک، واشنگتن

Late Pleistocene and Holocene Environmental Change on the Olympic Peninsula, Washington
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Daniel G. Gavin and Linda B. Brubaker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جاتروفا، چالش ها برای یک محصول جدید انرژی: جلد 2: بهبود ژنتیک و بیوتکنولوژی
Jatropha, Challenges for a New Energy Crop: Volume 2: Genetic Improvement and Biotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب جاتروفا، چالش ها برای یک محصول جدید انرژی: جلد 2: بهبود ژنتیک و بیوتکنولوژی

Jatropha, Challenges for a New Energy Crop: Volume 2: Genetic Improvement and Biotechnology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Bir Bahadur , Mulpuri Sujatha and Nicolas Carels
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پژوهش مشاوره ژنتیک – راهنمای عملی
Genetic Counseling Research: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب پژوهش مشاوره ژنتیک – راهنمای عملی

Genetic Counseling Research: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ian MacFarlane , Patricia McCarthy Veach and Bonnie LeRoy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اسپکتروفتومتری اشتقاقی و اسپکتروسکوپی الکترون اسپین رزونانس (ESR) برای سوالات اکولوژیکی و بیولوژیکی
Derivative Spectrophotometry and Electron Spin Resonance (ESR) Spectroscopy for Ecological and Biological Questions
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپکتروفتومتری اشتقاقی و اسپکتروسکوپی الکترون اسپین رزونانس (ESR) برای سوالات اکولوژیکی و بیولوژیکی

Derivative Spectrophotometry and Electron Spin Resonance (ESR) Spectroscopy for Ecological and Biological Questions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Vladimir S. Saakov , Valery Z. Drapkin , Alexander I. Krivchenko , Eugene V. Rozengart , Yuri V. Bogachev and Mikhail N. Knyazev
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل چند مقیاسی و دینامیک غیرخطی: از ژن تا مغز
Multiscale Analysis and Nonlinear Dynamics: From Genes to the Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل چند مقیاسی و دینامیک غیرخطی: از ژن تا مغز

Multiscale Analysis and Nonlinear Dynamics: From Genes to the Brain
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Misha Meyer Pesenson and Heinz Georg Schuster
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل های HIV
HIV Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل های HIV

HIV Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Vinayaka R. Prasad and Ganjam V. Kalpana
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Osteopathology Herpetological
Herpetological Osteopathology: Annotated Bibliography of Amphibians and Reptiles
نام کتاب:

دانلود کتاب Osteopathology Herpetological

Herpetological Osteopathology: Annotated Bibliography of Amphibians and Reptiles
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Bruce M. Rothschild , Hans-Peter Schultze and Rodrigo Pellegrini
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر