موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب میکرو RNA ها: تنظیم کننده های اصلی Oncogenesis
MicroRNAs: Key Regulators of Oncogenesis
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو RNA ها: تنظیم کننده های اصلی Oncogenesis

MicroRNAs: Key Regulators of Oncogenesis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Sadegh Babashah
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی میکروبی: پیشرفتها و روندها
Microbial Biotechnology: Progress and Trends
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی میکروبی: پیشرفتها و روندها

Microbial Biotechnology: Progress and Trends
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Farshad Darvishi Harzevili and Hongzhang Chen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی  ریز جلبک ها : پتانسیل و تولید
Microalgal Biotechnology: Potential and Production
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی ریز جلبک ها : پتانسیل و تولید

Microalgal Biotechnology: Potential and Production
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Clemens Posten
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مایعات یونی
Ionic Liquids further UnCOILed: Critical Expert Overviews
نام کتاب:

دانلود کتاب مایعات یونی

Ionic Liquids further UnCOILed: Critical Expert Overviews
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Natalia V. Plechkova and Kenneth R. Seddon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوآوری در واکسینولوژی (واکسن شناسی)
Innovation in Vaccinology: from design, through to delivery and testing
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری در واکسینولوژی (واکسن شناسی)

Innovation in Vaccinology: from design, through to delivery and testing
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Selene Baschieri
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک انسانی و ژنومیک
Human Genetics and Genomics, Includes Wiley E-Text
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک انسانی و ژنومیک

Human Genetics and Genomics, Includes Wiley E-Text
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Bruce R. Korf and Mira B. Irons
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک، ژنومیک و اصلاح ذرت
Genetics, Genomics and Breeding of Maize
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک، ژنومیک و اصلاح ذرت

Genetics, Genomics and Breeding of Maize
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ramakrishna Wusirika , Martin Bohn , Jinsheng Lai and Chittaranjan Kole
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خصوصیات عملکردی آرابیدوپسیس فسفاتیدیل منوفسفات 5 کیناز 2 در توسعه  ریشه جانبی، زمینگرایی و تحمل به شوری
Functional Characterization of Arabidopsis Phosphatidylinositol Monophosphate 5-kinase 2 in Lateral Root Development, Gravitropism and Salt Tolerance
نام کتاب:

دانلود کتاب خصوصیات عملکردی آرابیدوپسیس فسفاتیدیل منوفسفات 5 کیناز 2 در توسعه ریشه جانبی، زمینگرایی و تحمل به شوری

Functional Characterization of Arabidopsis Phosphatidylinositol Monophosphate 5-kinase 2 in Lateral Root Development, Gravitropism and Salt Tolerance
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Yu Mei
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امولسیون های غذایی: اصول، شیوه و تکنیک ها
Food Emulsions: Principles, Practices, and Techniques, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب امولسیون های غذایی: اصول، شیوه و تکنیک ها

Food Emulsions: Principles, Practices, and Techniques, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: David Julian McClements
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل: یک نظریه هنوز در کشمکش
Evolution: Still a Theory in Crisis
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل: یک نظریه هنوز در کشمکش

Evolution: Still a Theory in Crisis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Michael Denton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد های نموی برای تکامل انسان
Developmental Approaches to Human Evolution
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد های نموی برای تکامل انسان

Developmental Approaches to Human Evolution
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Julie Boughner and Campbell Rolian
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میوه وحشی
Wild Fruit: A Field Guide to Britain and Europe
نام کتاب:

دانلود کتاب میوه وحشی

Wild Fruit: A Field Guide to Britain and Europe
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » باغبانی
نویسنده: Alain Geneve
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 47 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت آب و کود آبیاری در آبیاری میکرو
Water and Fertigation Management in Micro Irrigation
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت آب و کود آبیاری در آبیاری میکرو

Water and Fertigation Management in Micro Irrigation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Megh R. Goyal
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مواد غذایی پایدار و سلیقه در غذا روتلج
The Routledge Handbook of Sustainable Food and Gastronomy
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مواد غذایی پایدار و سلیقه در غذا روتلج

The Routledge Handbook of Sustainable Food and Gastronomy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Philip Sloan , Willy Legrand and Clare Hindley
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهن حیوانات: مقدمه ای بر فلسفه شناخت حیوانات
The Animal Mind: An Introduction to the Philosophy of Animal Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهن حیوانات: مقدمه ای بر فلسفه شناخت حیوانات

The Animal Mind: An Introduction to the Philosophy of Animal Cognition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Kristin Andrews
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داستان علم
The Story of Science
نام کتاب:

دانلود کتاب داستان علم

The Story of Science
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Clive Cohen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جهان مرموز ژنوم انسان
The Mysterious World of the Human Genome
نام کتاب:

دانلود کتاب جهان مرموز ژنوم انسان

The Mysterious World of the Human Genome
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Frank Ryan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های T کمک کننده فولیکولی: روش ها و پروتکل ها
T follicular Helper Cells: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های T کمک کننده فولیکولی: روش ها و پروتکل ها

T follicular Helper Cells: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Marion Espéli and Michelle Linterman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم طراحی پایدار آبیاری برای محصولات زراعی: روش ها و شیوه ها
Sustainable Micro Irrigation Design Systems for Agricultural Crops: Methods and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم طراحی پایدار آبیاری برای محصولات زراعی: روش ها و شیوه ها

Sustainable Micro Irrigation Design Systems for Agricultural Crops: Methods and Practices
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Megh R. Goyal and P. Panigrahi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی علمی آمریکا برای جهانی در حال تغییر
Scientific American Biology for a Changing World
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی علمی آمریکا برای جهانی در حال تغییر

Scientific American Biology for a Changing World
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Michele Shuster , Janet Vigna , Matthew Tontonoz and Gunjan Sinha
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 72.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر