موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مورفودینامیک
Morphodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مورفودینامیک

Morphodynamics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Adolf Seilacher and Alan D. Gishlick
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 44.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک مولکولی باکتری ها
Molecular Genetics of Bacteria, 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک مولکولی باکتری ها

Molecular Genetics of Bacteria, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Larry Snyder , Joseph E. Peters , Tina M. Henkin and Wendy Champness
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 94.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی گیاهان پیازی
Bulbous Plants: Biotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی گیاهان پیازی

Bulbous Plants: Biotechnology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Kishan Gopal Ramawat and Jean-Michel Merillon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوراکتورها: کنترل کشت سلولی  برای مهندسی فرآیندهای زیستی
Bioreactors: Animal Cell Culture Control for Bioprocess Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوراکتورها: کنترل کشت سلولی برای مهندسی فرآیندهای زیستی

Bioreactors: Animal Cell Culture Control for Bioprocess Engineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Goutam Saha , Alok Barua and Satyabroto Sinha
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی
Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی

Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Andrew Davis and Patricia Deo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 35.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی
Biochemistry: A Short Course, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی

Biochemistry: A Short Course, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: John L. Tymoczko , Jeremy M. Berg and Lubert Stryer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 50.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باکلوویروس و پروتکل های بیان سلول حشره
Baculovirus and Insect Cell Expression Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب باکلوویروس و پروتکل های بیان سلول حشره

Baculovirus and Insect Cell Expression Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: David W. Murhammer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تجزیه میکروبی زنوبیوتیک ها
Microbial Degradation of Xenobiotics
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه میکروبی زنوبیوتیک ها

Microbial Degradation of Xenobiotics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Shree Nath Singh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری مبتنی بر اکتشاف در علوم زندگی
Discovery-Based Learning in the Life Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری مبتنی بر اکتشاف در علوم زندگی

Discovery-Based Learning in the Life Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Kathleen M. Susman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم زیستی
Physical Chemistry for the Biological Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک برای علوم زیستی

Physical Chemistry for the Biological Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Gordon G. Hammes and Sharon Hammes-Schiffer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های سنتتیک برای مولکولهای فعال زیستی
Synthetic Methods for Biologically Active Molecules: Exploring the Potential of Bioreductions
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های سنتتیک برای مولکولهای فعال زیستی

Synthetic Methods for Biologically Active Molecules: Exploring the Potential of Bioreductions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Elisabetta Brenna
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیفیت آموزش کنترل کیفیت: راهنمای آموزشی جامع برای API، در دست اجرا دارویی و بیوتکنولوژی آزمایشگاه
Quality Control Training Manual: Comprehensive Training Guide for API, Finished Pharmaceutical and Biotechnologies Laboratories
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت آموزش کنترل کیفیت: راهنمای آموزشی جامع برای API، در دست اجرا دارویی و بیوتکنولوژی آزمایشگاه

Quality Control Training Manual: Comprehensive Training Guide for API, Finished Pharmaceutical and Biotechnologies Laboratories
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Syed Imtiaz Haider and Erfan Asif Syed
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیتوپاتولوژی در گیاهان
Phytopathology in Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب فیتوپاتولوژی در گیاهان

Phytopathology in Plants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Philip Stewart and Sabine Globig
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقاومت به متیسیلین در استافیلوکوک اورئوس
Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب مقاومت به متیسیلین در استافیلوکوک اورئوس

Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Yinduo Ji
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شامپانزه ها: 50 سال تحقیق
Mahale Chimpanzees: 50 Years of Research
نام کتاب:

دانلود کتاب شامپانزه ها: 50 سال تحقیق

Mahale Chimpanzees: 50 Years of Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Michio Nakamura , Kazuhiko Hosaka , Noriko Itoh and Koichiro Zamma
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 32.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان فعال زیستی و و غنی سازی مواد غذایی: استخراج و فرمولاسیون
Herbal Bioactives and Food Fortification: Extraction and Formulation
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان فعال زیستی و و غنی سازی مواد غذایی: استخراج و فرمولاسیون

Herbal Bioactives and Food Fortification: Extraction and Formulation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: D. Suresh Kumar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای داینین
Handbook of Dynein
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای داینین

Handbook of Dynein
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Keiko Hirose and Linda A. Amos
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیدمیولوژی دستگاه گوارش: بیماری ها و روش های بالینی
GI Epidemiology: Diseases and Clinical Methodology
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدمیولوژی دستگاه گوارش: بیماری ها و روش های بالینی

GI Epidemiology: Diseases and Clinical Methodology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Nicholas J. Talley , G. Richard Locke , Paul Moayyedi , Joseph J. West , Alexander C. Ford , Yuri A. Saito
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روغن های ضروری
Essential Oils: A Handbook for Aromatherapy Practice Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب روغن های ضروری

Essential Oils: A Handbook for Aromatherapy Practice Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jennifer Peace Rhind
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های مرجانی
Diseases of Coral
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های مرجانی

Diseases of Coral
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Cheryl M. Woodley , Craig A. Downs , Andrew W. Bruckner , James W. Porter and Sylvia B. Galloway
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 20.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر