موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدیریت آب و کود آبیاری در آبیاری میکرو
Water and Fertigation Management in Micro Irrigation
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت آب و کود آبیاری در آبیاری میکرو

Water and Fertigation Management in Micro Irrigation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Megh R. Goyal
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مواد غذایی پایدار و سلیقه در غذا روتلج
The Routledge Handbook of Sustainable Food and Gastronomy
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مواد غذایی پایدار و سلیقه در غذا روتلج

The Routledge Handbook of Sustainable Food and Gastronomy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Philip Sloan , Willy Legrand and Clare Hindley
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهن حیوانات: مقدمه ای بر فلسفه شناخت حیوانات
The Animal Mind: An Introduction to the Philosophy of Animal Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهن حیوانات: مقدمه ای بر فلسفه شناخت حیوانات

The Animal Mind: An Introduction to the Philosophy of Animal Cognition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Kristin Andrews
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داستان علم
The Story of Science
نام کتاب:

دانلود کتاب داستان علم

The Story of Science
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Clive Cohen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جهان مرموز ژنوم انسان
The Mysterious World of the Human Genome
نام کتاب:

دانلود کتاب جهان مرموز ژنوم انسان

The Mysterious World of the Human Genome
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Frank Ryan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های T کمک کننده فولیکولی: روش ها و پروتکل ها
T follicular Helper Cells: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های T کمک کننده فولیکولی: روش ها و پروتکل ها

T follicular Helper Cells: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Marion Espéli and Michelle Linterman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم طراحی پایدار آبیاری برای محصولات زراعی: روش ها و شیوه ها
Sustainable Micro Irrigation Design Systems for Agricultural Crops: Methods and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم طراحی پایدار آبیاری برای محصولات زراعی: روش ها و شیوه ها

Sustainable Micro Irrigation Design Systems for Agricultural Crops: Methods and Practices
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Megh R. Goyal and P. Panigrahi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی علمی آمریکا برای جهانی در حال تغییر
Scientific American Biology for a Changing World
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی علمی آمریکا برای جهانی در حال تغییر

Scientific American Biology for a Changing World
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Michele Shuster , Janet Vigna , Matthew Tontonoz and Gunjan Sinha
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 72.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلاسمیدها: زیست شناسی و تاثیر در بیوتکنولوژی و کشف
Plasmids: Biology and Impact in Biotechnology and Discovery
نام کتاب:

دانلود کتاب پلاسمیدها: زیست شناسی و تاثیر در بیوتکنولوژی و کشف

Plasmids: Biology and Impact in Biotechnology and Discovery
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Marcelo E. Tolmasky and Juan Carlos Alonso
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 40.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنظیم ویرولانس باکتری
Regulation of Bacterial Virulence
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم ویرولانس باکتری

Regulation of Bacterial Virulence
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Michael L. Vasil and Andrew J. Darwin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 48.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مورفودینامیک
Morphodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مورفودینامیک

Morphodynamics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Adolf Seilacher and Alan D. Gishlick
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 44.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک مولکولی باکتری ها
Molecular Genetics of Bacteria, 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک مولکولی باکتری ها

Molecular Genetics of Bacteria, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Larry Snyder , Joseph E. Peters , Tina M. Henkin and Wendy Champness
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 94.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی گیاهان پیازی
Bulbous Plants: Biotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی گیاهان پیازی

Bulbous Plants: Biotechnology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Kishan Gopal Ramawat and Jean-Michel Merillon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوراکتورها: کنترل کشت سلولی  برای مهندسی فرآیندهای زیستی
Bioreactors: Animal Cell Culture Control for Bioprocess Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوراکتورها: کنترل کشت سلولی برای مهندسی فرآیندهای زیستی

Bioreactors: Animal Cell Culture Control for Bioprocess Engineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Goutam Saha , Alok Barua and Satyabroto Sinha
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی
Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی

Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Andrew Davis and Patricia Deo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 35.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی
Biochemistry: A Short Course, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی

Biochemistry: A Short Course, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: John L. Tymoczko , Jeremy M. Berg and Lubert Stryer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 50.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باکلوویروس و پروتکل های بیان سلول حشره
Baculovirus and Insect Cell Expression Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب باکلوویروس و پروتکل های بیان سلول حشره

Baculovirus and Insect Cell Expression Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: David W. Murhammer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تجزیه میکروبی زنوبیوتیک ها
Microbial Degradation of Xenobiotics
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه میکروبی زنوبیوتیک ها

Microbial Degradation of Xenobiotics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Shree Nath Singh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری مبتنی بر اکتشاف در علوم زندگی
Discovery-Based Learning in the Life Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری مبتنی بر اکتشاف در علوم زندگی

Discovery-Based Learning in the Life Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Kathleen M. Susman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم زیستی
Physical Chemistry for the Biological Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم زیستی

Physical Chemistry for the Biological Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Gordon G. Hammes and Sharon Hammes-Schiffer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر