موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب جهش زایی ناشی از استرس
Stress-Induced Mutagenesis
نام کتاب:

دانلود کتاب جهش زایی ناشی از استرس

Stress-Induced Mutagenesis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: David Mittelman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رقابت اسپرم در پروانه ها
Sperm Competition in Butterflies
نام کتاب:

دانلود کتاب رقابت اسپرم در پروانه ها

Sperm Competition in Butterflies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Mamoru Watanabe
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پستانداران جنوب آسیا: تنوع آنها، توزیع، و وضعیت
South Asian Mammals: Their Diversity, Distribution, and Status
نام کتاب:

دانلود کتاب پستانداران جنوب آسیا: تنوع آنها، توزیع، و وضعیت

South Asian Mammals: Their Diversity, Distribution, and Status
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Chelmala Srinivasulu and Bhargavi Srinivasulu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصلاح نژاد و پرورش مولکولی سورگوم (ذرت خوشهای)
Sorghum Molecular Breeding
نام کتاب:

دانلود کتاب اصلاح نژاد و پرورش مولکولی سورگوم (ذرت خوشهای)

Sorghum Molecular Breeding
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: R. Madhusudhana , P. Rajendrakumar and J.V. Patil
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ژنومیک و پروتئومیک در حشرات
Short Views on Insect Genomics and Proteomics: Insect Proteomics, Vol.2
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک و پروتئومیک در حشرات

Short Views on Insect Genomics and Proteomics: Insect Proteomics, Vol.2
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: Chandrasekar Raman , Marian R. Goldsmith and Tolulope A. Agunbiade
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری RNA  و کاربرد آنها
RNA Technologies and Their Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری RNA و کاربرد آنها

RNA Technologies and Their Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Volker A. Erdmann and Jan Barciszewski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موجودات بی قرار: داستان زندگی در ده حرکت
Restless Creatures: The Story of Life in Ten Movements
نام کتاب:

دانلود کتاب موجودات بی قرار: داستان زندگی در ده حرکت

Restless Creatures: The Story of Life in Ten Movements
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Matt Wilkinson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 52.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتارهای طرفدار محیط زیست
Pro-environmental Behaviors
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتارهای طرفدار محیط زیست

Pro-environmental Behaviors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Kiyo Kurisu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صنعت زیست فناوری و ژنتیک
Plunkett's Biotech & Genetics Industry Almanac 2013: Biotech & Genetics Industry Market Research, Statistics, Trends & Leading Companies
نام کتاب:

دانلود کتاب صنعت زیست فناوری و ژنتیک

Plunkett's Biotech & Genetics Industry Almanac 2013: Biotech & Genetics Industry Market Research, Statistics, Trends & Leading Companies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Jack W. Plunkett
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امنیت فیزیکی و حفاظت از محیط زیست
Physical Security and Environmental Protection
نام کتاب:

دانلود کتاب امنیت فیزیکی و حفاظت از محیط زیست

Physical Security and Environmental Protection
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: John Perdikaris
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فنوتیپ ها و ژنوتیپ ها: جستجو برای ژن های موثر
Phenotypes and Genotypes: The Search for Influential Genes
نام کتاب:

دانلود کتاب فنوتیپ ها و ژنوتیپ ها: جستجو برای ژن های موثر

Phenotypes and Genotypes: The Search for Influential Genes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Florian Frommlet , Malgorzata Bogdan and David Ramsey
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های کشنده طبیعی (مباحث جاری در میکروبیولوژی و ایمونولوژی)
Natural Killer Cells (Current Topics in Microbiology and Immunology)
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های کشنده طبیعی (مباحث جاری در میکروبیولوژی و ایمونولوژی)

Natural Killer Cells (Current Topics in Microbiology and Immunology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Eric Vivier , James Di Santo and Alessandro Moretta
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مولکول هایی که تعجب ما را بر می انگیزانند
Molecules That Amaze Us
نام کتاب:

دانلود کتاب مولکول هایی که تعجب ما را بر می انگیزانند

Molecules That Amaze Us
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Paul May and Simon Cotton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  علم ملکولی نوسانات به سوی عملکرد های بیولوژیک
Molecular Science of Fluctuations Toward Biological Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب علم ملکولی نوسانات به سوی عملکرد های بیولوژیک

Molecular Science of Fluctuations Toward Biological Functions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Masahide Terazima , Mikio Kataoka , Ryuichi Ueoka and Yuko Okamoto
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست مولکولی انکولوژی برای تومورهای مستحکم
Molecular Oncology Testing for Solid Tumors: A Pragmatic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تست مولکولی انکولوژی برای تومورهای مستحکم

Molecular Oncology Testing for Solid Tumors: A Pragmatic Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Michael Ola Idowu , Catherine Isabelle Dumur , Carleton Theodore Garrett
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کشاورزی مولکولی در گیاهان: پیشرفت های اخیر و چشم انداز های آینده
Molecular Farming in Plants: Recent Advances and Future Prospects
نام کتاب:

دانلود کتاب کشاورزی مولکولی در گیاهان: پیشرفت های اخیر و چشم انداز های آینده

Molecular Farming in Plants: Recent Advances and Future Prospects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Aiming Wang and Shengwu Ma
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص مولکولی برای ملانوم: روش ها و پروتکل  ها
Molecular Diagnostics for Melanoma: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص مولکولی برای ملانوم: روش ها و پروتکل ها

Molecular Diagnostics for Melanoma: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Magdalena Thurin and Francesco M. Marincola
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تلقیح های میکروبی در بهره وری کشاورزی پایدار: جلد. 2 - برنامه های کاربردی
Microbial Inoculants in Sustainable Agricultural Productivity: Vol. 2: Functional Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تلقیح های میکروبی در بهره وری کشاورزی پایدار: جلد. 2 - برنامه های کاربردی

Microbial Inoculants in Sustainable Agricultural Productivity: Vol. 2: Functional Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Dhananjaya Pratap Singh , Harikesh Bahadur Singh and Ratna Prabha
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آنالیز میکرواری: روش ها و کاربردها
Microarray Data Analysis: Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز میکرواری: روش ها و کاربردها

Microarray Data Analysis: Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Pietro Hiram Guzzi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متالوتیونین در سلولهای طبیعی و سرطانی
Metallothioneins in Normal and Cancer Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب متالوتیونین در سلولهای طبیعی و سرطانی

Metallothioneins in Normal and Cancer Cells
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Piotr Dziegiel , Bartosz Pula , Christopher Kobierzycki , Mariusz Stasiolek and Marzenna Podhorska-Okolow
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر