موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب گیرنده های ایمنی: روش ها و پروتکل ها
Immune Receptors: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب گیرنده های ایمنی: روش ها و پروتکل ها

Immune Receptors: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Jonathan P. Rast and James W.D. Booth
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غذاهای تخمیری، قسمت اول: بیوشیمی و بیوتکنولوژی
Fermented Foods, Part I: Biochemistry and Biotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب غذاهای تخمیری، قسمت اول: بیوشیمی و بیوتکنولوژی

Fermented Foods, Part I: Biochemistry and Biotechnology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Didier Montet and Ramesh C. Ray
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل بزرگ داده ها برای بیوانفورماتیک و اکتشاف پزشکی
Big Data Analysis for Bioinformatics and Biomedical Discoveries
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل بزرگ داده ها برای بیوانفورماتیک و اکتشاف پزشکی

Big Data Analysis for Bioinformatics and Biomedical Discoveries
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Shui Qing Ye
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل هیبریداسیون در در موقعیت
In Situ Hybridization Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل هیبریداسیون در در موقعیت

In Situ Hybridization Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Boye Nielsen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای اسانس: علم، فناوری و کاربردها
Handbook of Essential Oils: Science, Technology, and Applications, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای اسانس: علم، فناوری و کاربردها

Handbook of Essential Oils: Science, Technology, and Applications, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: K. Husnu Can Baser and Gerhard Buchbauer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 29.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربرد ها ی مایعات یونی: داروها، درمان، و بیوتکنولوژی
Ionic Liquid Applications: Pharmaceuticals, Therapeutics, and Biotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد ها ی مایعات یونی: داروها، درمان، و بیوتکنولوژی

Ionic Liquid Applications: Pharmaceuticals, Therapeutics, and Biotechnology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Sanjay Malhotra
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی در محیط زیست
Living in the Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی در محیط زیست

Living in the Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: G. Tyler, Jr. Miller and Scott E. Spoolman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 68.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی دمای پایین حشرات
Low Temperature Biology of Insects
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی دمای پایین حشرات

Low Temperature Biology of Insects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: David L. Denlinger , Richard E. Lee Jr Jr
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای طیف سنجی جرمی در میکروبیولوژی
Applications of Mass Spectrometry in Microbiology: From Strain Characterization to Rapid Screening for Antibiotic Resistance
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای طیف سنجی جرمی در میکروبیولوژی

Applications of Mass Spectrometry in Microbiology: From Strain Characterization to Rapid Screening for Antibiotic Resistance
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Plamen Demirev and Todd R. Sandrin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو RNA ها: تنظیم کننده های اصلی Oncogenesis
MicroRNAs: Key Regulators of Oncogenesis
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو RNA ها: تنظیم کننده های اصلی Oncogenesis

MicroRNAs: Key Regulators of Oncogenesis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Sadegh Babashah
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی میکروبی: پیشرفتها و روندها
Microbial Biotechnology: Progress and Trends
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی میکروبی: پیشرفتها و روندها

Microbial Biotechnology: Progress and Trends
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Farshad Darvishi Harzevili and Hongzhang Chen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی  ریز جلبک ها : پتانسیل و تولید
Microalgal Biotechnology: Potential and Production
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی ریز جلبک ها : پتانسیل و تولید

Microalgal Biotechnology: Potential and Production
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Clemens Posten
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مایعات یونی
Ionic Liquids further UnCOILed: Critical Expert Overviews
نام کتاب:

دانلود کتاب مایعات یونی

Ionic Liquids further UnCOILed: Critical Expert Overviews
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Natalia V. Plechkova and Kenneth R. Seddon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوآوری در واکسینولوژی (واکسن شناسی)
Innovation in Vaccinology: from design, through to delivery and testing
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری در واکسینولوژی (واکسن شناسی)

Innovation in Vaccinology: from design, through to delivery and testing
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Selene Baschieri
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک انسانی و ژنومیک
Human Genetics and Genomics, Includes Wiley E-Text
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک انسانی و ژنومیک

Human Genetics and Genomics, Includes Wiley E-Text
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Bruce R. Korf and Mira B. Irons
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک، ژنومیک و اصلاح ذرت
Genetics, Genomics and Breeding of Maize
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک، ژنومیک و اصلاح ذرت

Genetics, Genomics and Breeding of Maize
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ramakrishna Wusirika , Martin Bohn , Jinsheng Lai and Chittaranjan Kole
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خصوصیات عملکردی آرابیدوپسیس فسفاتیدیل منوفسفات 5 کیناز 2 در توسعه  ریشه جانبی، زمینگرایی و تحمل به شوری
Functional Characterization of Arabidopsis Phosphatidylinositol Monophosphate 5-kinase 2 in Lateral Root Development, Gravitropism and Salt Tolerance
نام کتاب:

دانلود کتاب خصوصیات عملکردی آرابیدوپسیس فسفاتیدیل منوفسفات 5 کیناز 2 در توسعه ریشه جانبی، زمینگرایی و تحمل به شوری

Functional Characterization of Arabidopsis Phosphatidylinositol Monophosphate 5-kinase 2 in Lateral Root Development, Gravitropism and Salt Tolerance
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Yu Mei
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امولسیون های غذایی: اصول، شیوه و تکنیک ها
Food Emulsions: Principles, Practices, and Techniques, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب امولسیون های غذایی: اصول، شیوه و تکنیک ها

Food Emulsions: Principles, Practices, and Techniques, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: David Julian McClements
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل: یک نظریه هنوز در کشمکش
Evolution: Still a Theory in Crisis
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل: یک نظریه هنوز در کشمکش

Evolution: Still a Theory in Crisis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Michael Denton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد های نموی برای تکامل انسان
Developmental Approaches to Human Evolution
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد های نموی برای تکامل انسان

Developmental Approaches to Human Evolution
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Julie Boughner and Campbell Rolian
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر